تعبیر خواب چاقو | حالت های مختلف دیدن چاقو در خواب از معبران معتبر


در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب چاقو را درج نماییم.

دیدن چاقو در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب چاقو | حالت های مختلف دیدن چاقو در خواب از معبران معتبر

تعبیر خواب چاقو

دیدن خواب چاقو نشانه چیست؟

معنی و تفسیر چاقو در خواب

این خواب ممکن است بیانگر برخی عادت ها و رابطه ها باشد که به شما آسیب می زند.

خواب در مورد چاقوها معمولا نشاندهنده چیزهایی در زندگی است که باید از شر آنها خلاص شوید.

خواب ها در مورد چاقو اغلب علامت نیاز شما برای فعالیت و همچنین مواجه شدن با مشکلات و تلاش برای برطرف کردن آنهاست.

در واقع نیاز شما را برای راحتی و خلاصی از وضعیت های سختی زندگی نشان می هد.

گاهی اوقات این خواب سمبل افرادی در زندگی است که باهوش هستند. همچنین نشاندهنده خشم بعضی از افراد است.

میزان خشونت این فرد را می توان از تیزی یا کندی چاقو در خواب متوجه شد.

این خواب گاهی اوقات نشاندهنده نیاز به تشریح کردن بعضی از مشکلات است که بتوانید راحت تر با انها کنار بیایید.

چاقوها در خواب همچنین ممکن است نشاندهنده زمان سختی باشد که به زندگی شما وارد می شود.

گاهی اوقات نیز نشاندهنده نامنی و نیاز به مراقبت در درون شما می باشد.

خواب در مورد چاقو همچنین ممکن است جدایی و یا کشمکش های عاطفی را نشان دهد.

شاید از موضوعی رنج می برید که به دلیل از دست دادن چیزی یا تغییراتی می باشد یا اینکه از نظر احساسی دچار آسیب شده اید.

شاید این خواب شما نشانه تغییر و یا ترس از دست دادن باشد.

چاقوهای کند اغلب نشاندهنده حرکت رو به جلو و چاقوهای تیز نشان از آزادی سریع از چیزی است.

خواب خانم ها در مورد چاقو اغلب نشاندهنده ترس از چیزهای ناشناخته در زندگی فرد می باشد.

تعبیر و معنی خواب در مورد چاقو

تعبیر خواب چاقو برای آقایان

خواب چاقو برای آقایان. اگر در خواب چاقو را دیدید یا از آن استفاده کردید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و نشاندهنده خشونت و نیاز به کنترل خشم را نشان می دهد.

تعبیر خواب چاقوی بسیار تیز

خواب چاقوی بسیار تیز. اگر در خواب چاقویی بسیار تیز را مشاهده کردید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و ممکن است نشاندهنده افراد نزدیکی مثل خانواده،

دوست یا حتی شریک عاطفی شما باشد که ممکن است به شما خیانت کنند. ممکن است اقدام این فرد به شدت شما را ناامید کرده باشد.

تعبیر خواب چاقو کند

خواب چاقوی کند. اگر خواب چاقویی کند را دیدید، چنین خوابی نشاندهنده مجهز نبودن یا مهارت کافی نداشتن برای انجام وظیفه یا پروزه ای می باشد.

این خواب همچنین ممکن است نشاندهنده نا کافی بودن برای انجام برخی از اقدامات در زندگی است.

شاید این خواب نشاندهنده مورد حمله قرار گرفتن توسط اشخاص یا آماده نبودن برای پس زدن حمله و یا دفاع از خودتان باشد.

تعبیر خواب چاقوی زنگ زده 

چاقوی زنگ زده در خواب. اگر چاقوی زنگ زده را در خواب مشاهده کردید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و ممکن است نشاندهنده غم باشد که به دلیل مشکلات آزاردهنده ای در خانه یا محل کار اتفاق افتاده است.

تعبیر خواب چاقو جیبی

تعبیر خواب چاقو جیبی

چاقوی جیبی. اگر در خواب چاقوی جیبی را مشاهده کردید، چنین خوابی نشاندهنده احساسات منفی مثل عصبانیت است.

این خواب همچنین نشاندهنده اعتماد داشتن به توانایی برای برطرف کردن مشکلات است. این خواب گاهی اوقات آمادگی فرد را نشان می دهد.

اگر در خواب این چاقوها را مشاهده کردید، چنین خوابی ممکن است نشاندهنده میل و رغبت شما به دفاع برای تصمیماتتان باشد.

شاید نشاندهنده مشکل داشتن برای صحبت کردن در مورد احساسات به دیگران باشد.

تعبیر خواب چاقوی خونی

چاقوی خونی. اگر در خواب چاقوی خونی را مشاهده کردید،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده احساس گناه یا پشیمانی برای صدمه زدن به کسی باشد.

همچنین ترس شما را برای مورد حمله واقع شدن و تاوان دادن برای کار خاصی می باشد.

گاهی اوقات این خواب غلبه به مشکلات بزرگ یا بعضی از خطرات را نشان می دهد.

تعبیر خواب ست چاقو

ست چاقو. اگریک ست چاقو را در خواب مشاهده کردید، چنین خوابی علامت عواطف فعلی یا ناراحتی هایی است که مدت زمان زیادی طول کشیده است.

شاید این خواب نشاندهنده ترس از جدایی در بعضی از رابطه ها می باشد.

تعبیر خواب نگاه کردن به چاقو

نگاه کردن به چاقوها. اگر دیدید که در خواب در حال نگاه کردن به چاقوها می باشید،

چنین خوابی معمولا علامت خوبی ندارد و نشاندهنده خشم و عصبانیت می باشد.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده نیاز شما برای خلاصی از خاطرات آسیب زننده در زندگی است.

تعبیر خواب نگه داشتن چاقو در دست

نگه داشتن چاقو در دست. اگر در خواب دیدید که چاقویی را در دست نگه داشته اید،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده میل شما برای حمله به کسی یا نیاز برای دفاع از خودتان را نشان دهد.

نگه داشتن چاقوهای تیز در دست

اگر در خواب دیدید که یک ست از چاقوی تیز در دست دارید،

چنین خوابی ممکن است آماده بودن برای جدایی از یک رابطه سمی را نشان دهد.

تعبیر خواب شخصی با چاقو در دست

شخصی با چاقو در دست. اگر در خواب شخصی را مشاهده کردید که چاقویی در دست گرفته،

چنین خوابی نشاندهنده افرادی است که شما را از راهی کنترل می کنند.

شاید این شخص به گونه ای مانع اقدامات شما شده است.

همچنین ممکن است نشاندهنده تلاش شما برای راضی کردن دیگران باشد.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده تلاش برای دوری کردن از تجاوز جنسی باشد که به شما شده است.

تعبیر خواب صدمه زدن به خودتان با چاقو

صدمه زدن به خودتان با چاقو. اگر در خواب دیدید که با جاقو به خودتان صدمه زدید،

چنین خوابی به شما هشدار می دهد که رفتار یا عادات مخرب را کنار بگذارید.

چاقو زدن به شخصی که می شناسید

اگر در خواب دیدید که به شخصی که می شناختید، چاقو زدید،

چنین خوابی معمولا نشاندهنده توجه شما به فعالیت های شخصی است که بر علیه شما کار می کند.

چاقو خوردن از پشت به وسیله دوست

چاقو خوردن از پشت به وسیله دوست

چاقو خوردن از پشت به وسیله دوست. اگر در خواب دیدید که توسط دوستتان از پشت چاقو خورده اید،

چنین خوابی نشاندهنده نیاز به بررسی در مورد دوستانتان است که ببینید واقعی هستند یا نه.

دشمنانی دور و بر شما هستند که ممکن است تا به حال به آنها مشکوک شده باشید.

تعبیر خواب چاقو خوردن

اگر در خواب دیدید که با چاقو ضربه خوردید، چنین خوابی سمبل خجالت و شرمندگی و درد است که آن هم به دلیل مخالفت توسط اشخاصی با شما می باشد.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده شخصی در زندگی شما است که می خواهید به دلیلی از او انتقام بگیرید.

شاید این خواب نشاندهنده قدرت دشمنی باشد که دارید.

شاید شما هم اکنون نتایجی را از حسادت افرادی تجربه کرده اید.

تعبیر خواب کشتن شخصی با چاقو

کشتن شخصی با چاقو اگر شخصی را در خواب با چاقو کشتید،

چنین خوابی در واقع علامت خوبی دارد و ممکن است نشاندهنده عشق شما به کسی باشد.

این خواب نشاندهنده میل شما به عاشق بودن را نشان می دهد.

تعبیر خواب تهدید کردن مادرانتان با چاقو

تهدید کردن مادرانتان با چاقو. اگر در خواب مشاهده کردید که مادرتان با جاقو به شما حمله کرد یا شما را تهدید کرد،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و نشاندهنده پیچیدگی ها و کشمکش ها در روابط شما با اعضای خانواده یا دوستان است.

این خواب همچنین نشاندهنده از بین رفتن روابط با افراد نزدیک است.

گاهی اوقات این خواب نشاندهنده یک کشمکش واقعی با مادرتان است که نیاز به پاسخ دهی به آن در سریع ترین زمان ممکن دارید.

تعبیر خواب مورد حمله واقع شدن با چاقو

مورد حمله واقع شدن با چند چاقو. اگر در خواب دیدید که با چند چاقو مورد حمله واقع شدید، چنین خوابی علامت خوبی ندارد.

این خواب معمولا نشان می دهد که دشمنان زیادی در اطراف شما هستند و به شما اخطار می دهد که از خودتان مراقبت بیشتری داشته باشید.

تعبیر خواب مورد حمله واقع شدن با چاقو

 تعبیر خواب چاقو از نظر لیلا برایت

اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

 تعبیر خواب چاقو از نظر کتاب سرزمین رویاها

 • یک چاقوی نوک تیز : دچار مصیبت و گرفتاری بزرگی می شوید .
 • یک چاقوی زنگ زده : از دلتنگی و نارضایتی رنج خواهید برد .
 • یک چاقوی شکسته : شکست در عشق.
 • یک چاقوی آشپزخانه : مشاجره با دوستان.
 • یک چاقوی قصابی : دوران سختی شروع می شود .
 • شما تعداد زیادی چاقو دارید : نزاع و مشاجره.
 • چاقوی غذاخوری : در یک مشاجره بزرگ سهیم میشوید .
 • چاقوی جیبی : عشاق از یکدیگر جدا خواهند شد .
 • یک چاقوی پیدا می کنید : شکست در کار.
 • با یک چاقو چیزی را می برید : باید بر هیجانات خود غلبه کنید .
 • بوسیله چاقو زخمی شده اید : دوستان به شما خیانت خواهند کرد .
 • دو چاقو به شکل ضربدر روی هم : یکنفر کشته خواهد شد – مرگ
 • با چاقو به یکنفر حمله می کنید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد.

تعبیر خواب چاقو از نظر کارل گوستاو یونگ

رویای اینکه شما چاقو حمل می‌کنید بیانگر خشم، تهاجم و یا جدایی است.

ممکن است چیزی در زندگی تان باشد که نیاز دارید آن را ببرید و از شرش خلاص شوید.

شاید نیاز دارید که روابط دست و پاگیر را که درگیرش هستید قطع کنید. تفرقه بیشتری بیاندازید.

اگر چاقو کند است، بیانگر این است که سخت کوشی شما نتیجه کمی خواهد داشت یا اصلا نتیجه ندارد.

خواب دیدن اینکه با چاقو زخمی شده اید، نمادی از مردانگی یا وحشی گری حیوانی است.

دیدن کسی که چاقو در خوابتان در دست دارد بیانگر این است که شما روی یک موقعیت یا رابطه، کنترل یا قدرت ندارید.

تعبیر دیگر این است که فردی که در خوابتان چاقو در دست دارد ممکن است نمادی از شکل سلطه گر مردانه در زندگی بیداری تان باشد.

تعبیر خواب چاقو از نظر آنلی بیتون

دیدن چاقو در خواب ، علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالینیز دلالت دارد .

دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب ، نشانه اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است که همدیگر را دوست می دارند .

دیدن چاقوی تیز و براق در خواب ، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود .

دیدن چاقوی شکسته در خواب ، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد .

اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید ، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد .

مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند.

اگر خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می کنید ، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد.

باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.

تعبیر خواب چاقو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود

و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد

و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید.

اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند

گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید.

چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید

کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد.

اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد.

چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

تعبیر خواب چاقو از نظر محمد العنبری

چاقو در خواب، بر خدمت رساندن به مردم و درگیر شدن با دیگران، برای سود رساندن به خویشان و دوستان دلالت دارد.

تیزی چاقو، دلیل بر نفوذ سخن و اجرای فرمانهای شخص.

اگر کسی در خواب، چاقویی را در دست خود ببیند، پیروز خواهد شد .

اگر کارش به دادگاه کشیده باشد، دلیل و مدرک او قبول خواهد شد؛

زیرا چاقو سلاحی است که از او در برابر دشمنانش محافظت میکند.

اگر کسی ببیند، در حالی که هیچ سلاحی ندارد، چاقویی به دست او دادند، خیر و رزق و روزی به او عطا میشود.

اگر کسی ببیند که با چاقو، دستان خود را بریده است، امری شگفتانگیز، خواهد دید.

تعبیر خواب چاقو از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب چاقو از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب چاقو در دست: اگر ببینی کارد در دست گرفته‌ای و می‌دانی که برای تو می‌باشد، یـعـنـی صاحب فرزندی پسر می‌شوی.

اگر ببینی همراه کارد سلاح دیگری نیز در اختیار داری، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب بریدن دست با چاقو: اگر ببینی دست خودت را با کارد بریده‌ای، یـعـنـی عاشق کسی می‌شوی.

تعبیر خواب چاقو از نظر امام جعفر صادق (ع)

تعبیرهای کارد عبارتند از:

۱- محبت

۲- فرزند

۳- پیروزی

۴- پناه

۵- توانائی

۶- حکومت.

تعبیر خواب بریدن دست بات چاقو از نظر خالد اصفهانی

به اشخاصی که این رویا را حتی برای یکبار تجربه میکنند حتما توصیه می شود چند مرتبه سوره حمد را زمزمه کنند تا خطرات و بلاهای از سمت آنان دور شود .

چرا که ممکن است آثار زیان باری را به همراه داشته باشد که جبران ان ها مشکل است .

شخصی به نزد محمد ابن اسحاق رسیدند و به ایشان گفتند خواب دیدم که دست خودم را با چاقو می برم و تکه های بریده شده ی دستم را دور میریزم تعبیرش چیست؟

پاسخ شنیدند به خانه برگرد و از شخصی که از تو همینک غمگین و رنجور هست حلالیت بطلب .

چرا که ممکن است حادثه ی تلخی برای تو پیش آید این مرد به پاسخ معبر هیچ اهمیتی نداند و پیش خود گفتند آخر مگر ممکن است چنین رویای آشفته ای همراه با تعبیر باشد .

چند روز بعد مردم آن مرد را بر بالای مزار همسر خویش دیدند که با صدای بلند میگریست و موی از سر خود میکند.

تعبیر خواب هدیه دادن چاقو

می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید.

اگر در خواب ببینید که چاقویی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده‌اید، نشانه آن است که درگیر مشکلات خانوادگی خواهید شد.

مشکلاتی که بیشتر فرزندان به آن دامن می‌زنند.

تعبیر خواب دفاع از خود با چاقو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چنانچه چاقویی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید .

کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می‌گوید و بد شما را می‌خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می‌یابید.

چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

تعبیر خواب چاقو کشی

آنلی بیتون می‌گوید: خواب ببینید کسی را با چاقو زخمی می‌کنید، علامت آن است که صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد.

باید سعی کنید به سمت راه راست گام بردارید.

تعبیر خواب چاقوی آشپزخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می‌شود.

تعبیر خواب چاقوی تیز

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی تیز و براق در خواب، علامت آن است که دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.

لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب خود را مشغول تیز کردن چاقو ببینید، یعنی موضوعی موجب خشم شما می‌گردد.

تعبیر خواب چاقوی شکسته

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن چاقوی شکسته در خواب، نشانه آن است که هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

تعبیر خواب چاقو خوردن و زخمی شدن

دیدن چاقو خوردن در خواب آن هم توسط کسیکه می‌شناسید طبق معمول بشما هشدار می دهد کـه بـه اقدامات آن فرد نسبت بـه خودتان دقت بیش‌تری داشته باشید.

اگر در خواب ببینید کـه یکی از دوستان‌تان با چاقو از پشت بشما ضربه میزند وقت آن رسیده کـه یک بازنگری در روابط‌تان داشته باشید.

در واقع چنین رویایی نشان میدهد کـه لازم اسـت بررسی کنید و ببینید دوستان واقعی شـما چـه کسانی هستند.

در بین آن‌ها دشمنانی نیز وجود دارند و شـما ممکن اسـت از قبل در مورد آن‌ها دچار بدگمانی شده باشید.

تعبیر خواب خودکشی با چاقو

اگر در خواب ببینید کـه با چاقو خودتان را می کشید، ابدا نگران نشوید!

هر چـه‌قدر هم کـه این خواب وحشتناک بنظر برسد، بـه هرحال نشان میدهد کـه دوران خوبی در انتظارتان اسـت.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> mydreamsymbolism

منابع فارسی >> ستاره / ساعد نیوز / tabirestan

.:: بیشتر بخوانید ::.

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب کشتن کسی

تعبیر خواب قدم زدن در آب

تعبیر خواب صندلی

تعبیر خواب کیف

تعبیر خواب یخ

پروفایل روز مهندس | ۱۱۰ عکس نوشته «روز مهندس مبارک»


۵ اسفند ماه روز تولد خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندّس است … اگر شما هم در میان نزدیکان خود ، یکی از اعضای جامعه مهندسی دارید خوب است با فرستادن یک عکس نوشته زیبا به همراه یک متن فوق العاده روزش را تبریک بگویید تا بداند که چقدر برای شما مهم است ، اگر هم خودتان خانم مهندس یا آقای مهندس هستید میتوانید از تصاویر زیر یک عکس زیبا برای پروفایل روز مهندس انتخاب کنید. بهرحال ما هم به نوبه خودمان این روز را به همه مهندسان ایرنی تبریک گفته و برایشان آرزوی سعادت ، موفقیت و عاقبت بخیری داریم … با ما همراه شوید. روزتان مبارک .

عکس نوشته فانتزی روز مهندس مبارک

۱۱۰ عکس پروفایل روز مهندس

پروفایل روز مهندس 

در ادامه نظر شما عزیزان را به مجموعه تصاویر برای تبریک روز مهندس به همراه متن های زیبا و جذاب رسم و دوستان تبریک این روز به مهندسین زحمتکش و خلاق ایرانی جلب میکنم . امیدوارم برای شما جالب و دوست داشتنی باشد.

پروفایل روز مهندس (۱)

مهندسی یعنی قدرت روبرو شدن با مشکلات جدید، خلاقیت و ایده پردازی

مهندسین عزیز روزتون مبارک..

پروفایل روز مهندس (۲)

براى مهندسین بن بستى وجود ندارد!

آنها یا راهى خواهند یافت، یا راهى خواهند ساخت…

پروفایل روز مهندس (۳)

پروفایل روز مهندس عمران

پروفایل روز مهندس (۴)

روز مهندس رو به همه مهندساى عزیز و دوستاى مهندسم تبریک میگم و امیدوارم صاحب اثار بزرگ باشید و هر روز به افتخاراتتون اضافه بشه.

روز مهندس بر تمامی مهندسان کشور مباااارک

پروفایل روز مهندس (۵)

پروفایل روز مهندس برای همسر

پروفایل روز مهندس (۶)

۵ اسفندماه، زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس بر تمامی مهندسین سرزمینم مبارک باد.

پروفایل روز مهندس (۷)

پروفایل روز مهندسی پزشکی

پروفایل روز مهندس (۸)

دست هایی که میسازند مقدس ترند از لب هایی که فقط دعا میخوانند. روز مهندس مبارک

iPhone 5 Wallpaper

پروفایل روز مهندس کامپیوتر

پروفایل روز مهندس (۱۰)

مهندسی تنها یک مدرک نیست!

مهندسی یعنی توانایی مفید بودن

توانایی ساختن زندگی لذت بخش

برای خودمان و دیگران…  روز تمام دوستان مهندس مبارک.

پروفایل روز مهندس (۱۱)

پروفایل برای روز مهندس به انگلیسی 

پروفایل روز مهندس مبارک (۱)

برای ساختن جهانی زیباتر ، مهندسین جایگاه ویژه ای برای خلق محیط بهتری برای زندگی همه ما دارند .

پروفایل روز مهندس مبارک (۲)

پروفایل روز مهندسی

پروفایل روز مهندس مبارک (۳)

عشق من ! تو خونه های زیادی رو برای دیگران ساختی امام یه خونه هست که من ساختمش فقط رای تو ، او قلب منه …

روزت مبارک مهندس جانم

پروفایل روز مهندس مبارک (۴)

پروفایل روز مهندس معدن

پروفایل روز مهندس مبارک (۵)

پنجم اسفند ماه، روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، بر همه شما مهندسین گرانقدر و نوآور مبارک باد .

پروفایل روز مهندس مبارک (۶)

پروفایل روز مهندس برق

پروفایل روز مهندس مبارک (۷)

“بنای هستی بر مبنای هندسه و ریاضی است”

روز مهندس بر تمامی عزیزان مبارک

پروفایل روز مهندس مبارک (۸)

پروفایل روز مهندس مبارک

پروفایل روز مهندس مبارک (۹)

مهندسی یعنی خلق بهترین ها

مهندسی یعنی زندگی با فکری باز

روز مهندس مبارکتون مهندسان ایرانی

روز مهندس بر تمام مهندسان عزیز و سختکوش مبارک

پروفایل روز مهندس مبارک (۱۰)

پروفایل روز مهندس کشاورزی 

پروفایل روز مهندس مبارک (۱۱)

روزت مبارک مهندسان عزیز

از اینکه اخلاق حرفه‌ای و مهندسی رو سر لوحه زندگیتان قرار دادید، به شما تبریک میگویم

تمام دانش شما در کنار اخلاق حرفه‌ای تان است که زیبا و کارآمد خواهد بود

تبریک روز مهندس (۱)

پروفایل روز مهندس متالوژی

تبریک روز مهندس (۲)

“Happy engineer’s day”

‎روز مهندس گرامی باد

تبریک روز مهندس (۳)

پروفایل روز مهندس صنایع

تبریک روز مهندس (۴)

روز مهندس سالروز تولد دانشمند و مهندس بزرگ ” خواجه نصیرالدین طوسی” بر تمامی مهندسان مبارک.

تبریک روز مهندس (۵)

پروفایل روز مهندس معماری 

تبریک روز مهندس (۶)

ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین (زادهٔ شنبه ۵ اسفند ۵۷۹ در طوس – درگذشتهٔ دوشنبه ۱۱ تیر ۶۵۳ در بغداد) شاعر،همه‌چیزدان،فیلسوف، متکلم، فقیه، ستاره‌شناس، اندیشمند، ریاضیدان، منجم، پزشک و معمار ایرای قرن هفتم قمری است. تلاش های وی در علم ریاضیات و ستاره شناسی و تاثیر گذاری اش در میان فلاسفه و ریاضیدانان باعث شده تا روز پنجم اسفند به منظور بزرگداشت این دانشمند روز “مهندس” نامیده شود.

تبریک روز مهندس (۷)

پروفایل روز مهندس نقشه برداری

تبریک روز مهندس (۸)

روز بزرگداشت دانشمند برجسته و عالم ایران زمین، جناب خواجه نصیرالدین طوسی بهترین و متناسب ترین مناسبت برای تخصیص پرطنین و محتوای مهندس به روزی از روزهای سال شمسی می باشد؛ دانشمندی که در قله مفاخر فقهی،علمی،فنی و مهندسی تاریخ ایران قرار داشت. و چهره ی زیبا و کاملی از نقش بی بدیل اسلام در پرورش متوازن و متکامل ابعاد وجودی انسان عامل و پیرو راستین و فهیم،هویدا نمود.

تبریک روز مهندس (۹)

پروفایل تبریک روز مهندس

تبریک روز مهندس (۱۰)

دست یابی به توسعه ی پایدار و مطرح شدن به عنوان قطب علمی و اقتصادی در جهان، بدون پیشرفت فناوری و علم مهندسی دشوار و حتی غیر ممکن است. در این میان جایگاه علم رشته مهندسی در ایران مرهون تلاشهای دانشمندان مسلمانی است که صده های پیش با توانمندی و پشتکار خود، پایه های این علم را در ایران استوار کردند تا همگان با بهره گیری از دستاوردهای آنان در مسیر پیشرفت دانش و فناوری بکوشند و هنر طراحی و معماری و اجرای مهندسی فاخر ایرانی را به رخ جهانیان کشند.

۵ اسفند روز مهندس گرامی باد.

تبریک روز مهندس (۱۱)

عکس روز مهندس 

تصاویر روز مهندس (۱)

امیدواریم با تعمیق هر چه بیشتر این علم در بین جوانان ایران اسلامی با در اوج قرار گرفتن جوان مهندس ایرانی، حرکت از اقتصاد نفت محور به مهندسی و علم محور هر چه سریع تر محقق شود و بدین گونه پایه های سترگ اقتصاد مقاومتی استوار و پایدار گردد. روز مهندس مبارک.

تصاویر روز مهندس (۲)

عکس روز مهندس مبارک

تصاویر روز مهندس (۳)

با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان مهندس منجمله شهید چمران،این روز عزیز را به خانواده های شهدای مهندس کشور عزیزمان تبریک می گوییم و توفیق روز افزون را در مسیر تحقق اهداف عالی علمی جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان خواستاریم.روز مهندسی گرامی باد.

تصاویر روز مهندس (۴)

عکس روز مهندس کامپیوتر

تصاویر روز مهندس (۵)

شکوفایی تمدن بشر، نتیجه ایده های مهندسین پر تلاش است

پنجم اسفند روز مهندس مبارک

تصاویر روز مهندس (۶)

عکس روز مهندس تبریک

تصاویر روز مهندس (۷)

تقدیم به تمام کسانی که مهندسی را درک کردند

به تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا دیگران شبانه‌روزی روشن داشته باشند

به تمام کسانی که لذتش را فهمیدند

نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند

تبریک ویژه به مهندس متعهد ایران

تصاویر روز مهندس (۸)

عکس روز مهندس کشاورزی

تصاویر روز مهندس (۹)

سعی کنید هر موفقیتی کسب می کنید از آن لذت ببرید ولی به آن راضی نشوید.

روز مهندس بر مهندسین عزیز مبارک

تصاویر روز مهندس (۱۰)

عکس روز مهندس کامپیوتر مبارک

تصاویر روز مهندس (۱۱)

سال ها از روزی که در انشاهایتان می نوشتید در آینده مهندس خواهم شد، می گذرد.

تلاشتان را در ساختن این آرزو ارج می نهیم .

کتاب زندگی امروز ما بدون شما مهندسان گرامی صحفات زیبای کمتری داشت.

روز مهندس گرامی باد .

روز مهندس مبارک (۱)

عکس روز مهندس برای پروفایل

روز مهندس مبارک (۲)

علم و دانش می تواند ما را مجذوب و شگفت زده کند اما این مهندس است که دنیا را تغییر میدهد.

پنجم اسفند روز مهندس گرامی باد.

روز مهندس مبارک (۳)

عکس روز مهندس جدید

روز مهندس مبارک (۴)

الکتریسیته خطرناک است اما مهندس برق با آن زندگی میکند

همه از برق میترسند اما مهندس برق با آن زندگی میسازد

روز مهندس گرامی باد

روز مهندس مبارک (۵)

عکس روز مهندس برق

روز مهندس مبارک (۶)

فارغ از هر مدرک تحصیلی،

اگر پلی ساخته اید برای عبور از افکار منفی؛

شما یک مهندس هستید.

روز مهندس بر شما مبارک

روز مهندس مبارک (۷)

عکس روز مهندس گرامی باد

روز مهندس مبارک (۹)

دانشمندان آنچه را که هست کشف می کنند و مهندسان آنچه را که نیست خلق می کنند.پس این روز زیبارو به شما و تمامی مهندسین تبریک عرض میکنم.

روز مهندس مبارک (۱۰)

عکس روز مهندس عمران 

عکس پروفایل روز مهندس (۱)

روز مهندسی رو به همه مهندسین عزیز و همچنین اونهایی که بجای غر زدن به دنبال راه‌حلی برای مشکلات خودشون و جامعه ‌شون هستند تبریک میگم.

‌روزت مبارک مهندس !

عکس پروفایل روز مهندس (۲)

عکس روز مهندس نرم افزار

روز مهندس مبارک (۱۱)

معـادلات زندگی را

با منحنیِ ایمان و ایثار

به پیش بردند

و نقطه پرگار عشـق شان را

بر مدار  شهادت چرخاندند

و چه خوب مهندسی کردند

دو روز دنیا را….  شهدای مهندس

عکس پروفایل روز مهندس (۳)

عکس روز مهندس سخت افزار

روز مهندس مبارک (۸)

” بنای هستی بر مبنای هندسه است ” روز مهندس بر شما مبارک …

عکس پروفایل روز مهندس (۴)

عکس روز مهندس صنایع

عکس پروفایل روز مهندس (۵)

فارغ از مدرک تحصیلی تان،اگر پلی ساخته اید برای گذر از افکار منفی ذهن تان،شما یک مهندس هستید…

عکس پروفایل روز مهندس (۶)

عکس روز مهندس نفت

عکس پروفایل روز مهندس (۷)

بهترین تبریک برای روز مهندس ایجاد اشتغال برای مهندسان بیکار و امنیت شغلی برای مهندسان شاغل میباشد.

عکس پروفایل روز مهندس (۸)

عکس روز مهندس متالوژی

عکس پروفایل روز مهندس (۹)

مهندسا!

ریاضی مهندسی پاس کرده ها

انتگرال گیرها

لاپلاس دون ها

روزتون مبارک

عکس پروفایل روز مهندس (۱۰)

عکس روز مهندس نقشه برداری

عکس پروفایل روز مهندس (۱۱)

شما می تونید دنیا رو قشنگ تر کنید

دنیا رو پر از راحتی و امنیت کنید

شما دنیا رو تغییر می دین

روزتون مبارک بهترین مهندسای دنیا

عکس روز مهندس (۱)

عکس روز مهندس معماری 

عکس روز مهندس (۲)

بهره من از دانش و حکمت تنها این بود ، که بر جهل خود دانا شدم

روز مهندس گرامی باد

عکس روز مهندس (۳)

عکس روز مهندس الکترونیک

عکس روز مهندس (۵)

از اتاق فرمان اشاره میکنن که ،امروز ۵ اسفند روز مهندس

بلهههههههههههه

روزمون مبارک باشهههههه

عکس روز مهندس (۶)

عکس پروفایل روز مهندس 

عکس روز مهندس (۴)

به امید روزی که مهندسان عزیزمان از شغلهای کاذب و کنج های خانه رهایی یابند و به تعلقات خود بازگردند.

عکس روز مهندس (۷)

عکس پروفایل روز مهندس مبارک

عکس روز مهندس (۸)

تفاوت یک  پزشک با  مهندس:

پزشک اول کار، از شما امضا می گیرد

که هیچ مسئولیتی ندارد

ولی  مهندس اول کار،

به شما امضا می دهد

که همه مسئولیت ها را می پذیرد.

عکس روز مهندس (۹)

عکس پروفایل روز مهندس برق

عکس روز مهندس (۱۰)

دانشمندان آنچه را که هست کشف میکنند

و مهندسان آن چیزی را که نیست خلق میکنند

عکس روز مهندس (۱۱)

عکس پروفایل روز مهندس کامپیوتر

عکس روز مهندس برای پروفایل (۱)

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی

و روز مهندس بر تمامی مهندس ها مبارک باد

عکس روز مهندس برای پروفایل (۲)

عکس پروفایل روز مهندس برای همسر

عکس روز مهندس برای پروفایل (۳)

برای رسیدن به هدف باید از مرز خستگی گذشت ، باید از نیرومند تر از توان خود بود ، ۵ اسفند روز مهندسی مبارک

عکس روز مهندس برای پروفایل (۴)

عکس پروفایل روز مهندس کشاورزی

عکس روز مهندس برای پروفایل (۵)

روز پنجم اسفند ماه در تقویم رسمی کشور ایران به عنوان روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس نام گذاری شده است.

عکس روز مهندس برای پروفایل (۶)

عکس پروفایل روز مهندس عمران

عکس روز مهندس برای پروفایل (۷)

خواجه نصیرالدین طوسی شاعر، فیلسوف، متکلم، فقیه، دانشمند، ریاضی دان و منجم ایرانی در سده هفتم است. به افتخار روز تولد این دانشمند بزرگ، پنجم اسفند به عنوان روز مهندس نام گذاری شده است.

عکس روز مهندس برای پروفایل (۸)

عکس پروفایل روز مهندس صنایع غذایی

عکس روز مهندس برای پروفایل (۹)

شکوفایی تمدن بشر، برآیند ایده های مهندسین تلاشگر است. مهندسان بی شک آفرینندگان دنیای مدرن و تکنولوژی امروزند.

عکس روز مهندس برای پروفایل (۱۰)

عکس پروفایل روز مهندس دخترانه

عکس روز مهندس برای پروفایل (۱۱)

پنجم اسفند ماه،روز بزرگداشت دانشمند پرآوازه ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسین و مغزهای پیشرفت و فناوری ایران مبارک باد.

عکس روز مهندس مبارک (۱)

عکس پروفایل روز مهندسی

عکس روز مهندس مبارک (۲)

به سلامتی تمام کسانی که مهندسی را درک کردند، به سلامتی تمام کسانی که پلی ساختند از انتهای بن بست کوچه ی رفاه تا بیکران، به سلامتی  تمام کسانی که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزی روشن داشته باشند، به سلامتی تمام کسانی که لذتش را فهمیدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند…

عکس روز مهندس مبارک (۳)

عکس نوشته روز مهندس 

عکس روز مهندس مبارک (۴)

من مهندس گشته ام راه دلت پیدا کنم … روز مهندس مبارک .

عکس روز مهندس مبارک (۵)

عکس نوشته روز مهندس مبارک

عکس روز مهندس مبارک (۶)

وظایف مهندسی بدین گونه‌اند که یک مهندس می‌بایست ضمن شناخت مسئله یا موضوع کاری، علوم و فنون لازم، محدودیت‌های مربوطه را تشخیص دهد تا بتواند به دستاوردهای لازم برسد. محدودیت‌ها شامل منابع در دسترس، محدودیت‌های جسمانی یا فنی، آمادگی برای پیرایش‌ها یا افزایش‌های آینده، و دیگر عامل‌ها مانند نیازهای هزینه ای، ساخت‌پذیر بودن، اقتصادی و کاربردی بودن می‌باشد. با درک این محدودیت‌ها، مهندس، شناسه‌ها و مشخصات حدودی که یک شیء یا سامانه می‌تواند در چارچوب آن ساخته یا بهبود داده شود را مشخص کرده و ارائه نماید.

عکس روز مهندس مبارک (۷)

عکس نوشته روز مهندس کامپیوتر

عکس روز مهندس مبارک (۸)

قصه به هر که میبرم ، فایده ای نمیبرم …. مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی …روز مهندس مباااارک .

عکس روز مهندس مبارک (۹)

عکس نوشته روز مهندس برای همسر

عکس روز مهندس مبارک (۱۰)

مهندس کسی است که اندازه گیری می کنه ، محاسبه می کنه ، تجزیه تحلیل می کنه و در نهایت باهوشانه تصمیم می گیره . روز مهندس مبارک .مهندسی یعنی تفکر خلاق و باهوشانه!

عکس روز مهندس مبارک (۱۱)

عکس نوشته روز مهندس برق

عکس نوشته روز مهندس (۱)

مهندسی فقط گرفتن یه مدرک دانشگاهی نیست ، مهندسی یه تفکر و یه سبک زندگیه! دوستان مهندس من روزتون مبارک.

عکس نوشته روز مهندس (۲)

عکس نوشته روز مهندس عمران

عکس نوشته روز مهندس (۳)

می‌توانی پزشک باشی و زندگی‌‌ها را نجات دهی‌

می‌توانی حقوق‌دان باشی و از حقی دفاع کنی‌

می‌توانی سرباز باشی و از زندگی بسیاری دفاع کنی

و می‌توانی مهندس باشی و همه این کار‌ها را با هم انجام دهی

روز مهندس مبارک بهترین مهندس دنیا

عکس نوشته روز مهندس (۴)

عکس نوشته روز مهندسی

عکس نوشته روز مهندس (۵)

در جهان چیزی گران‌بهاتر از انسان و در انسان چیزی گران‌بهاتر از اندیشه نیست بعد از عظمت هستی و زیبایی‌های خالق آنچه ساخته است بشر است و نظرها را به خود جلب می‌نماید حاصل اندیشه و فکر مهندس است. شکوه هر سرزمین مدیون دست توانای اوست.روز مهندس مبارک.

عکس نوشته روز مهندس (۶)

عکس نوشته روز مهندس کامپیوتر مبارک

عکس نوشته روز مهندس (۷)

اینکه یک روز مهندس برود در پی شعر

سر و سریست که با موی پریشان دارد!

مهندس جان روزت مبارک.

عکس نوشته روز مهندس (۸)

عکس نوشته روز مهندس کشاورزی

عکس نوشته روز مهندس (۹)

روز مهندس به تمام مهندسین گرامی در تمام عرصه ها مبارک.‌

آرزو دارم همواره در صلح و اخلاق باشیم.‌‌ ‌‌

عکس نوشته روز مهندس (۱۰)

عکس نوشته روز مهندس شیمی

عکس نوشته روز مهندس (۱۱)

بیشتر بخوانید : 

عکس روز پرستار | ۷۰ پروفایل روز پرستار مبارک و Happy nurse day

عکس روز دختر | ۱۰۰ عکس پروفایل زیبا برای تبریک روز دختر

عکس روز معلم | ۱۰۰ عکس نوشته و پروفایل برای تبریک روز معلم

عکس روز دانشجو | ۵۵ عکس پروفایل « روز دانشجو مبارک »

پروفایل روز پدر | ۱۰۰ عکس نوشته زیبای تبریک روز پدر برای پروفایل

عکس نوشته روز مادر | ۳۳ عکس پروفایل برای تولد حضرت زهرا (ع)

تعبیر خواب آتش | تعبیر دیدن آتش سوزی،آتش گرفتن خانه در خواب چیست؟


در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب آتش را درج نماییم.

دیدن آتش در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب آتش | تعبیر دیدن آتش سوزی،آتش گرفتن خانه در خواب چیست؟

تعبیر خواب آتش

دیدن خواب آتش نشانه چیست؟

معنی و سمبل آتش در خواب

آتش سمبل قدرتمندی است. همچنین ممکن است نشاندهنده صبر، میل، تخریب، تغییر، پاکیزگی و همچنین عصبانیت باشد.

آتش در خواب سمبل خلاقیت نیز هست.

اگر در خواب آتش را تحت کنترل داشتید و از آن نمی ترسیدید، این خواب نشاندهنده تغییر درونی است.

شاید باید اجازه دهید که زمان بگذرد تا چیزهای جدیدی وارد زندگیتان شود.

شاید این خواب نشاندهنده افکار و باورهای درونی باشد که در حال تغییر هستند.

آتش مخرب در خواب تغییرات درونی قدرتمند را نشان می دهد. اگر در خواب دیدید که چیزی در آتش تخریب شد،

این خواب نشان می دهد که از بخش های منفی شخصیت خود رهایی می یابید و آن ها را با ویژگی های مثبت جایگزین می کنید.

آتش همچنین می تواند نشانه پاکیزگی و تمیزی باشد. همچنین علامت شروع تازه و ابعاد معنوی فرد است.

آتش سمبل امنیت نیز هست.

اگر در خواب چیزی را درون آتش دیدید، چنین خوابی ممکن است بیانگر بعضی مسائل باشد که شما را به دردسر انداخته است.

شاید باید صبر خود را در مورد مسائلی در زندگی بالا ببرید. این خواب ممکن است سمبل و علامت تخریب کامل یا زیان در چیزی باشد.

این خواب همچنین بیانگر انرژی در زندگی است که کنترل را از شما گرفته است.

شاید مشکلاتی باعث شده که کنترل خود را از دست بدهید.

این خواب همچنین ممکن است سمبل ترس از دست دادن کنترل یا از دست دادن چیزهایی باشد.

خواب در مورد آتش ممکن است نشاندهنده حسادت باشد که مخرب است.

همچنین سمبل عکس العمل های عاطفی در بعضی از شرایط نیز هست.

خواب در مورد آتش توسط افرادی بیشتر دیده می شود که تجربه آتش سوزی را داشته اند.

خواب های مربوط به آتش ممکن است نشاندهنده ماهیت آتشی مزاج، انرژی، خلاقیت، انگیزه و هیجان شما باشد.

گاهی اوقات چنین خوابی به شما هشدار می دهد که باید از فعالیت های خطرناک دور باشید و از ریسک کردن دوری کنید.

تفسیر و معنی آتش در خواب

تعبیر خواب در آتش قرار گرفتن

در آتش قرار گرفتن. اگر در خواب دیدید که در آتش هستید، چنین خوابی ممکن است به شما پیشنهاد دهد که نگاه خود را به زندگی تغییر دهید.

شاید زندگی شما پر از خطر شده و شما نیز به شدت درگیری دارید.

این خواب شما را تشویق می کند تا طرز فکر خود را تغییر دهید و شجاعانه به سمت جلو و اهدافتان حرکت کنید.

تعبیر خواب درد نداشتن از آتش

درد نداشتن از آتش. اگر در خواب دیدی که در آتش هستید و هیچ دردی را احساس نمی کنید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشاندهنده موفقیت در بعضی پروژه های جدید است.

تعبیر خواب احساس سوختن در آتش

احساس سوختن در آتش. اگر در خواب دیدید که در آتش سوختید، چنین خوابی علامت خوبی ندارد و نشاندهنده دریافت اخبار بد در آینده نزدیک است.

این خواب ممکن است نشاندهنده شروع یک رابطه جدید عاشقانه با شخصی باشد که اخیرا ملاقات کرده اید.

تعبیر خواب سوزانده شدن با آتش

سوزانده شدن با آتش. اگر در خواب دیدید که در آتش سوزانده شدید، چنین خوابی ممکن است نشاندهنده میل شما برای کنترل کردن را نشان می دهد.

گاهی اوقات ممکن است نشاندهنده سوختن شما از درون باشد که به دلیل رفتار برخی از افراد می باشد.

چنین خوابی نشان می دهد که افرادی پشت سر شما بدگویی می کنند و سعی می کنند که وجهه عمومی شما را خدشه دار کنند.

تعبیر خوب آتش درست کردن

آتش برپا کرد. اگر در خواب دیدید که می خواهید آتشی را برپا کنید، چنین خوابی نشاندهنده ارتقای رابطه شما با اعضای خانواده و بهتر شدن آن می باشد.

تعبیر خواب آتش گرفتن

آتش گرفتن. اگر در خواب دیدید که بعضی از افراد با آتش قصد تخریب چیزی را دارند،

چنین خوابی ممکن است نشاندهنده دریافت اخبار غیر منتظره در آینده نزدیک باشد.

این خواب همچنین ممکن است ملاقات با دوستی نزدیک را نشان دهد که خیلی وقت است او را ندیده اید.

چنین خوابی شاید نشاندهنده استرس شدیدی باشد که با آن موجه هستید و به دلیل مشکلاتی در زندگی فرد می باشد.

تعبیر خواب بیرون آمدن از آتش

بیرون کشیدن از آتش. اگر در حال بیرون آمدن از آتش بودید، چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشاندهنده پیروزی مهم است.

احتمالا شما می توانید با موفقیت به موانع زندگی غلبه کنید و به اهدافتان دست پیدا کنید.

تعبیر خواب ریختن آب در آتش

ریختن آب در آتش. اگر در خواب دیدید که روی آتش آب ریخته اید، چنین خوابی علامت سختی های پیش رو در آینده نزدیک است.

این خواب ممکن است در مورد ضرر و زیان مالی یا مشکلات اقتصادی صحبت کند.

تعبیر خواب روشن کردن آتش

تعبیر خواب روشن کردن آتش

قادر بودن برای روشن کردن آتش. اگر در خواب دیدی که قادر هستید آتش به پا کنید،

چنین خوابی علامت عصبانیتی است که قصد سرکوبش را دارید.

شاید شما نمی توانید خودتان را به درستی نشان دهید.

تعبیر خواب کنترل آتش

قادر بودن برای کنترل آتش. اگر در خواب دیدی که قادر هستید آتش را کنترل کنید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشاندهنده توانایی شما برای کنترل خششم و عصبانیت است.

تعبیر خواب آب و اتش

آب و اتش. دیدن آب و آتش در خواب علامت احساسات پیچیده در مسائل مختلف است.

احاطه شدن در آتش همراه با فردی دیگر. این خواب علامت این است که بین شما و فرد دیگر رابطه بسیار نزدیکی وجود دارد.

تعبیر خواب خانه روی آتش

خانه روی آتش. دیدن خانه روی آتش در خواب نشاندهنده این است که باید تغییراتی را در زندگی خود به وجود بیاورید.

اگر دیدید که خانه خانوادگی شما روی آتش است، چنین خوابی علامت این است که شما برای تغییر در زندگی آماده نیستید یا اینکه در برابر آن مقاومت می کنید.

این خواب همچنین علامت افراد دور و بر شماست که عاشق شما می باشند.

این خواب همچنین علامت اشتیاق و علاقه شدید نیز هست.

چنین خوابی همچنین علامت از دست دادن پایداری ذهنی را نشان می دهد.

شاید شما در معرض بی توجهی و اشتباه برخی از افراد قرار گرفته اید.

گاهی اوقات این خواب ممکن است علامت مشکلی در زندگی فرد باشد که همه چیز را خراب کرده است.

این خواب نشاندهنده قدرت عاطفی بالای شماست که کاملا پخته می باشد.

خواب دیدن در مورد خانه ای بنا شده روی آتش یا آتش سوزی یک خانه نشاندهنده داشتن دوستانی خوب در آینده نزدیک است.

خواب خانه بازسازی شده بعد از آتش سوزی

خانه بازسازی شده بعد از آتش سوزی. اگر در خواب دیدید که خانه ای بعد از آتش سوزی دوباره بازسازی شد،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشاندهنده بازیابی بعد از یک بحران بزرگ در زندگی و مشکل جدی می باشد.

تعبیر خواب آتش زدن چیزی

تنظیم چیزهایی روی آتش. اگر در خواب دیدید که چیزی را به آتش می کشید یا روی آتش بنا می کنید،

چنین خوابی نشاندهنده میل شما برای تخریب چیزهایی در زندگی به طور کامل است.

این خواب همچنین ممکن است تلاش شما را برای به وجود آوردن مشکلاتی با قصد و غرض نشان دهد.

گاهی اوقات این خواب فقط نشانه ای از شروعی جدید در زندگی است.

تعبیر خواب شهر به آتش کشیده شده

شهر به آتش کشیده شده. اگر در خواب شهری را مشاهده کردید که به آتش کشیده شده است،

چنین خوابی نشاندهنده روابط تخریب شده به دلیل احساسات قوی یا بعضی جریان های زندگی است که توانایی کنترل آنها را ندارید.

این خواب ممکن است تعاملات اجتماعی تخریب شده است.

خواب نگاه شوم به آتش

نگاه شوم به آتش. اگر نگاه شوم کسی را به آتش مشاهده کردید، چنین خوابی نشاندهنده احساسات شما در مورد شرایط زندگی واقعی است که از آن احساس خطر می کنید.

تعبیر خواب آتش بزرگ

آتش بزرگ. اگر در خواب آتش بزرگی را دیدید، چنین خوابی نشاندهنده موفقیت های بزرگ در پروژه های کنونی زندگی است.

آتش غیر قابل کنترل به دلیل جسمی در خانه. اگر شماهده کردید که وسیله ای در خانه باعث آتش سوزی شد و نتوانستید آن را کنترل کنید،

چنین خوابی ممکن است خطری پنهانی را در مورد لوازم الکتریکی منزل نشان دهد. مطمئن شوید که این لوازم به درستی کار می کنند.

معنی خواب مشاهده آتش سوزی و دست به اقدام نزدن

مشاهده آتش سوزی و دست به اقدام نزدن. اگر در خواب در حال تماشای آتش بودید و هیچ اقدامی برای آن انجام ندادید،

چنین خوابی علامت داشتن برنامه های غیر واقعی در زندگی و امیال شما برای مقاصدی در آینده است.

این برنامه ها ممکن است با شکست مواجه شود، مخصوصا اگر به زندگی شخصی شما مربوط باشد.

تعبیر خواب گرم شدن با آتش

تعبیر خواب گرم شدن با آتش

گرم شدن با آتش. اگر درخواب در حال گرم شدن با آتش بودید،

چنین خوابی علامت بسیار خوبی داررد و نشاندهنده خوشبختی در آینده نزدیک است.

شاید این خواب نشاندهنده خوش شانسی باشد.

تعبیر خواب گرفتار شدن شخصی در آتش

گرفتار شدن شخصی در آتش که او را می شناسید.

چنین خوابی بسیار شوم است و ممکن است نشاندهنده این باشد که از شخصی به زودی عبور می کنید.

معنی دیدن لوازم شما در آتش سوختند در خواب

متعلقات شما در آتش. اگر در خواب دیدید که لوازم و متعلقات شما در آتش سوختند،

چنین خوابی وسواس شما را نسبت به متعلقاتتان در زندگی نشان می دهد.

حفظ کردن متعلقات از آتش

اگر در خواب دیدید که لوازم خود را از آتش نجات دادید، چنین خوابی نشاندهنده این است که شما شخصی آسیب دیده هستید.

احتمالا طبیعت بسیار حساسی دارید و اتفاقات منفی را برای خودتان یادآوری می کنید.

تعبیر خواب آتش گرفتن محل کار

آتش گرفتن محل کار. اگر در خواب دیدید که محل کار شما آتش گرفته است،

چنین خوابی نشاندهنده برنامه ها و پروژه هایی است که اکنون روی آن کار می کنید و احتمال زیاد در آن موفق می شوید و از آن سود می برید.

تعبیر خواب تماس گرفتن با آتش نشان

تماس گرفتن با آتش نشان. اگر در خواب دید که با آتش نشان تماس گرفته اید،

این خواب نشاندهنده اطلاعاتی است که در اختیار دارید و برای شغل شما بسیار مفید است.

این خواب همچنین ممکن است نشاندهنده رقابت شغلی موفقیت شما می باشد.

معنی خواب عواقب بعد از آتش سوزی

عواقب بعد از آتش سوزی. اگر در خواب عواقب بعد از آتش سوزی را مشاهده کردید،

چنین خوابی ممکن است به شما هشدار بدهد که امید واهی نداشته باشید و پروژه های خود را با واقع بینی پیش ببرید.

تعبیر خواب حمل کردن آتش روی دست

حمل کردن آتش روی دست. اگر در خواب دیدید که آتش را روی دستتان حمل می کنید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و ارتقای شغلی را در آینده نزدیک و تغییر شغلی مناسب را نشان می دهد.

تعبیر خواب فرار کردن از آتش

فرار کردن از آتش. اگر در خواب دیدید که از آتش فرار می کنید،

چنین خوابی به شما هشدار می دهد که هنگام نشان دادن عقاید خود به دیگران مراقب باشید و کسی را مقصر نکنید.

اگر رفتار خود را تغییر ندهید، افراد کم کم از همکاری با شما دوری می کنند،

زیرا در کنار شما احساس راحتی نخواهند داشت و می دانند که حرف بعدی شما به آنها چه خواهد بود.

تعبیر خواب خاموش شدن آتش به آسانی

خاموش شدن آتش به آسانی. اگر در خواب دیدید که آتشی به آرامی در حال خاموش شدن بود،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و ممکن است نشاندهنده مشکلات مالی باشد که به زودی تجربه می کنید

و سرمایه ای را در شغل از دست می دهید یا پولتان را برای بیماری خرج می کنید.

تعبیر خواب حلقه زدن افرادی به دور آتش

حلقه زدن افرادی به دور آتش. اگر افرادی را دیدید که دور آتش حلقه زده اند، چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشاندهنده استقامت و هماهنگی خوب شما در زندگی شخصی است.

تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل

آتش گرفتن جنگل. اگر در خواب دیدید که جنگلی در حال آتش گرفتن است،

چنین خوابی احتمالا علامت بدی دارد و نشاندهنده این است که سفر شما همانگونه که انتظار داشته اید پیش نخواهد رفت.

شاید در این سفر پول زیادی را هدر دهید.

تعبیر خواب آتش گرفتن جنگل

تعبیر خواب آتش از نظر ابراهیم کرمانی

اگر ببیند شعله آتش به سوی مردم انداخت ، تعبیرش این است که مایه عداوت و فتنه میان مردم می شود

اگر خانه کس دیگری را ببیند که در آتش می سوزد ، دلالت دارد بر اینکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار می شود

اگر ببیند آتش لباسش را سوزاند ، با خویشان و فامیل و نزدیکان و حتی افراد خانواده خود نزاع و دشمنی می کند ،

صورت دیگر تعبیر این قسمت می تواند چنین باشد که از طریق ضرر و زیان ، محنت مال از دست دادن به او میرسد

اگر در خواب سرزمینی را در آتش ببیند دلالت دارد بر اینکه آن سرزمین به جنگ و فتنه گرفتار می آید

اگر چیز سوخته ای در خواب ببیند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با دیگران به نزاع و دشمنی میپردازد

اگر شهر و محله ای را در آتش دید که شعله های آتش همه چیز را سوزاند و صدای ترسناک از آتش بر آمد.

دلیلش آن باشد که در آنجا جنگ سختی پیش خواهد آمد که همه چیز را از میان میبرد ، بروز بیماری خطرناک در آن منطقه نیز میتواند باشد

اگر ببیند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله ای را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد در این مورد بروز بلایاییی که انسان در آنها دخالتی نظیر زلزله سیل و … محتمل است

اگر ببیند از زیر زمین آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دلیل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسیار دارند.

البته در این مورد نظر کرمانی بیشتر تهمت زدن به اولیا و انبیا است که از این طریق با آنها مبارزه میکنند

اگر ببیند اآتش از جائی به جائی افتاد و لصمه ای نزد فا یده ای نصیبش میشود

اگر گرفتار فقر است توانگر میشود ، این صورت آتش در خواب دیدن رویای خوش طالعی است

تعبیر خواب آتش از نظر حضرت دانیال (ع)

اگر در خواب آتش ببیند چنانچه آتش بدون دود باشد ،

به پادشاهی و مقام والا نزدیک میشود ، در کار بسته اش گشایشی حاصل میگردد

اگر ببیند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند

مورد ستم صاحب قدرتها قرارا می گیرد اما نجات می یابد که دیر هم نخواهد پائید ، بشارت و نیکی به او میرسد

توضیح :

در این باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهیم علیه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بیشتر به سوره انبیا آیه ۶۶ قرآن مجید رجوع کنید

اگر ببیند در آتش انداخته شد اما او را نسوزاند ، از سر بی میلی و با کراهت به سفر می رود

اگر حرارت و سوزندگی آتش را احساس کند تب گریبانش را خواهد گرفت

اگر ببیند که آتش اندامش را سوزاند به میزان سوختگی رنج و گرفتاری کشیدن بر او احتمال دارد

اگر ببیند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و زبانه کشید اما این سوختن بیمی در او موجب نشد ،

دلالت دارد بر آنکه رنج و مصیبت به او میرسد که این مصائب بیشتر از طریق هجوم بیماری است بیماریهائی که نا توانی بوجود می آورند

اگر ببیند که آتش برداشت به اندازه آتشی که برداشته است مال حرام نصیبش می شود

اگر ببیند از آتش بر می دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصیبش می شود .

اما آن مال حرام را با جنگ و دشمنی و در گیری و در نهایت با زور به چنگ می آورد

اگر ببیند از آتشی که به خوابش آمده گرمی و جرقه به سوی او می رود ، دلالت دارد بر اینکه کسی از او غیبت می کند و پشت سر او بدش را می گوید

تعبیر خواب آتش از نظر امام جعفر صادق

تعبیر خواب آتش از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد

اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم

که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم.

اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد.

اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید

نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند.

معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است.

آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم.

اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود.

و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود.

آتش‌ در خواب‌ نمادی‌ بسیار پیچیده‌ محسوب‌می‌شود که‌ می‌تواند معنی‌ مثبت‌ یا منفی‌ داشته‌باشد.

در هنگام‌ تعبیر چنین‌ خوابی‌، لازم‌ است‌ که‌تمام‌ جزییات‌ خوابتان‌ و واکنش‌ احساسی‌ تان‌ درخواب‌ را بررسی‌ نمایید.

آتش‌ می‌تواند یک‌ سمبل‌خیلی‌ معنوی‌ باشد که‌ نمایانگر دگرگونی‌، روشنگری‌،روشنفکری‌ و روشن‌ بینی‌ است‌.

از سوی‌ دیگر، آتش‌می‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگی‌، غضب‌، هیجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ یا ترس‌ و وحشت‌ باشد.

آیا آتش‌ در خوابتان‌چیزی‌ را نابود می‌کرد یا صرفا وسیله‌ برای‌ گرم‌ کردن‌شما بود؟

آیا اخیرا درگیر اعمال‌ و رفتار منفی‌شده‌اید یا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهایی‌ اشتباه‌ یامخرب‌ می‌زنید؟

ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد و در عین‌ حال‌ شما راتشویق‌ می‌کند تا مسایل‌ مضر و خطرناک‌ را درزندگی‌ تان‌ تغییر دهید

تعبیر خواب آتش از نظر امام جعفر صادق (علیه السلام)

اگر در خواب ببیند که پارهای آتش را می خورد ، دلیلش آن باشد که مال بتیمان می خورد

اگر ببیند از دهانش آتش بیرون می آید ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائی ندارد

اگر ببیند هر گوشه و کناری را آتش سوزنده در بر گرفت ، بیننده میان مردم و قدرتمند ترین مقام آنجا برای مثال پادشاه توان و سلطنت خواهد داشت

اگر ببیند آتشی را که در کنارش افروخته شده و او را گزندی نرساند خیر و نیکی او را خواهد رسید

اگر ببیند آتش بزرگی را که هیزمش شعله دار است ، در آن سرزمین جنگ و فتنه خواهد بود

اگر ببیند آتش به مردم میزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

اگر ببیند آتشی اورا سوزاند که نور نداشت ، به بیماری سر درد دچار میشود

اگر ببیند آتشی او را سوزاند که نور داشت ، یکی از خویشان و فرزندان و نزدیکان او صاحب فرزندی خواهد شد که مردم ستایشش کنند و به اندازه بزرگی آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد

اگر در میدان نبرد آتش ببیند ، دلالت بر بیماریهای سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت

اگر آتش را در میدان نبرد با دود ببیند ، بیم از حاکمان در میان باشد

اگر در بازار آتش ببیند ، دلیل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در میان نیست و در معاملات دروغ به فراوانی گفته می شود و سوگند ناروا بر زبانها به خاطر سود بسیار بیاید

اگر ببیند آتش به در یائی در گرفت ، تعبیر آن باشد که حاکم به ستم اموال مردم را مصادره کند و از ستم به رعایا دریغ نکند

اگر آتش در راهی ببیند که نمی داند به کجا می رسد ، دلیل بر آن است که بی دینی بر دینداری و اعتقاد می چربد

اگر لباس کسی را بر تن آتش گرفته ببیند ، چنین تعبیر شود که آن شخص را احتمال رسیدن مصیبت ، ترس ، بیم و گرفتاری وجود دارد

اگر خود را بر آتش ایستاده ببیند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسید

تعبیر خواب آتش از نظر اسماعیل اشعث

 • اگر کسی بیند که از آسمان، مانند باران آتش می‌بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خونریزی بود، از جهت پادشاهان در آن موضع
 • اگر بیند که آتشی از آسمان بیامد و چیزهای خوردنی که از آن او بود بسوخت، دلیل کند که طاعت‌های وی، نزد حق تعالی پذیرفته شود
 • اگر بیند که از آسمان آتش همی آمد و کسی را نسوخت، بیم عذاب حق تعالی باشد. و باشد که از پادشاه وی را بیم بود
 • اگر بیند که بر سر آتشی بزرگ گرم می‌شد، دلیل کند که به پادشاهی بزرگ نزدیک گردد
 • اگر بیند که بر آتشی چیزی همی ریخت، دلیل کند که شغل دنیای وی تمام گردد
 • اگر بیند که آتشی از آسمان فرود آمد و نبات زمین را بسوخت، دلیل کند که در آن دیار مرگ مفاجات بسیار بود
 • اگر بیند که آتشی بزرگ، قبه یا مناره بسوخت، دلیل کند که پادشاه آن موضع هلاک گردد

تعبیر خواب آتش از نظر آنلی بیتون

دیدن آتش در خواب اگر در آن نسوزید، نشانه خوشبختی و سعادت است.

این خواب برای دریا نوردان و مسافران کشتی و همینطور برای افرادی که در خشکی بسر می‌برند، علامت موفقیت و خوشبختی همیشگی است.

اگر در خواب دیدید خانه‌ شما در آتش می‌سوزد، تعبیر آن این است که همسری مهربان و فرزندانی، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد.

خواب آتش روشن: علامت آن است که اتفاقات خوشایندی برای شما پیش خواهد آمد.

تعبیر خواب آتش از نظر کتاب سرزمین رویا

ساعد نیوز: تعبیر خواب سوختن در آتش ضرر و شکست در کار است.

تعبیر خواب حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.

تعبیر خواب آتش از آسمان می‌بارد: غم واندوه

تعبیر خواب آتش روشن کردن: مجذوب یک نفر خواهید شد.

یک آتش با شعله‌های خوب: شادی بزرگ در پیش دارید.

شما اصلاً توجهی به آتش سوزی ندارید: شما را خیلی دوست دارند.

مأموران آتش نشانی آتش را خاموش می‌کنند: خبرهای خوش

یک نفر به درون آتش می‌افتد: بد شانسی

بستگان شمای در آتش می‌سوزند: بزودی تب شدیدی می‌کنید.

شما شاهد خاموش شدن یک آتش هستید: ناکامی

شما در آتش هستید: موفقیت و خوشحالی

آتش خاکستر شده: شانس نخواهید داشت.

آتش بزرگ: تغییرات بسیار جدی در کارها

شعله کوچک: خبرهای خوش

آب بر روی آتش می‌ریزید: کنترل خودتان را از دست خواهید داد.

چیزی را از میان آتش با دست تان بیرون می‌کشید: از موانع و مشکلات عبور می‌کنید.

آتش را بکلی خاموش می‌کنید: به شما پاداش خوبی می‌دهند.

آتش مصنوعی: بزودی بچه دار خواهید شد.

حریق روی زمین: یک تغییر خوشایند

حریق روی دریا: ماجراهایی که به موفقیت می‌رسند.

تعبیر خواب آتش از نظر یوسف نبی (ع)

تعبیر خواب دیدن آتش گرفتن خانه نشانه افتادن دراندک زحمتی از جانب سلطان است.

تعبیر خواب آتش از نظر لوک اویتنهاو

 1. تعبیر خواب آتش اعلان خطر در مقابل یک دزد است.
 2. تعبیر خواب شعله‌های آتش: مبلغ زیادی پول به دستتان خواهد رسید.

تعبیر خواب آتش از نظر ابن سیرین

تعبیر خواب آتش از نظر ابن سیرین

اگر ببینی آتش روشن کرده‌ای تا خودت یا کس دیگری گرم شود، یـعـنـی به دنبال چیزی خواهی بود که از آن استفاده ببری و سود کنی.

اگر ببینی برای روشنایی آتش روشن کرده‌ای، یـعـنـی مسئله‌ای را با دلیل و منطق بیان می‌کنی و روشن می‌سازی.

اگر روشنایی آتشی را ببینی که بوسیلۀ آن می‌توان راه رفت، یـعـنـی زاهد و پرهیزکار می‌شوی.

اگر ببینی آتشی را بیهوده روشن کرده‌ای، یـعـنـی بدون هیچ علت و سببی جنگ و دشمنی می‌کنی .

تعبیر آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.

اگر اخگر روشنی ببینی، یـعـنـی نشان و پرچم «پادشاه» در آن سرزمین پدیدار می‌شود.

تعبیر شراره و جرقۀ آتش در خواب این است که حرف بدی به تو می‌گویند.

آتش افروختن، تعبیرش برای پادشاه قوت می‌باشد.

اگر ببینی زغال را روی آتش گذاشته‌ای و آتش را شعله‌ور کرده‌ای، یـعـنـی از مال پادشاه با پادشاه معامله می‌کنی و سود و فائده می‌بری.

تعبیر خواب آتش از نظر جابر مغربی 

اگر ببینی که در بیابان آتش روشن کرده‌ای، طوری که مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند،

یـعـنـی مردم از علم و حکمت تو استفاده کرده و هدایت می‌شوند.

اگر آن آتش در حال خاموش شدن است و نورش کم می‌شود، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت.

و یا چنانچه ببینی درخشش آتشی که روشن کرده‌ای بر راه راست نمی‌درخشد و بر راهی دیگر می‌درخشد، یـعـنـی علم تو مردم را دچار گمراهی می‌کند.

تعبیر خواب آتش گرفتن خانه

دانیال نبی:

اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده،

دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.

ابراهیم کرمانی:

اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد، یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

یوسف پیامبر:

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد

معبران غربی می‌گویند:

دیدن آتش در خواب می‌تواند نگران کننده باشد و به معنی این است که شما قادر به کنترل احساسات خود نیستید.

از طرف دیگر این خواب به ضرر و زیان مالی نیز تعبیر می‌شود.

اگر در خواب ببینید که خانه خودتان در آتش می‌سوزد نشان دهنده روابط پیچیده در زندگی است.

تعبیر خواب آتش بی‌دود

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر آتش بدون ‌دود و روشنایی، قوت می‌باشد.

حضرت دانیال می‌گوید: اگر آتش بدون دود ببینی، به پادشاه و فرمانروا نزدیک می‌شوی و مشکل تو برطرف خواهد شد.

 تعبیر خواب خاموش کردن آتش

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی پاره‌ای از آتش را که در دست گرفته‌ای خاموش شده است، در خدمت «پادشاه» مال حرام به دست می‌آوری.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی آتشی که روشن کرده‌ای خاموش شده است، هلاک می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی در بیابان آتشی روشن کرده‌ای و مردم از نور آتش تو راه را پیدا می‌کنند،

ولی آن آتش شروع به خاموش شدن کرد و نورش کمتر می‌شد، حال و روز تو دگرگون شده و از دنیا خواهی رفت.

تعبیر خواب آتش زدن

تعبیر خواب آتش زدن

محمد بن سیرین می‌گوید: 

 • آتش افروختن در خواب پادشاه و حاکم را تعبیر چنین است که قوت و نیرو مندی در میان باشد.
 • آتش بی دود و بدون روشنایی، نیرو و قوت و قدرت است، برای حاکم و پادشاه.
 • اگر حاکمی آتش با دود ببیند، پادشاه و حاکمی ستمگر است، در این خواب دنبال غم و اندوه و زیان باید بود.
 • اگر ببیند آتش بی‌فایده افروخته است که نیازی به گرمای آن نیست دلیل آنست که بی جهت جنگ و دشمنی در میان خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر آتش افروخت تا اهل جائی را بسوزاند، از اهالی آنجا غیبت و بدگوئی می‌کند.
 • اگر ببیند آتش می‌افروخت اما آتش افروخته نمی‌شد و روشنائی نمی‌داد، اگر علمی دارد به کارش خواهد آمد و از آن بهره مند خواهد شد .
 • اگر حاکم پادشاهی است عزت و حاه و دولتش استحکام خواهد یافت و مدتش افزایش می‌یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی که آتش را برای روشنایی افروخته‌ای و محیط روشن شده است به این معناست که کنجکاوی می‌کنی و از این طریق به بینایی و هشیاری دست می‌یابی.

اگر در خواب ببینی که لباست از آتش افروخته شده سوخت یعنی زیانی به تو می‌رسد.

اگر دست تو بسوزد به این معناست که به یکی از اعضای بدنت آسیب می‌رسد.

تعبیر خواب آتش سوزی در خانه

دانیال نبی می‌گوید:

اگر بیند که آتش در خانه وی افتاد و همه اندام وی را بسوخت و زبانه همی زد و از او سهم و ترس در دل او نیامده،

دلیل کند که محنت و مصیبت بدو رسد و سبب بیماری و ضعف بود، چون سرما و طاعون و آبله و سرخچه و آن چه بدین ماند.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر بیند که آتش در خانه کسی افتاده، دلیل که آن کس در جنگ و فتنه و جور سلطان افتد.

اگر بازرگانی بیند که آتش در دکان و کالای او افتاد، دلیل کند که کالائی که دارد بر باد دهد،

یا آن چه به در می‌ارزد، به سه درم فروشد و بر کسی شفقت نبرد.

یوسف پیامبر می‌گوید: 

دیدن خانه سوختن یا در آتش افتادن دلیل بر افتادن دراندک زحمتی از سلطان باشد.

در کتاب سرزمین رویاها آورده شده است:

حریق در خانه دیگران: احترام و امتیاز شما بالاتر می‌رود.

حریق در خانه شما با شعله‌های روشن و واضح: یک شغل خوب

یک حریق در خانه شما با شعله‌های تیره: ورشکستگی مالی

حریق در خانه شما با شعله‌های کوچک: پول هنگفت

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> mydreamsymbolism

منابع فارسی: ستاره / ساعدنیوز / بیتوته

.:: بیشتر بخوانید ::.

تعبیر خواب مرگ

تعبیر خواب غش کردن

تعبیر خواب احساس خفگی کردن

تعبیر خواب بغل کردن مرده

تعبیر خواب مردن

تعبیر خواب قدم زدن در آب

تعبیر خواب گم شدن

تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر خواب انگور | تعبیر دیدن انگور قرمز ، انگور خوردن درخواب چیست؟


در این نوشته از بخش تعبیر خواب پرتال دلبرانه قصد داریم تعبیر خواب انگور را درج نماییم.

دیدن انگور در خواب می تواند حالت های مختلفی داشته باشد که در ادامه به آن میپردازیم.

در این مطلب شما میتوانید انواع تعبیر خواب در رابطه با این موضع را از نظران معبران مختلف مطالعه نمایید

با ما همراه باشید….

تعبیر خواب انگور | تعبیر دیدن انگور قرمز ، انگور خوردن درخواب چیست؟

تعبیر خواب انگور

دیدن خواب انگور نشانه چیست؟

 معنی و تفسیر انگور در خواب

انگورها میوه هایی هستند که طرفداران بسیار زیادی دارند. بعضی از افراد از آب انگور و یا آن را به عنوان سرکه استفاده می‌کنند.

این میوه ها شبیه تمشک های توده ای می باشند. تقریباً رویش انگورها به ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ سال قبل در آسیا برمیگردد.

قدیمی ترین شراب انگور نیز مربوط به چهار سال قبل از میلاد مسیح در ارمنستان می باشد.

طبق شواهد موجود تاریخی، مردم یونان باستان و رومانی ها انگور را برای درست کردن شراب پرورش میدهند.

رنگ های انگور متفاوت است اما معمولاً اصلی‌ترین رنگ‌های آن سیاه، آبی تیره، زرد، نارنجی، سبز و صورتی می باشد.

البته انگورهای سفید نیز در دنیا وجود دارند. انگور ها نشانه باروری می باشند. آنها همچنین نشان دهنده شادی و خوشبختی و خوشبینی هستند.

گاهی اوقات این خواب علامت رضایت در زندگی فرد نیز میباشد.

خواب دیدن در مورد انگور می تواند معانی مختلفی داشته باشد که بستگی به نوع خواب دارد.

انگورها سمبل هدایا و پاداش از کار سخت نیز هستند.

یک دسته انگور در خواب علامت بسیار عالی دارد و می‌تواند نشان دهنده این باشد که از سختی ها و مشکلات رهایی پیدا می کنید.

این خواب علامت آرامش و لذت از زیبایی های زندگی و اطراف شما می باشد، مثل خانواده، دوستان و عشق.

سمبل و معنی انگور در خواب

تعبیر خواب انگور با تمشک

اگر در خواب انگور با تمشک را مشاهده کردید، این خواب معمولا علامت خوبی دارد.

این خواب نشان‌دهنده بهبود وضعیت مالی، افزایش حقوق و یا پولی غیر منتظره می باشد.

همچنین موفقیت را نشان می‌دهد. گاهی اوقات فرصت‌هایی را بیان می کند که باعث افزایش ثروت فرد می شود.

این خواب همچنین نشان دهنده این است که شما تلاش زیادی را برای زندگی خود انجام می‌دهید و تمایل دارید که هر چه زودتر به موفقیت برسید.

این خواب اغلب نشان دهنده ثروت و به دست آوردن چیزهای غیر منتظره می باشد. گاهی اوقات به ارث رسیدن را نشان می‌دهد.

تعبیر خواب انگور بدون تمشک

انگور بدون تمشک در خواب. اگر در خواب انگور ها را مشاهده کردید که تنها میوه موجود بودند،

چنین خوابی علامت بدی دارد و وضعیت مالی سخت را نشان می‌دهد.

گاهی اوقات این خواب نشان دهنده از دست دادن پول می باشد.

این خواب معمولاً به شما هشدار می دهد که باید از چگونه خرج کردن پول هایتان آگاهی داشته باشید و بدون ملاحظه خرج نکنید.

پس باید عادات خرج کردن پول را تغییر دهید.

تعبیر خواب خوردن انگور

خوردن انگور. اگر در خواب دیدید که در حال خوردن انگور هستید، این خواب علامت خوبی دارد و نشان دهنده شنیدن اخباری در مورد باردار بودن شخصی می باشد.

همچنین ممکن است که با شخصی عزیز ملاقات داشته باشید یا خبر نامزدی کسی را بشنوید که شما را خوشحال می‌کند.

گاهی اوقات خوردن انگور در خواب می تواند نشاندهنده نیاز به غلبه برخی از چالش‌ها برای ارتقای شخصیت فرد باشد.

این خواب همچنین ممکن است میل شما را برای داشتن سبک زندگی لوکس نشان دهد.

گاهی اوقات این خواب نشان‌دهنده این است که شما زمان بیش از حد زیادی روی مسائل صرف می کنید و باید مدیریت زمان را در دست داشته باشید.

تعبیر خواب انگور له شده

انگورهای له شده. اگر در خواب دیدید که در حال له کردن انگورها بودید یا انگور های له شده را مشاهده کردید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان‌دهنده موفقیت و رسیدن به اهداف می باشد.

این خواب همچنین ممکن است نشان‌دهنده پیروزی و غلبه بر دشمنان باشد.

گاهی اوقات بعضی از افراد باعث می‌شوند که زمان‌های سختی را در زندگی سپری کنید اما در نهایت بتوانید به اهداف خود برسید و بر آنها غلبه کنید.

تعبیر خواب انگور فاسد

انگور های فاسد. اگر در خواب مشاهده کردید که در حال خوردن انگور های فاسد هستید،

چنین خوابی علامت خوبی ندارد و نشان دهنده ترس‌ها و کمبود اعتماد به نفس است که جلوی شما را برای رسیدن به مقاصد و اهداف تان می گیرد.

این خواب به شما یادآوری می‌کند که باید روی اعتماد به نفس خود کار کنید و دست به اقدام بزنید.

همچنین نشان دهنده این است که به زودی شرایط ناخوشایندی را تجربه می کنید که به دلیل احساس بد شما می باشد.

انگور های فاسد یا درخت فاسد انگور

اگر در خواب انگور های فاسد یا درخت فاسد انگور را مشاهده کردید، چنین خوابی علامت خوبی ندارد.

این خواب به شما هشدار می دهد که باید برنامه‌های خود را تغییر دهید، زیرا ممکن است که با شکست مواجه شوید.

تعبیر خواب آب انگور 

تعبیر خواب آب انگور 

نوشیدن آب انگور در خواب. اگر مشاهده کردید که در حال نوشیدن آب انگور هستید،

چنین خوابی معمولاً علامت خوبی دارد و نشان دهنده خوشبختی در آینده نزدیک است.

این خواب اغلب فرصت‌های دوست داشتنی را نشان می دهد که می توانید از آنها نهایت استفاده را بکنید.

این خواب ممکن است زمان خوبی را نشان دهد که باید ایده های خود را به مرحله اجرا در بیاورید و پروژه‌های جدید را آغاز کنید.

تعبیر خواب کاشت درخت انگور

کاشت درخت انگور. اگر در خواب مشاهده کردید که در حال کاشت درخت انگور می باشید،

چنین خوابی علامت بسیار خوبی دارد و نشان دهنده شادی افزایش مال و ثروت می باشد.

همچنین نشان‌دهنده گسترش شغل است و فرصت هایی را در اختیار شما قرار می دهد که می توانید در آن رشد کنید.

حتما خودتان را آماده کنید که سریع دست به اقدام بزنید.

تعبیر خواب جمع آوری انگور

اگر در خواب دیدید که در حال جمع آوری انگورها هستید و آنها را داخل سبد میریزید،

این خواب نشان دهنده این است که تلاش‌های ادامه دار شما باعث می‌شود که طبق برنامه ریزی پیش بروید اما گاهی اوقات هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

این خواب همچنین به شما هشدار می دهد که باید برخی از ایده های خود را تغییر دهید و فعالیت‌های خود را در پی آن عوض کنید تا پایان خوشی را تجربه کرده باشید.

این خواب در بعضی از موارد نشان دهنده نیاز شما برای پایان دادن به بعضی چیزها یا بهبود بخشیدن آنهاست.

تعبیر خواب خوردن انگور از دست شخص دیگر

خوردن انگور از دست شخص دیگر. اگر در خواب مشاهده کردید که شخصی انگور در دهان شما می گذاشت،

این خواب علامت دوستی های جدید است و گاهی اوقات شروع یک رابطه جدید را نشان می دهد.

تعبیر خواب انگور دادن به شخص دیگر

انگور دادن به شخص دیگر. اگر در خواب مشاهده کردید که در حال انگور دادن به شخص دیگر هستید،

این خواب معمولاً علامت خوبی ندارد و اغلب نشان دهنده ناراحتی می باشد.

تعبیر خواب چیدن انگور

چیدن انگور. اگر در خواب دیدید که در حال چیدن انگور می باشید، این خواب معمولاً علامت خوبی ندارد و نشان دهنده از دست دادن شخصی عزیز یا تجربه احساسی ناراحت کننده می باشد.

اگر خوشه بزرگ انگور را چیدید، این خواب نشان‌دهنده بهبود وضعیت اجتماعی شما است.

همچنین ممکن است علامت تجارت موفق و سود بالا باشد.

تعبیر خواب فشردن انگور

فشردن انگور. اگر در خواب دیدید که در حال فشار دادن انگور می باشید،

این خواب نشان دهنده پاسخ دادن به برخی از مسائل با دوستان تان می باشد که به زودی حل و فصل می‌شود.

تعبیر خواب خوردن انگور شیرین

خوردن انگور های شیرین. اگر در خواب مشاهده کردید که انگورهای شیرین می خورید،

چنین خوابی نشان دهنده این است که ملاقاتی را با دوستان قدیمی خواهید داشت که مدت زمان زیادی آنها را ندیده اید.

این خواب همچنین نشاندهنده نیاز برای زمان گذراندن با خانواده است، زیرا اخیراً آنها را نادیده گرفته اید.

تعبیر خواب خوردن انگور ترش

خوردن انگور های ترش. اگر در خواب دیدید که در حال خوردن انگور های ترش می باشید،

چنین خوابی علامت مکالمات مهم با شریک زندگی و همسرتان می باشد.

گاهی اوقات نیز در مورد مکالماتی برای وضعیت مالی است.

این خواب علامت مسائلی است که به طور غیرمنتظره با آن مواجه می‌شوید.

همچنین اغلب نشان دهنده احساس بد نسبت به حضور شخصی در زندگیتان می باشد.

اغلب این خواب نشان دهنده روابط با شریک زندگی است که به تازگی سرد شده و نیاز دارید که برخی از مسائل را با او حل و فصل کنید.

در بعضی از موارد این خواب نشان‌دهنده این است که آمادگی کامل را از لحاظ احساسی ندارید.

گاهی اوقات این نشان دهنده این است که افرادی در زندگی شما برای چیزهای خاصی آماده نیستند و شما باید صبور باشید و منتظر آنها بمانید.

گاهی اوقات این خواب به جریان‌هایی از زندگی برمی گردد که به درستی پیش نمی‌رود.

تعبیر خواب خوردن انگور تلخ

خوردن انگور تلخ. اگر در خواب انگور تلخ خوردید، چنین خوابی معمولاً نشان دهنده چیز های رخ داده در اطراف شماست که به ضرر شما می باشد.

گاهی اوقات غیبت کردن دیگران را در مورد شما نشان می دهد.

تعبیر خواب خریدن انگور

تعبیر خواب خریدن انگور

خریدن انگور. اگر در خواب در حال خریدن انگور بودید، این خواب علامت دریافت اخبار خوب معمولاً از لحاظ کاری می باشد.

همچنین نشان دهنده دریافت درآمد بالا است.

تعبیر خواب فروختن انگور

فروختن انگور. اگر در خواب در حال فروختن انگور بودید، چنین خوابی می تواند نشان دهنده این باشد که افرادی را به دلیل اقدامات بدشان می بخشید.

تعبیر خواب انگور زرد

انگور زرد. دیدن انگور در خواب نشان دهنده ترمیم مشکلاتی در خانواده است.

تعبیر خواب انگور سیاه

انگور سیاه. دیدن انگور سیاه در خواب علامت خوبی دارد و نشان دهنده این است که شما در نهایت زمان خالی برای برنامه های شلوغ زندگی خود پیدا می کنید و از فعالیت های هیجان انگیز لذت می‌برید.

گاهی اوقات این خواب نشان دهنده از دست دادن نیز می‌باشد.

تعبیر خواب انگور سفید

انگور سفید. دیدن انگور سفید در خواب می تواند نشاندهنده شروع رابطه ای کامل در درازمدت در آینده نزدیک باشد.

تعبیر خواب انگور تازه

انگور تازه. دیدن انگور در خواب نشان دهنده این است که به اهداف خود نزدیک هستید و موانع هرگز نمی تواند جلوی شما را بگیرد.

دیدن انگورهای کال در خواب

انگورهای کال. دیدن انگور های کال در خواب اغلب نشان دهنده این است که شما باید تصمیمات مهمی را در آینده نزدیک اتخاذ کنید.

همچنین باید تمام حقایق را بررسی کنید تا دچار اشتباه نشوید.

تعبیر خواب انگور برداشت شده

انگور های برداشت شده. اگر در خواب انگور های برداشت شده را مشاهده کردید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان دهنده موفقیت در فعالیت‌های کنونی مخصوصاً از لحاظ عشقی و شغلی است.

تعبیر خواب شکوفه زدن درخت انگور

شکوفه زدن درخت انگور. اگر در خواب شکوفه زدن درخت انگور را مشاهده کردید،

چنین خوابی معمولاً علامت خوبی دارد و نشان دهنده سلامت کلی فردی می باشد. شما به زودی موفقیت زیادی را تجربه می کنید.

اگر هم اکنون سعی دارید که به اهداف مهم خود دست پیدا کنید، اکنون بهترین زمان برای رسیدن به اهداف و موفقیت می باشد.

گاهی اوقات این خواب نشان‌دهنده ترس هایی است که از آینده دارید و از آنها مطمئن نیستید.

تعبیر خواب درخت خشکیده انگور

درخت خشکیده انگور. اگر در خواب درخت خشکیده انگور را مشاهده کردید، چنین خوابی نشان دهنده ضرر و زیان مالی و فقر است.

این خواب معمولاً علامت اتفاقات ناخوشایند و تجربه آن در آینده نزدیک می باشد.

همچنین نشان دهنده عصبانی شدن در مورد کار شخصی یا گریه کردن به دلیل موضوع می باشد.

اغلب این خواب روحیه بد را نشان می‌دهد.

تعبیر خواب برداشت انگور

برداشت انگور. اگر در خواب انگور های چیده شده را مشاهده کردید،

چنین خوابی علامت خوبی دارد و نشان دهنده میل شما برای رویارویی با حقیقت است.

هم چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد که شما را بسیار شگفت زده می کند.

تعبیر خواب برداشت انگور

تعبیر خواب انگور از دیدگاه لوک اویتنهاو

 1. خوردن انگور: تب مختصر
 2. چیدن آن: جدایی غیر منتظره
 3. انگور سفید: شادمانی
 4. انگور سیاه: غصه
 5. دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید
 6. کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه
 7. کشمش : دعوا در همسایگی

تعبیر خواب انگور از دیدگاه کتاب سرزمین رویاها

دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .

اگر در خواب ببینید که انگور می خورید نشانه آنست که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند .

اگر در خواب ببینید که بچه ها انگور می خورند نشانه آنست که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود

دیدن انگور سفیددر خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و بد خواهان است.

دیدن و یا خوردن انگور سیاه نشانه این است که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

دیدن یک درخت مو پر از انگور در خواب نشانه آنست که عمرتان طولانی خواهد بود .

اگر در خواب ببینید که انگور را له می کنید نشانه آنست که باید روش زندگیتان را تغییر دهید.

اگر در خواب ببینید که انگور می چینید نشانه آنست که شانس بزرگی در نزدیکی شماست .

خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست.

اگر در خواب ببینید که انگور می خرید نشانه آنست که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید .

اگر در خواب ببینید که انگور می فروشید نشانه آنست که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .

دیدن خوشه های انگور در خواب نشانه دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .

اگر در خواب ببینید که انگور جابجا و حمل می کنید نشانه ثروت است.

اگر در خواب ببینید که کشمش درست می کنید نشانه آنست که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست .

اگر در خواب ببینید که کشمش می خورید نشانه آنست که پول از دست میدهید .

تعبیر خواب انگور از دیدگاه کارل یونگ

دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت.

تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد.

دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است.

دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است.

تعبیر دیگر این است که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است.

شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد .

دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است.

سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد ۳۳- دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است.

خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.

تعبیر خواب انگور از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید و در آینده به کارهایی دست خواهید زد.
 • خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.
 • دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید.
 • اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

تعبیر خواب انگور از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری

دیدن انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر میشود.

تعبیر خواب انگور از دیدگاه یوسف نبی (ع)

تعبیر خواب انگور از دیدگاه یوسف نبی (ع)

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.

به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود.

اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.

تعبیر خواب انگور از دیدگاه جابر مغربی

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین ( دستگاهی که با آن آب انگور میگیرند ) میفشارد، نشانه آنست که به پادشاه ستمگر خدمت کند .

اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، نشانه آنست که به یک پادشاه با دیانت خدمت کند .

اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند .

اگر ببیند که انگور در طشت له میکرد ، نشانه آنست که به زنی بزرگ خدمت کند .

اگر ببیند که انگور در کاسه می فشرد ، دلیل که به شخصی خسیسخدمت کند .

اگر ببیند که انگور میفشرد و شیره های آن را جمع کرد ، نشانه آنست که از طریق خدمت خود به پادشاه (شخص بزرگی ) مال زیادی کسب میکند .

اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، نشانه آنست که به او و عیالش از جانب پادشاه ، منفعت میرسد .

تعبیر خواب انگور از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.

تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.

اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

تعبیر خواب انگور از دیدگاه امام صادق (ع)

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود

اول: فرزند نیک،

دوم: علم فرائض،

سوم: مال حلال.

فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه بود

اول: مال باخیر وبرکت

دوم: فراخی نعمت

سوم: از قحط و بلاامان یافتن

تعبیر خواب انگور از دیدگاه محمدبن سیرین

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید.

انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود.

هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند.

هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود.

هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند.

هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند.

هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

تعبیر خواب انگور از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

تعبیر خواب انگور از دیدگاه حضرت دانیال (ع)

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت ، ترس و بیم بود .

به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود ،

بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت ، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود .

اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند .

تعبیر خواب آب انگور

در مورد آب انگور خالدبن علی‌بن محدالعنبری می‌گوید :

اگر کسی در خواب ببیند که آب انگور می‌گیرد و از آن شربت می‌سازد، خیر و برکت به او روی می‌آورد و اگر مستمند باشد ثروتمند خواهد شد.

اگر در زمانی که مردم در گرانی، قحطی و خشکسالی به‌سر می‌برند کسی در خواب ببیند که همه مردم آب انگور یا عصاره زیتون می‌گیرند، دروازه خیر و رحمت بر آنها گشوده خواهد شد.

با توجه به ارتباط غوره و انگور در انتها این نکته لازم است ذکر شود که در مورد غوره نظرات زیادی ارائه نشده است.

با این حال معبران داشتن غوره یا دیدن آن بر درخت را به کار مفید و ناتمام تعبیر کرده‌اند.

خوردن غوره نیز به غم و اندوه تعبیر شده مگر اینکه در خواب مزه ترش آن حس نشود که در این حالت به معنی سود بردن از کاری ناتمام است.

در قولی دیگر نیز گفته شده خوردن غوره در فصل آن به معنی به‌دست آوردن مال همراه با مشقت می‌باشد.

تعبیر خواب دادن انگور به مرده

اگر خواب ببینید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، به آرزوهای بزرگ خود خواهید رسید.

اگر خواب ببینید که او از شما انگور گرفت، بهتر است صدقه دهید چون احتمالاً با از دست دادن مقداری از مال خود روبرو خواهید شد که اندازه آن به نسبت انگوری که به مرده داده‌اید، متناسب است.

اگر خواب ببینید که کنار یکی از اقوام خود که مرده است نشسته‌اید و او به شما گفت که به من انگور بده، اما شما در خواب به او انگور ندادید، آن شخص که مرده از شما خیرات می‌خواهد و انتظار دارد که از او یاد کنید و برای شادی روحش صدقه و خیرات بدهید.

اگر مرده ای با زور از شما انگور گرفت، باید صدقه بدهید و رفع بلا کنید.

تعبیر خواب چیدن انگور از درخت

اگر خواب ببینید که از باغ سبد سبد انگور می‌چینید، و آن‌ها را به کسی می‌بخشید، از شما خیر و منفعتی به دیگران خواهد رسید.

اگر خواب ببینید که از باغ انگور دیگری می‌چینید، و برای خودتان بر می‌دارید، یا دیگری به شما گفت انگورهای باغ من را برای خودت بچین، به ثروت و شادکامی دست خواهید یافت.

اگر در ازای کارگری برای چیدن انگور از درخت به شما پول دادند، نه تنها باعث می‌شوید دیگران به ثروت برسند، خود شما به مشکل برخواهید خورد.

چون گرفتن پول در خواب، رسیدن به سختی تعبیر می‌شود. در این صورت بهتر است با صدقه رفع سختی کنید.

تعبیر خواب خوشه انگور

 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور دارید و انگورهای آن فشرده و آبدارو با پوستی نازک هستند، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.
 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور شما فشرده نیست و انگورها دانه دانه و جدا از هم هستند، حجم ثروت شما کمتر خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید که خوشه انگور خودش از بالای درخت روی سر شما افتاد، یا پرنده ای خوشه را چید و بر سر شما انداخت، از آسمان بی آنکه منتظرباشید، لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

تعبیر خواب انگور قرمز

تعبیر خواب انگور قرمز

ابن سیرین دیدن انگور قرمز در خواب را نشانه عزت و مقام می داند و اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد و خواب ببینید که انگور قرمز می خورید خواب شما نشانه بدست آوردن سود و منفعت اندک می باشد.

حضرت دانیال دیدن انگور قرمز در خواب را نشانه رسیدن به نعمت و خیر دنیا به حدی که خودتان امید ندارید تعبیر می کند.

ولی اگر فصل انگور نباشد خواب شما نشانه زدن حرف خوب و یا خیر خواهد بود و یا اینکه تعبیرش ممکن است مال و اموال باشد.

تعبیر خواب انگور یاقوتی

دیدن انگور یاقوتی در خواب نشانه ثروتی است که موجب خوشحالی شما خواهد شد ولی همان طور که دانه های انگور یاقوتی ریز هستند این ثروت هم به امور جزئی و کوچک مربوط می شود.

و اگر خواب ببینید که لا به لای انگور یاقوتی شما ، عنکبوت برای خود خانه درست کرده یعنی اینکه دیگران به حقوق ، مال و اموال شما چشم طمع دارند.

اگر شاخه های انگور یاقوتی که در خواب دیدید به صورت پربار و سنگین باشند یعنی اینکه ثروتی زیاد و شادی آور نصیب شما خواهد شد.

اما اگر تک و توک به شاخه انگور چسبیده باشند ثروت اندکی به شما خواهد رسید که صرف امور جزئی زندگی خواهد شد.

ولی با این حال شما از رسیدن این ثروت شادمان و احساس رضایت خواهید داشت.

تعبیر خواب انگور برای زن باردار

اگر یک زن باردار خواب انگور ببیند، این خواب نشان از خوش شانسی فرد دارد، و از آنجایی که میوه انگور هسته دار است، این خواب می‌تواند نشانه باروری باشد.

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که از شاخه‌ای انگور می‌چیند، تعبیر این است که فرزند او پسر است.

دیدن شراب انگور در خواب توسط یک زن باردار نشانه این است که این زن دوقلو حامله است یا اینکه در آینده چند زایمان دیگر خواهد داشت.

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور می‌خرد، تعبیر آن این است که آن زن، فرزند پسر دیگران را بزرگ خواهد کرد. یا پسری را به فرزند خواندگی می‌پذیرد.

انگور در علم تعبیر خواب نشانه پسر است. در واقعیت، پسردار شدن برای یک زن دشوار است.

اگر یک زن باردار در خواب ببیند که انگور می‌خورد، ابن نوع خواب نباید به فال نیک گرفته شود.

تعبیر آن بد است. این خواب نشان از آن دارد که پسردار شدن برای فرد تا حدودی محال است.

این زن باید به نسبت سبک زندگی خود توجه بهتری داشته باشد تا نوزاد سالمی به دنیا بیاورد.

دیدن انگور سبز در خواب توسط یک زن باردار نشان از آن دارد که او باید به دقت از نوزاد خود مراقبت کند. نوزاد او ممکن است با حوادث غیرمترقبه مواجه شود.

دیدن انگور قرمز در خواب توسط یک زن باردار باید به فال نیک گرفته شود. این خواب خوش یمن است.

تعبیر آن این است که او نوزادی سالم با عمر طولانی به دنیا خواهد آورد.

ترجمه اختصاصی سایت دلبرانه >> dreamastromeanings

منابع فارسی:yjc / ستاره / ساعد نیوز

.:: بیشتر بخوانید ::.

تعبیر خواب یخ

تعبیر خواب هویج

تعبیر خواب قارچ

تعبیر خواب سیر

تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب انار

رای کمیته انضباطی بازی سپاهان و پرسپولیس ۳-۰ به نفع پرسپولیس


بالاخره پس از کش و قوس های فراوان رای کمیته انضباطی فوتبال در خصوص بازی پرسپولیس و سپاهان مشخص شد.

در ادامه میتوتنید متن کامل رای صادر شده را ملاحضه بفرمایید.

با ما همراه باشید….

رای کمیته انضباطی بازی سپاهان و پرسپولیس ۳-۰ به نفع پرسپولیس

همانطور که انتظار می رفت موضوع رسیدگی به پرونده ملتهب سپاهان-پرسپولیس زمان زیادی نبرد و کمیته انضباطی پیش از پایان هفته رای نهایی را صادر کرد.

رای کمیته انضباطی بازی سپاهان و پرسپولیس 3-0 به نفع پرسپولیس

به گزارش ورزش سه و بنا بر مستندات قانونی، کمیته انضباطی رای دیدار پرسپولیس برابر سپاهان را ۳ بر صفر به سود میهمان(پرسپولیس صادر کرد).

متن کامل حکم به این شرح است:

مستند به مواد۵١،۶٢،٨۶،٩١،٩۶،١١٧ از مقررات انضباطی مصوب سال ١٣٩٧ ضمن بازنده اعلام کردن تیم سپاهان با نتیجه سه به صفر در بازی مقابل تیم پرسپولیس ، باشگاه سپاهان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

رای صادره ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف است.

با این وضع سپاهانی ها که در تلاش بودند با ارائه مستندات موضوع تاخیر خود برای حضور در ورزشگاه را توجیه کنند، فعلا در انجام این ماموریت شکست خوردند، اما با توجه به آنکه این رای می تواند در کمیته استیناف به تجدید نظر برود، همچنان آن ها از این شانس حداقلی برای تغییر نتیجه برخوردار هستند.

با حکم منتشره از سوی کمیته انضباطی فاصله پرسپولیس و سپاهان در صدر جدول به ۱۰ امتیاز افزایش یافت که مشخص نیست تیم مدعی سپاهان چگونه می تواند این اختلاف بی سابقه را جبران کند.

رای کمیته انضباطی بازی سپاهان و پرسپولیسآن ها که امروز ۲ امتیاز حساس را در دیدار ذوب آهن از دست دادند، حالا از سوی استقلال و تراکتور تهدید می شوند و ممکن است با انجام بازی های عقب افتاده در رده چهارم لیگ قرار بگیرند.

تراکتور فردا دیدار بیست و یکم خود را مقابل پارس جنوبی در شهر جم انجام خواهد داد و بازی عقب افتاده استقلال نیز برابر فولاد خواهد بود.

در نهایت جنجال ناشی از عدم برگزاری مهمترین بازی نیم فصل دوم لیگ با انتشار این حکم به سمت دیگری هدایت خواهد شد.

باید دید واکنش مدیران سپاهان به این حکم قاطع چه خواهد بود؛

اگرچه از ابتدا و با توجه به صحبت های ناظر بازی به نظر می رسید کمیته انضباطی چنین رایی را برای این دیدار برگزار نشده صادر کند.

.:: بیشتر بخوانید ::.

عکس پرسپولیس برای پروفایل

عکس سپاهان برای پروفایل

بیماری گریوز چیست؟ + علل، علائم، نحوه تشخیص، درمان

بیماری گریوز یک اختلال خودایمنی است که سبب هیپرتیروئیدیسم یا پركارى غده تيروئيد می شود. در این بیماری، سیستم ایمنی بدن به تیروئید حمله می کند و سبب می شود که این غده، هورمون تیروئید را بیشتر از حد نیاز تولید کند. تیروئید، یک غده‌ کوچک و پروانه ای شکل است که در جلوی گردن قرار دارد. هورمون ‌های تیروئید، نحوه مصرف انرژی توسط بدن‌ را کنترل می ‌کنند، در نتیجه می توان گفت که تقریبا روی همه اندام های بدن (حتی بر نحوه ضربان قلب‌) تاثیر می گذارند. در این مقاله از بخش بیماری های دکتر سلام در مورد بیماری گریوز صحبت خواهیم کرد.

بیماری گریوز

رژیم شوک نوروزی !

فرصت استثنایی کاهش وزن برای نوروز
تنظیم رژیم اختصاصی با توجه به علایق غذایی و مزاح شما
لاغری تضمینی و اصولی
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید

بیماری گریوز تا چه حد رایج است؟

بیماری گریوز، رایج ترین دلیل پرکاری تیروئید در ایالات متحده آمریکاست. این بیماری تقریبا یک نفر از هر ۲۰۰ نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر هیپرتیروئیدیسم درمان نشود می تواند سبب بروز مشکلات جدی برای قلب، استخوان‌ ها، عضلات، چرخه قاعدگی و باروری شود. هیپرتیروئیدیسم درمان نشده در طول دوران بارداری می ‌تواند منجر به مشکلات سلامتی برای مادر و جنین شود. بیماری گریوز، چشم‌ ها و پوست را نیز تحت تاثیر قرار می ‌دهد.

بیماری گریوز اغلب چه کسانی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

بیماری گریوز معمولا افراد بین ۳۰ تا ۵۰ سال را تحت تاثیر قرار می دهد، اما می تواند در هر سنی رخ دهد. این بیماری حدود هفت تا هشت برابر در میان زنان رایج تر از مردان است. اگر سایر اعضای خانواده‌ تان دچار بیماری گریوز باشند، احتمال این که خودتان نیز به آن مبتلا شوید افزایش می یابد.

افرادی که به سایر اختلالات خودایمنی دچارند نیز بیشتر از افراد بدون این اختلالات، در معرض ابتلا به بیماری گریوز‌ قرار دارند. اختلالاتی که با بیماری گریوز در ارتباطند عبارتند از:

آرتریت روماتوئید

اختلالی است که روی مفاصل و گاهی روی سایر سیستم ‌های بدن تاثیر می ‌گذارد.

کم خونی کشنده (کم خونی بدخیم یا کم‌ خونی پرنیشیوز):

اختلالی است که در اثر کمبود ویتامین B12 رخ می ‌دهد.

لوپوس

یک اختلال خودایمنی مزمن و طولانی مدت است که می تواند بسیاری از قسمت ‌های بدن را تحت تاثیر قرار دهد.

بیماری آدیسون

یک اختلال هورمونی است.

بیماری سلیاک

یک اختلال گوارشی است.

ویتیلیگو (لک و پیس)

اختلالی است که در آن، برخی از قسمت های پوست فاقد رنگدانه هستند.

بیماری گریوز

چه مشکلات سلامتی دیگری به علت بیماری گریوز رخ می دهند؟

بیماری گریوز در صورت عدم درمان می‌ تواند سبب ایجاد مشکلات جدی برای سلامتی شود از جمله:

 • ضربان نامنظم قلب که می‌ تواند منجر به شکل گیری لخته خون، سکته مغزی، نارسایی قلبی و یا سایر مشکلات مربوط به قلب شود.
 • یک بیماری چشمی به نام افتالموپاتی گریوز یا اوربیتوپاتی گریوز (GO) که می ‌تواند موجب دوبینی، حساسیت به نور و چشم درد شود و به ندرت منجر به از دست دادن بینایی شود.
 • شکننده و ضعیف شدن استخوان‌ ها و پوکی استخوان

آیا بیماری گریوز در طول بارداری مشکل بر انگیز است؟

در صورتی که سطح هورمون تیروئید فقط کمی بالا باشد، معمولا برای بارداری مشکلی ایجاد نمی ‌کند. اما موارد شدید پرکاری تیروئید در صورت عدم درمان می‌ توانند مادر و جنین را تحت تاثیر قرار دهند. اگر دچار بیماری گریوز هستید، اطمینان حاصل کنید که پیش از بارداری، پرکاری تیروئیدتان تحت کنترل است. پیش از بارداری بیشتر درباره دلایل، تشخیص و درمان پرکاری تیروئید در طول بارداری مطالعه کنید.

علائم بیماری گریوز چه هستند؟

ممکن است علائم رایج مربوط به هیپرتیروئیدیسم را داشته باشید. این علائم شامل این مواردند:

 • ضربان تند و نامنظم قلب
 • دفع مکرر مدفوع یا اسهال
 • گواتر
 • عدم تحمل گرما
 • ناآرامی و تحریک پذیری
 • خستگی و ضعف عضلات
 • لرزش دست‌ ها
 • مشکلات خواب
 • کاهش وزن

در موارد نادر ممکن است که افراد دچار بیماری گریوز، ضخیم شدن و قرمزی پوست در قسمت ساق پا را تجربه کنند، اختلالی که به آن میگزدم پره تیبیال می ‌گویند. این اختلال پوستی معمولا خفیف و بدون درد است، اما می‌ تواند برای برخی افراد دردناک باشد. افتالموپاتی گریوز (GO) می تواند سبب فرورفتگی پلک چشم ها شود، به این معنی که پلک ها به سمت عقب کشیده می شوند. GO می تواند سبب متورم شدن چشم ها، دوبینی و ورم اطراف چشم ها نیز شود.

بیماری گریوز

عوامل مخاطره آمیز بیماری گریوز

اگر چه هر کسی می تواند دچار بیماری گریوز شود اما یک سری عوامل خطر بروز این بیماری را افزایش می دهند. این عوامل مخاطره آمیز شامل این مواردند:

سابقه خانوادگی

از آن جایی که سابقه خانوادگی در بیماری گریوز یک عامل مخاطره آمیز شناخته شده است، احتمالا یک ژن یا چندین ژن هستند که می توانند فرد را در معرض این اختلال قرار دهند.

جنسیت

زنان بیش از مردان در معرض بیماری گریوز قرار دارند.

سن

گریوز معمولا در افراد زیر ۴۰ سال رخ می دهد.

سایر اختلالات خودایمنی

افراد با سایر اختلالات خودایمنی همچون دیابت نوع یک یا آرتریت روماتوئید بیشتر در معرض این بیماری قرار دارند.

استرس احساسی یا فیزیکی

حوادث پر استرس زندگی یا بیماری می توانند به عنوان محرک برای شروع بیماری گریوز در میان افرادی که از نظر ژنتیکی در معرض هستند، در نظر گرفته شوند.

بارداری

بارداری یا زایمان اخیر می توانند خطر بروز بیماری گریوز را افزایش دهند، خصوصا در میان زنانی که از نظر ژنتیکی در معرض این بیماری قرار دارند.

سیگار کشیدن

سیگار کشیدن می تواند سیستم ایمنی را تحت تاثیر قرار دهد و خطر بروز بیماری گریوز را افزایش دهد. افراد سیگاری که بیماری گریوز دارند در خطر بروز افتالموپاتی گریوز قرار دارند.

بیماری گریوز

چه چیزی سبب بروز بیماری گریوز می شود؟

محققان هنوز مطمئن نیستند که چرا برخی از افراد دچار اختلالات خودایمنی نظیر بیماری گریوز می‌ شوند. این اختلالات ممکن است در نتیجه ترکیب عواملی نظیر ژن ها و محرک های بیرونی (همچون یک ویروس) رخ دهند.

در بیماری گریوز، سیستم ایمنی بدن نوعی از آنتی بادی به نام ایمونوگلوبولین‌ های تحریک کننده تیروئید (TSI) تولید می کند که به سلول‌ های تیروئید متصل می شوند. TSI همچون هورمون TSH عمل می کند. TSH هورمونی است که در غده هیپوفیز ساخته می شود و به تیروئید اعلام می کند که باید به چه میزان هورمون تیروئید تولید کند. TSI باعث می ‌شود که تیروئید، به میزان زیادی هورمون تیروئید تولید کند.

متخصصان چگونه بیماری گریوز را تشخیص می دهند؟

ممکن است که پزشک بر اساس علائم تان و نتیجه‌ معاینه‌ فیزیکی ‌تان به وجود بیماری گریوز شک کند. انجام یک یا چند آزمایش خون می‌ تواند تائید کند که هیپرتیروئیدیسم دارید و به وجود بیماری گریوز به عنوان علت آن اشاره کند.

سایر علائمی که نشان می ‌دهند علت پرکاری تیروئید می تواند بیماری گریوز باشد شامل این مواردند:

 • بزرگ شدن تیروئید
 • علائم بیماری گریوز چشم تقریبا در یک نفر از هر سه بیمار مبتلا به گریوز مشاهده می ‌شوند.
 • سابقه‌ خانوادگی در مشکلات تیروئید یا سایر اختلالات خودایمنی

اگر تشخیص، نتایج قطعی ای فراهم نکند ممکن است که پزشک تست خون یا آزمایش های تصویر برداری بیشتری را انجام دهد تا تائید کند که بیماری گریوز علت پرکاری تیروئید است. آزمایش خون می تواند TSI را تشخیص دهد. البته در موارد خفیف بیماری گریوز، ممکن است که در خون تان TSI نشان داده نشود.

مرحله بعدی می ‌تواند یکی از آزمایش های تصویر برداری باشد که در آن از دوز کم و بی خطری از ید رادیواکتیو استفاده می‌ کنند. تیروئید، ید را از خون‌ جمع آوری می کند و از آن برای ساخت هورمون های تیروئید استفاده می‌ کند؛ به همین شکل، این غده ید رادیواکتیو را نیز جمع می کند.

بیماری گریوز

آزمایش جذب ید رادیواکتیو

این تست میزان یدی که تیروئید از جریان خون جمع می ‌کند را اندازه گیری می‌ کند. اگر تیروئیدتان میزان بسیار زیادی ید جمع کند، ممکن است که دچار بیماری گریوز باشید.

اسکن تیروئید

این اسکن نشان می دهد که یدها چگونه و در چه قسمت هایی از تیروئید منتشر شده اند. در بیماری گریوز، تمام تیروئید درگیر است در نتیجه ید در سرتاسر غده‌ تیروئید مشاهده می‌ شود. اما در مواردی که هیپرتیروئیدیسم به دلایلی همچون ندول تيروئيد یا گره تيروئيد (برآمدگی کوچک در غده تیروئید) وجود دارد، یدها با الگوی متفاوتی دیده می ‌شوند.

گزینه های درمانی برای بیماری گریوز چه هستند؟

سه گزینه درمانی وجود دارد: درمان با دارو، درمان با ید رادیواکتیو، و جراحی تیروئید. درمان با ید رادیواکتیو، رایج ترین روش درمانی برای بیماری گریوز در ایالات متحده آمریکا است، اما امروزه پزشکان بیشتر از گذشته از دارو استفاده می کنند. بر اساس عواملی همچون سن، این که آیا باردارید یا نه، یا داشتن بیماری های دیگر، ممکن است که پزشک درمان خاصی را به شما توصیه کند و به شما کمک کند تصمیم بگیرید که کدام درمان مناسب تر است.

درمان با ید رادیواکتیو

برای درمان با ید رادیواکتیو، باید ید رادیواکتیو ۱۳۱ (l-131) را به صورت مایعات یا کپسول خوراکی مصرف کنید. l-131 وقتی در دوز بالاتری از دوز مصرفی برای آزمایش های تصویر برداری استفاده شود، به آرامی سلول های غده تیروئید که هورمون تیروئید تولید می کنند را از بین می برد. دوز l-131 مصرفی که برای پروسه درمان با ید رادیواکتیو استفاده می شود، سایر بافت های بدن را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

اگر این اتفاق به ندرت رخ می دهد اما ممکن است نیاز باشد که به بیش از یک درمان یون رادیواکتیو نیاز باشد تا سطح هورمون ها به حد عادی برگردد. علاوه بر این، درمان با دارویی به نام بتابلاکر می تواند علائم تان را کنترل کند. تقریبا تمام افرادی که درمان ید رادیواکتیو را دریافت می کنند بعدها دچار هیپوتیروئیدیسم یا تیروئید کم کار می شوند، چون سلول های تیروئید که هورمون تولید می کنند از بین رفته اند.

البته درمان هیپوتیروئیدیسم آسان تر است و نسبت به هیپرتیروئیدیسم سبب بروز مشکلات کمتری می شود. افراد دچار هیپوتیروئیدیسم می توانند با مصرف روزانه داروهای تیروئید، به طور کامل این اختلال را کنترل کنند. پزشکان از درمان با یون رادیواکتیو برای درمان زنان باردار یا زنانی که شیر می دهند استفاده نمی کنند. ید رادیواکتیو می تواند به تیروئید جنین آسیب بزند و می تواند از شیر مادر به فرزندش منتقل شود.

بیماری گریوز

داروها

بتابلاکرها

بتابلاکرها مانع از تولید هورمون تیروئید توسط غده تیروئید نمی شوند اما می توانند علائم تان را تا زمان شروع سایر درمان ها کاهش دهند. این داروها به سرعت عمل می کنند تا بسیاری از علائم هیپرتیروئیدیسم (نظیر لرز، ضربان تند قلب و ناآرامی) را کاهش دهند. خیلی از افراد در طول چندین ساعت دریافت بتابلاکرها احساس بهتری خواهند داشت.

داروهای ضد تیروئید

درمان ضد تیروئید ساده ترین راه برای درمان هیپرتیروئیدیسم است. داروهای ضد تیروئید سبب می شوند که غده تیروئید، هورمون تیروئید کمتری تولید کند. این داروها معمولا درمان دائمی محسوب نمی شوند اما در برخی افراد، تاثیرات آن ها تا مدت طولانی پس از قطع مصرف دارو دوام خواهد داشت. پزشکان اغلب از داروی ضد تیروئید “متی مازول” استفاده می کنند.

پزشکان معمولا زنان باردار و شیرده را با داروهای ضدتیروئید درمان می کنند، زیرا این درمان می تواند نسبت به سایر درمان ها برای جنین یا نوزاد بی خطرتر باشد. پزشکان در طول سه ماه اول بارداری از پروپیل تیواوراسیل بیشتر از متی مازول استفاده می کنند چون متی مازول می تواند به جنین آسیب بزند اگر چه این اتفاق به ندرت رخ می دهد. به علاوه به ندرت پروپیل تیواوراسیل می تواند روی جنین تاثیر بگذارد.

داشتن هیپرتیروئیدیسم کنترل نشده در طول بارداری ضرر زیادی برای جنین دارد. وقتی درمان با داروهای ضد تیروئید آغاز شد، سطح هورمون تیروئید برای چندین هفته یا چندین ماه به سطح عادی بر نمی گردد. میانگین کلی زمان درمان بین ۱۲ تا ۱۸ ماه است اما این درمان در افرادی که نمی خواهند برای درمان بیماری گریوز از ید رادیواکتیو یا جراحی استفاده کنند، می تواند سال های زیادی دوام داشته باشد.

داروهای ضد تیروئید می توانند سبب بروز عوارض جانبی در برخی از افراد شوند که از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره کرد:

 • واکنش‌ های آلرژیک مثلا دانه های پوستی و خارش
 • کاهش تعداد گلبول ‌های سفید خون در بدن، که می ‌تواند سبب کاهش مقاومت بدن در برابر عفونت شود
 • در موارد نادر نارسایی کبد

اگر هر یک از علائم زیر را داشتید فورا با پزشک‌ تماس بگیرید:

 • تب
 • گلو درد مداوم
 • خستگی
 • ضعف
 • درد خسته کننده در شکم
 • از دست دادن اشتها
 • دانه های پوستی یا خارش پوست
 • کبود شدن پوست به راحتی
 • زرد شدن پوست یا قسمت سفیدی چشم که به آن زردی یا یرقان می ‌گویند.

بیماری گریوز

جراحی تیروئید

کمترین درمان استفاده شده برای بیماری گریوز شامل جراحی برای برداشتن غده تیروئید است. گاهی پزشکان از جراحی برای درمان بیماران با گواتر بزرگ یا زنان بارداری استفاده می کنند که به داروهای ضد تیروئید آلرژی دارند یا هنگام مصرف این داروها عوارض جانبی را تجربه می کنند. قبل از جراحی، پزشک داروهای ضد تیروئید را تجویز می کند تا سطح هورمون های تیروئید را به سطح نرمالی برساند. این درمان مانع از بروز شرایطی می شود که به آن طوفان تیروئیدی می گویند.


بیشتر بدانید: علائم بیماری کم کاری تیروئید، ضعف و خستگی


طوفان تیروئیدی شامل تشدید ناگهانی علائم است که می تواند هنگامی رخ دهد که افراد دچار هیپرتیروئیدیسم بیهوشی عمومی دارند. بعد از جراحی برای برداشتن تیروئید، ممکن است دچار هیپوتیروئیدیسم شوید و تا آخر عمر مجبور باشید که به صورت روزانه داروی تیروئید مصرف کنید. بعد از جراحی، پزشک تان سطح هورمون های تیروئید را بررسی می کند و دوز مصرفی داروها را به میزان مورد نیاز تنظیم می کند.

افتالموپاتی گریوز (GO) چیست؟

افتالموپاتی گریوز (GO) اختلالی است که هنگامی رخ می دهد که سیستم ایمنی به عضلات و سایر بافت های اطراف چشم حمله می کند. نتیجه، التهاب و تجمع بافت و چربی پشت کاسه چشم است که سبب می شود کره چشم متورم شود. به ندرت التهاب به قدری شدید است که سبب فشردگی عصب اپتیک می شود. عصب اپتیک از چشم تا مغز ادامه دارد و فشردگی آن سبب از دست دادن بینایی می شود.

علائم بیماری گریوز GO

علاوه بر متورم شدن چشم ها، سایر علائم GO عبارتند از:

 • خشکی و حساس شدن چشم ها
 • پف بودن یا تو رفتن پلک چشم ها
 • دوبینی
 • حساسیت ب نور
 • فشار یا درد در چشم ها
 • مشکلات برای حرکت دادن چشم ها

حدود یک نفر از هر سه نفر دچار بیماری گریوز دچار GO خفیف می شوند و حدود ۵% از آن ها دچار GO شدید می شوند. این اختلال چشمی معمولا ۱ الی ۲ سال دوام دارد و معمولا به خودی خود بهبود پیدا می کند. GO می تواند قبل، حین یا بعد از شروع علائم هیپرتیروئیدیسم رخ دهد. گاهی مشکلات چشم بعد از بهبود بیماری گریوز رخ می دهند اما این اتفاق به ندرت می افتد. GO می تواند در افرادی که عملکرد عادی تیروئید دارند نیز رخ دهد. سیگار کشیدن سبب تشدید GO می شود.

بیماری گریوز

درمان بیماری گریوز GO

اغلب مشکلات چشم ناشی از بیماری گریوز، بعد از درمان تیروئید بهبود پیدا نمی کنند، در نتیجه معمولا پزشکان این دو اختلال را جداگانه درمان می کنند. قطره چشم به رهایی از خشکی و حساسیت چشم کمک می کند، که رایج ترین علامت خفیف GO است. اگر درد و ورم رخ می دهد، ممکن است پزشک استروئیدهایی نظیر پردنیزون را تجویز کند. سایر داروهایی که پاسخ ایمنی بدن را کاهش می دهند (همچون ریتوکسیماب) نیز به رهایی از علائم کمک می کنند.

عینک های آفتابی به کاهش حساسیت به نور کمک می کنند. لنزهای برخی از عینک ها به کاهش دوبینی کمک می کنند. اگر پلک چشم پف کرده دارید، ممکن است پزشک به شما پیشنهاد دهد که در حالی که سرتان بالا قرار دارد بخوابید تا ورم را کاهش دهید. اگر پلک های چشم هایتان کاملا بسته نمی شود، سعی کنید که به آرامی آن ها را ببندید تا مانع از خشکی چشم ها شوید.


بیشتر بدانید: بیماری کم کاری تیروئید | علائم، درمان، رژیم غذایی


ممکن است که پزشک برای بهبود ورم چشم ها و اصلاح اختلال بینایی که به علت فشار روی عصب اپتیک ایجاد شده، جراحی را پیشنهاد دهد. پروسه ای به نام اوربیتال دکامپرشن (Orbital decompression) سبب بزرگ تر شدن کاسه چشم می شود و به چشم فضای کافی برای عقب رفتن و در موقعیت عادی قرار گرفتن را می دهد. جراحی پلک چشم می تواند پلک تو رفته چشم را به موقعیت عادی بازگرداند. به ندرت پزشکان بیماری گریوز را با پرتو درمانی عضلات و بافت های اطراف چشم درمان می کنند.

اگر بیماری گریوز دارید باید از مصرف چه مواد غذایی ای بپرهیزید؟

افرادی که بیماری گریوز دارند ممکن است که نسبت به عوارض جانبی مضر ید حساس شوند. مصرف مواد غذایی که به میزان زیادی حاوی ید هستند (نظیر کتانجک یا سایر انواع جلبک های دریایی) می تواند سبب بروز یا تشدید هیپرتیروئیدیسم شود. مصرف مکمل ید نیز می تواند تاثیر یکسانی داشته باشد.

درباره این که باید از مصرف چه مواد غذایی ای بپرهیزید با متخصص مشورت کنید و به او بگویید که آیا مکمل ید مصرف می کنید یا نه. به علاوه اگر شربت سرفه یا مولتی ویتامین مصرف می کنید این موضوع را با پزشک در میان بگذارید چون ممکن است حاوی ید باشند.

بیماری گریوز

برنامه غذایی

مواد غذایی ای که اگر بیماری گریوز دارید باید به میزان بیشتری مصرف کنید عبارتند از:

توت ها

توت ها خصوصا توت سیاه، بلوبری و تمشک سرشار از آنتی اکسیدان هستند. این میوه ضد التهاب، چه به صورت تازه مصرف شود و چه یخ زده می تواند سیستم ایمنی بدن تان را قوی نگه دارد. بیماری گریوز یک اختلال خودایمنی است؛ به این معنا که سیستم ایمنی بدن تان به بافت های سالم بدن حمله می کند.

مصرف توت نمی تواند سبب پیشگیری از بروز بیماری گریوز شود اما به محافظت از سلامتی کمک می کند. تا حد امکان توت ارگانیک مصرف کنید تا احتمال قرار گرفتن در معرض افت کش یا کود را کاهش دهید، چون این موارد می توانند سیستم ایمنی بدن تان را به چالش بکشند. چه میزان توت باید مصرف کنید: روزانه یک سروینگ یا بیشتر.

فرآورده های لبنی

بیماری گریوز درمان نشده می تواند منجر به از دست دادن استخوان شود (که می تواند سبب پوکی استخوان شود)؛ اما هنگامی که بیماری گریوز درمان شد مصرف کلسیم بیشتر، به بازسازی و تقویت استخوان هایتان کمک می کند. از محصولات لبنی همچون پنیر، شیر و ماست، کلسیم استفاده کنید. اگر دچار عدم تحمل لاکتوز هستید، می توانید از محصولات لاکتید (Lactaid) یا قرص لاکتید استفاده کنید.

گزینه دیگر استفاده از مواد غذایی دارای کلسیم و ویتامین D (نظیر آبمیوه پرتقال، سویا، شیر بادام، غلات سبوس دار و برخی از انواع نان) است. چه میزان فرآورده های لبنی باید مصرف کنید: ۲-۳ سروینگ در روز

سبزیجات چلیپایی

سبزیجات چلیپایی همچون شابانک، بروکلی، گل کلم، جوانه بروکسل، تربچه و کلم پیچ به کاهش میزان هورمون تیروئیدی که غده تیروئید تولید می کند کمک می کنند اما تنها با مصرف بیشتر این سبزیجات نمی توان بیماری گریوز را درمان کرد. چه میزان سبزیجات چلیپایی باید مصرف کنید: روزانه ۱ سروینگ یا بیشتر

بیماری گریوز

مواد غذایی حاوی ویتامین D

این ماده مغذی که از بسیاری از عملکردهای بدن پشتیبانی می کند، به داشتن سیستم ایمنی سالم و اطمینان از عملکرد درست سیستم عصبی و مغز کمک می کند. ویتامین D در تنظیم سطح انسولین و کمک به کنترل دیابت و سلامت قلبی عروقی نیز نقش مهمی ایفا می کند.

بسیاری از افراد نمی توانند ویتامین D مورد نیازشان را از مواد غذایی دریافت کنند، در نتیجه ممکن است که پزشک مصرف مکمل ویتامین D را به آن ها پیشنهاد دهد. چه میزان ویتامین D باید مصرف کنید: روزانه ۱ سروینگ یا بیشتر، بسته به این که آیا وضعیت ویتامین D بدن تان به اندازه است یا خیلی کم است.

پروتئین

مرغ، بوقلمون، حبوبات و مغزیجات منابع غنی از پروتئین در نظر گرفته می شود. پروتئین یک ماده مغذی ضروری است که به عضله سازی و انرژی دادن به بدن کمک می کند. از آن جایی که کاهش وزن از علائم رایج بیماری گریوز است، مصرف پروتئین کافی به حفظ حجم عضلات کمک می کند. دریافت پروتئین کافی، به ترمیم حجم عضلات بعد از درمان بیماری گریوز کمک می کند. چه میزان پروتئین باید مصرف کنید: یک سروینگ در هر وعده غذایی (۲-۳ اونس)

چربی

اسیدهای چرب امگا۳، اسیدهای چرب ضروری ای هستند که در سالمون و سایر ماهی ها، روغن زیتون و گردو یافت می شوند و به بدن این امکان را می دهند که سالم و قوی بماند. بدن به طور طبیعی این اسیدهای چرب را تولید نمی کند، پس باید آن ها را از مواد غذایی دریافت کنید. چه میزان چربی باید مصرف کنید: روزانه ۱ سروینگ یا بیشتر

هنگامی که بیماری گریوز دارید، مصرف چه مواد غذایی ای را باید محدود کنید

کافئین

مواد غذایی حاوی کافئین (همچون قهوه، چای و شکلات) می توانند سبب تشدید علائم بیماری گریوز (نظیر اضطراب، ناآرامی، ضربان تند قلب و کاهش وزن) شوند. اگر چه نیازی نیست که به طور کامل کافئین را از برنامه غذایی تان حذف کنید اما بهتر است از پزشک بپرسید که آیا به محدود کردن مصرف مواد غذایی حاوی کافئین نیازی هست یا نه. اگر از نوشیدن یک فنجان قهوه در صبح لذت می برید و احساس بدی ندارید، نیازی نیست که آن را حذف کنید.

آلرژن های غذایی

اگر آلرژی غذایی دارید (حتی یک آلرژی خفیف) برای کاهش عوارض جانبی، ممکن است از مصرف آن ماده غذایی بپرهیزید. تاثیراتی که برخی از آلرژن های غذایی روی بدن دارند شبیه علائم بیماری گریوز هستند، پس حذف آن ماده غذایی به تشخیص این که علائم بیماری گریوز چه هستند توسط پزشک کمک می کند. آلرژن های غذایی شامل محصولات لبنی، مواد غذایی ساخته شده از گندم (گلوتن)، سویا، ذرت و مغزیجات هستند.

بیماری گریوز

یادآوری

کمی سبزیجات و میوه های تازه، پروتئین (مرغ، بوقلمون، ماهی، غذاهای دریایی، حبوبات و بقولات، مغزیجات، کره مغزیجات و حتی سویا)، غلات سبوس دار و چربی های سالم برای قلب (روغن زیتون) را به برنامه غذایی تان بیفزایید. مصرف کردن یا محدود کردن مواد غذایی، به تنهایی نمی تواند علائم بیماری گریوز را درمان کند. اما یک برنامه غذایی متعادل برای کمک به سالم ماندن و کاهش خطر بروز بیماری های مزمن ضروری است.


بیشتر بدانید: مصرف قرص‌های تیروئید برای لاغر شدن موجب پوکی استخوان می‌شود


مصرف گوشت قرمز در این برنامه غذایی چه جایگاهی دارد؟ این نکته تنها برای بیماری گریوز صدق نمی کند اما مصرف میزان زیاد گوشت قرمز با افزایش خطر بروز بیماری هایی از جمله سرطان سینه، سرطان پروستات، بیماری قلبی، دیابت، بیماری های کبد و کلیه، سکته و خطر بالای عفونت در ارتباط است. مصرف گوشت را به ۲.۵-۳ اونس در هفته کاهش دهید.

مصرف مکمل های خوراکی می تواند موثر باشد. اگر پزشک تان تشخیص داده که دچار کمبود مواد مغذی هستید، ویتامین D یکی از مواد مغذی است که اغلب در قالب مکمل نیاز است زیرا دریافت میزان کافی ویتامین D از برنامه غذایی دشوار است. اما قبل از شروع مصرف هر مکملی، حتما با پزشک هماهنگ کنید چون مصرف آن می تواند با سایر داروها تداخل داشته باشد. البته کلسیم هنگامی که به شکل قرص مصرف شود، نسبت به زمانی که مواد غذایی سرشار از کلسیم مصرف کنید، خیلی موثر نیست.

در آخر، از آن جایی که نیازهای غذایی هر کسی با دیگری متفاوت است (برای مثال افرادی که کلسترول بالا دارند، گیاهخواران و افراد حساس به گلوتن برنامه غذایی خاص خود را نیاز دارند) باید با پزشک مشورت کنید یا از او بخواهید که شما را به متخصص تغذیه ارجاع دهد. تا متخصص درباره تهیه برنامه غذایی که نیازهایتان را پاسخ دهد، آن چه نیاز دارید و چیزهایی که سبب تشدید علائم بیماری گریوز می شوند، شما را راهنمایی کند.

چشم انداز بیماری گریوز

با درمان درست، بیماری گریوز معمولا به خوبی به درمان پاسخ می دهد. حتما تمام جلسات ملاقات با پزشک را دنبال کنید، چون درمان تیروئید پرکار می تواند سبب تحریک تیروئید کم کار شود که از علائم آن می توان به از دست دادن انرژی ذهنی و جسمی، افزایش وزن و افسردگی اشاره کرد.

بیماری گریوز

عوارض جانبی داروهای ضد تیروئید چه هستند؟

از عوارض جانبی متی مازول می توان به این موارد اشاره کرد:

 • مدفوع سیاه و تیره
 • درد قفسه سینه
 • لرز
 • سرفه
 • تب
 • دفع دردناک و دشوار ادرار
 • تنگی نفس
 • گلو درد
 • زخم یا نقاط سفید روی لب ها یا در دهان
 • ورم غدد
 • خونریزی غیر معمول و کبودی
 • خستگی غیر معمول یا ضعف

عوارض جانبی بتابلاکرها چه هستند؟

از عوارض جانبی رایج بتابلاکرها می توان به این موارد اشاره کرد:

 • خستگی
 • سرد بودن دست ها
 • سردرد
 • دل درد
 • یبوست
 • اسهال
 • سرگیجه

بیماری گریوز

درمان بحث برانگیز- درمان ثانویه؛ هدف قرار دادن غده تیروئید

برای بیش از ۵۰% از بیماران، این درمان عمل نمی کند. این روش شامل برداشتن غده تیروئید به روش جراحی یا از بین بردن غده با ید رادیواکتیو است. ید رادیواکتیو توسط غده تیروئید جذب می شود و در نتیجه سبب آسیب به غده و از بین رفتن آن می شود.

متاسفانه، به علت این که غده تیروئید برداشته شده یا از بین رفته، بیماران معمولا هیپوتیروئید می شوند، که این هدف جراحی یا ید رادیواکتیو است. این بیماران بعدها به جایگزینی هورمون تیروئید برای بقیه زندگی شان نیاز دارند.

خطرات ید رادیواکتیو و جراحی چه هستند؟

یکی از نواقص درمان با ید رادیواکتیو این حقیقت است که استفاده از این ید سب تشدید عوارض جانبی چشم که مربوط به بیماری گریوز هستند می شود. جراحی نیز خطراتی دارد (همچون آسیب به تارهای صوتی و غده پاراتیروئید). متاسفانه اکثر افرادی که درمان ید رادیواکتیو یا جراحی را دریافت می کنند، برای بقیه زندگی شان به دریافت داروهای جایگزین هورمون تیروئید نیاز دارند.

برای بسیاری از افراد این درمان ها خیلی دورتر از انتظارات شان است. خوشبختانه گزینه های دیگری وجود دارد که می توانید جایگزین این درمان های بحث برانگیز کنید.

سطح پادتن ها تا چه اندازه ای مهم است؟

مطالعه گسترده ای نشان داد که سطح بالای پادتن ها، بازگشت بیماری گریوز را پیش بینی می کند؛ پس بهتر است هر آن چه می توانیم انجام دهیم تا این پادتن ها را پایین بیاوریم. اگر چه هنوز هیچ آزمایشی در مقیاس بزرگ صورت نگرفته که نمونه آن به صورت تصادفی انتخاب شده باشد، اما بسیاری از متخصصان گزارش کرده اند که غربالگری و درمان عفونت، به میزان گسترده سبب توقف پروسه خودایمنی می شوند.

استنباط این موضوع ساده است که حذف رشد بیش از حد باکتری بیماری زا (همچون هلیکوباکتر پیلوری) می تواند خیلی موثر باشد. به یاد بسپارید که اختلال هاشیموتو و گریوز اختلالاتی ایمنی هستند، و عفونت سبب فعال شدن سیستم ایمنی می شود در نتیجه پاکسازی عفونت به سیستم ایمنی این امکان را می دهد که فعالیتش را کم کند.

باکتری هلیکوباکتر پیلوری سبب سوزش معده، زخم و التهاب می شود. خوشبختانه هلیکوباکتر پیلوری و بسیاری دیگر از عفونت ها می توانند با مصرف دوره ای از آنتی بیوتیک، بدون خطر حذف شوند. پس دلیل خوبی برای غربالگری و درمان این عفونت ها وجود دارد خصوصا هنگامی که می دانیم این عفونت ها رابطه قوی با اختلالات خودایمنی دارند. به علاوه تقریبا تمام عفونت ها سبب خستگی می شوند و درمان عفونت به بهبود سطح انرژی بیماران کمک می کند.

بیماری گریوز

نشت روده

معمولا عفونت ها، سلامت روده را تحت تاثیر قرار می دهند. اما چرا این گونه است؟ بسیاری از عفونت ها می توانند در روده زندگی کنند، در نتیجه این موضوع نشان می دهد که عفونت نه تنها سبب تحریک بیشتر سیستم ایمنی بیش از حد فعال می شود بلکه به روده هم آسیب می زند. هلیکوباکتر پیلوری و یرسینیا دو مثال از این عفونت ها هستند.

چرا سلامت روده با تیروئید در ارتباط است؟ ارتباط میان این دو از طریق سیستم ایمنی است. برخی محققان گفته اند که ممکن نیست دچار خودایمنی شوید مگر این که اول روده آسیب ببیند.

اما چرا این گونه است؟ اگر چه به طور دقیق نمی دانیم که چرا این گونه است اما چندین فرضیه محتمل وجود دارند. محققان به این نتیجه رسیده اند که تمرکز چشمگیری از سلول های ایمنی در روده وجود دارد، حدود ۷۰% از سیستم ایمنی در روده متمرکز شده است. علت این موضوع این است که روده سد میان شما و دنیای بیرون است. به یاد بیاورید که موادی از دنیای بیرون می توانند از طریق روده وارد جریان خون شوند، در نتیجه به سلول های ایمنی در روده نیاز داریم.

وقتی دچار نشت روده شوید، سد روده به مواد خارجی زیادی اجازه ورود می دهد. این مواد خارجی می توانند باکتری، ویروس، قارچ، تکه های غذا، مواد شیمیایی و غیره باشند. وقتی مواد خارجی به میزان زیادی وارد خون شوند چه چیزی فرد را نجات می دهد؟ حدس بزنید، بله سلول های ایمنی! پس اگر پیش زمینه خودایمنی دارید و دچار نشت روده شده اید، زمینه برای ابتلا به اختلالات خودایمنی و به خصوص بیماری گریوز فراهم می شود.

فلور میکروبی روده (میکروفلور روده)

باکتری ها و قارچ های مفید در روده (بیشتر در کولون) زندگی می کنند. این باکتری ها و قارچ ها برای بیرون کردن باکتری، قارچ و سایر عفونت های بد (مضر) لازم هستند. علاوه بر این، برای پیشگیری از نشت روده نیز به آن ها نیاز است. آن ها به تجزیه مواد مغذی و افزایش جذب مواد مغذی نیز کمک می کنند. اما فلور میکروبی خوب (مفید)، تاثیر مستقیمی روی برخی از انواع مشخص خودایمنی دارد.

مطالعه ای که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد اظهار کرد که تغییر در ساختار و عملکرد میکروبیوتای روده یکی از اصلی ترین دلایل تحریک اختلالات خودایمنی و یا خودالتهابی است. محققان ارتباطی قوی میان فلور روده و خودایمنی را کشف کرده اند، اگر چه متاسفانه این ارتباط به ندرت در اصول پزشکی ذکر شده است.

استرس

استرس سبب تحریک اختلالات زیادی می شود. استرس می تواند از طریق دو مکانیزم اصلی روی بیماری گریوز تاثیر بگذارد. اول از همه، استرس می تواند سیستم ایمنی را ضعیف کند و شما را بیشتر در معرض عفونت قرار دهد یا می تواند سبب تشدید عفونتی شود که دچار آن هستید. دوم، می دانیم که استرس سبب تغییر در توازن Th1/Th2 در سیستم ایمنی می شود. یکی از برجسته ترین تئوری های خودایمنی بیان می کند که تغییر در این توازن، زمینه را برای گسترش اختلالات خودایمنی مهیا می کند.

بیماری گریوز

گلوتن

عدم تحمل گلوتن از طریق یک ژن یا چندین ژن با خودایمنی تیروئید و خصوصا بیماری گریوز، در ارتباط است. ژنی که آن را با نام ژن CTLA-4 می شناسند با بیماری گریوز در ارتباط است. مطالعه ای که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد نشان داد که ۶۰% از بیماران دچار خودایمنی تیروئید (AIT) این ژن را داشتند، در حالی که تنها ۲۵% از افراد گروه سالم این ژن را داشتند. این یافته ها با عدم تحمل گلوتن چه ارتباطی دارند؟

در سال ۲۰۱۳ تحقیقی منتشر شد که نشان داد میان ژن CTLA-4 و بیماری سلیاک ارتباط وجود دارد. بیماری سلیاک بیشترین میزان عدم تحمل گلوتن است که یک فرد می تواند به آن دچار باشد. این یافته ها در سایر تحقیقات نیز تایید شدند.

سایر مطالعات روی بیماران هاشیموتو نشان دادند که یک برنامه غذایی عاری از گلوتن می تواند نیاز به مصرف دارو را کم کند و حملات خودایمنی را سرکوب کند. صرفنظر از ژن یا ژن های دخیل، اطلاعات بصری به طور واضح نشان می دهند که افراد دچار بیماری سلیاک به میزان زیاد در معرض بیماری خودایمنی تیروئید قرار دارند (گریوز و هاشیموتو).

البته باید این نکته را ذکر کرد که افراد زیادی بیماری سلیاک ندارند اما به عدم تحمل گلوتن دچارند. مطالعات بالینی اخیر از این ایده که برنامه غذایی عاری از گلوتن برای افراد دچار عدم تحمل گلوتن موثر است، حمایت می کنند.

ویتامین D

ویتامین D در حال بیشتر پذیرفته شدن است، زیرا این ویتامین کم و بیش به مقابله با خودایمنی کمک می کند. بگذارید نگاهی به برخی از جزئیات بیندازیم. تحقیقی که در سال ۲۰۱۲ صورت گرفت نشان داد افرادی که پس از دریافت درمان گریوز، دوباره بازگشت این بیماری را تجربه کردند، سطح پایینی از ویتامین D داشتند؛ در حالی که افرادی که بازگشت این بیماری را تجربه نکردند، میزان زیادی از ویتامین D داشتند.

سایر مطالعات نشان دادند که خودایمنی می تواند به علت نقص در گیرنده ویتامین D رخ دهد، در نتیجه از تاثیر ویتامین D در بدن می کاهد. تحقیقی که در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت نشان داد که نقص در گیرنده ویتامین D بیماران را در معرض خودایمنی تیروئید (اختلال هاشیموتو) قرار می دهد. در همین راستا، برخی از عفونت های ویروسی خاص گیرنده ویتامین D را مسدود می کنند و این مکانیزم دیگری است که از طریق آن عفونت های مزمن سبب خودایمنی می شوند.

بیماری گریوز

اسیدهای چرب امگا۳

دریافت اسیدهای چرب امگا۳ از مکمل ها و مواد غذایی اهمیت زیادی دارد زیرا میزان آن ها در برنامه غذایی ملت های صنعتی کم است. اسیدهای چرب امگا۳ عملکردهای گوناگونی دارند، مهم ترین عملکرد آن ها در خصوص خودایمنی تاثیر آن ها روی التهاب است. هر سلولی در بدن، پوششی اطراف خود دارد که به آن غشاء سلولی می گویند. غشاء سلولی از اسیدهای چرب ساخته شده است.

اگر غشاء سلولی از امگا۶ زیادی ساخته شده و به میزان کافی اسیدهای چرب امگا۳ ندارد، سلول بیشتر در معرض التهاب قرار دارد. افزایش مصرف امگا۳، تعادل را به غشاء سلولی بر می گرداند و کمتر شما را در معرض التهاب و خودایمنی قرار می دهد. التهاب با خودایمنی چه ارتباطی دارد؟ به یاد بیاورید که یکی از نشانه های خودایمنی، پاسخ ایمنی افراطی است. بدن با فرستادن گلبول های سفید خون سبب بروز پاسخ ایمنی می شود.

این گلبول ها با التهاب، مواد خارجی را مورد هدف قرار می دهند تا آن ها را از بین ببرند. این پاسخ هنگامی که کنترل شده است مفید است اما در افرادی که دچار خودایمنی هستند، این پروسه از کنترل خارج می شود. داشتن سطح مناسب اسیدهای چرب امگا۳ همچون گرفتن گلوله از اسلحه سیستم ایمنی و پیشگیری از این است که سیستم ایمنی از کنترل خارج شود. حتما به خاطر بسپارید که در مصرف اسیدهای چرب امگا۳ هم باید تعادل را رعایت کنید و مصرف بیش از حد آن ها سبب بروز مشکلات دیگری می شود.

تحقیقات زیادی در دسترس هستند که نشان دهنده مزایای اسیدهای چرب امگا۳ روی سلامتی هستند. برای مثال یک مطالعه که در خصوص تاثیر اسیدهای چرب امگا۳ روی خودایمنی صورت گرفت نشان داد که افزایش دریافت روزانه n-3 FA از شدت اختلالات خودایمنی می کاهد.

دلایل مبتلا شدن به فلج بل چیست؟ + روش های درمانی

فلج بل یا فلج صورت، فلج یا ضعف شدید عضلات صورت در یک طرف از صورت است. اعتقاد بر این است که این ناتوانی براساس تورم عصبی است که ماهیچه های صورت را کنترل می کند. این بیماری می تواند نگران کننده باشد، اما بیشتر افراد بهبودی کامل پیدا می کنند. بسیاری از افراد از سکته مغزی می ترسند، اما اگر ضعف یا فلجی، صورت را تحت تاثیر قرار دهد، احتمالا به فلج بل مبتلا شده است. به طور تقریبی از هر 5000 نفر 1 نفر در سال به فلج بل مبتلا می شود. به عنوان یک بیماری نسبتا نادر، طبقه بندی می شود. در این مقاله از بخش بیماری های دکتر سلام در مورد فلج بل صحبت خواهیم کرد.

فلج بل

رژیم شوک نوروزی !

فرصت استثنایی کاهش وزن برای نوروز
تنظیم رژیم اختصاصی با توجه به علایق غذایی و مزاح شما
لاغری تضمینی و اصولی
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید

فلج بل چیست؟

فلج بل شامل ضعیفی و فلجی در یک طرف از صورت می باشد. اغلب، علائم اولین چیزی است که در صبح مشاهده می شود. فرد از خواب بیدار می شود و می بیند که یک طرف صورتش حرکت نمی کند. ممکن است فرد متوجه شود که نمی تواند عضلات یک طرف از صورتش را کنترل کند. قسمت آسیب دیده سست می شود. ضعیفی عضلات صورت ممکن است بر تولید بزاق، اشک و حس چشایی فرد تاثیر بگذارد. در موارد بسیار نادر، فلج بل می تواند هر دو طرف صورت را تحت تاثیر قرار دهد.

تاریخچه فلج بل

آقای چارلز بل(1774-1842) مجذوب سیستم عصبی شده بود. کار او به عنوان یک متخصص آناتومیست، هنرمند، جراح و معلم، بر روی توصیف سیستم عصبی از طریق مطالعه آناتومیکی،تجسم و رابطه همبستگی بود که سهم قابل توجه ای در دانش پزشکی زمان خود داشت. به ویژه، او مجذوب جداسازی حسی(عصب سه قلو) و عرضه حرکتی( عصب صورت) در صورت شد. این توصیفات فصیح و منطقی وی بود که جایگاه او را در میان معاصران خود بالا برد و دوره ی “پس از بل” را به وجود آورد، که شاهد افزایش تعداد نشریات با مضمون فلج حاد ناشناخته صورت-فلج بل- بودیم.

اگرچه توضیحات بل برای توانایی آن ها در الهام بخشیدن به معاصران خود، برای مستندسازی و مطالعه ی این اختلال، تحسین برانگیز بود، اما توضیحات مفصل بی شمار دیگری در متون پزشکی یونانی، فارسی و اروپایی تا قرن پنجم پیش از میلاد وجود دارد و همپنین هنرهای سرامیکی ماقبل تاریخ فلج صورت را به تصویر کشیده اند که در فرهنگ باستان پرو مشخص شده است. سایر پزشکانی که قبل از بل، مشخصه فلج حاد ناشناخته صورت را تشخیص داده اند (و شاید از برخی مشاهدات وی الهام گرفته باشند) عبارت اند از: سیدنهام، استالپارت ون در ویل، دوگلاس، فریدریچ و توماسن.

تقریبا 1000 سال پیش از بل، پزشک و محقق ایرانی، رازی(865-952 پس از میلاد)، فلج صورت را در کتب خود “الحوی” در قرن نهم توضیح داد. این توضیحات قابل توجه به مشارکت های گالن و سلسوس و موارد دیگر اشاره داشت و شامل یک الگوریتم تشخیصی فلج صورت از دیگر دلایل اصلی بود که همراه با هذیان، کوما، همی پلژی، کوری یا ناشنوایی و تمایل به ضعف بود.

همه گیر شناسی فلج بل

فلج بل یک مونونوروپاتی جمجه است. این بیماری مردان و زنان را به طور یکسان تحت تاثیر قرار می دهد و درصد آن در اواسط زندگی یا بعد از میان سالی بیشتر است، اما مطمئنا در تمام دوره های سنی رخ می دهد. بررسی میزان شیوع از 11.5 تا 1000001040.2 با مطالعات خاص نشان می دهد که میزان شیوع سالانه بین انگلستان(100 000/20.2)، ژاپن(100 000/30) و ایالات متحده امریکا(100 000/25-30) می باشد.

در بیشتر مطالعات، پدیده های خوشه ای و اپیدمی نشان داده نشده است. استثناء در این مورد این است که اخیرا افزایش رخداد شیوع فلج بل، در طی یک آزمایش برای توزیع واکسن داخل بینی است. احتمالا این امر به دلیل اثرات ایمنی ناشی از سموم ضد باکتری اشرشیا کولی است که در این نوع از واکسن استفاده می شود. میزان شیوع این بیماری در زنان باردار، به دلیل عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ویروسی، وضعیت ایمنی و سازنده ی سیستم ایمنی و دیابت قندی و فشار خون، بیشتر است.

نه تفاوت جغرافیایی برای بروز این بیماری وجود دارد و نه هیچ گونه برگزیدگی نژادی و قومی. برخی از داده های ایپدمیولوژیک، تغییرات فصلی را نشان می دهد که شیوع در فصل های سرد بیشتر از فصل های گرم است و آب و هوای غیر خشک برتری کمی در شیوع این بیماری دارد.

فلج بل

دلایل فلج بل

عصب صورت بیشتر عضلات صورت و قسمت هایی از گوش را کنترل می کند. عصب صورت از شکاف باریک استخوانی، از مغز به صورت عبور می کند. اگر عصب صورت ملتهب شود، ممکن است به گونه ها فشار وارد کند و یا شکاف باریک را تحت فشار قرار دهد. این می تواند به پوشش محافظی عصب آسیب برساند.

اگر پوشش محافظی عصب آسیب ببیند، سیگنال هایی که از مغز به سمت عضلات صورت منتقل می شوند، ممکن است به درستی ارسال نشوند و منجر به ضعف یا فلج شدن عضلات صورت شود. این رویداد، فلج بل است. دلیل دقیقی برای این بیماری وجود ندارد. ممکن است در نتیجه ی ویروس، اغلب ویروس تبخال، که عصب را متورم می کند، باشد. این همان ویروسی است که باعث ایجاد سرماخوردگی و تبخال دستگاه تناسلی می شود. ویروس های دیگری که می توانند با فلج بل در ارتباط باشند، عبارت اند از:

 • ویروس آبله مرغان و زونا
 • ویروس سرماخوردگی و تبخال دستگاه تناسلی
 • ویروس اپستین بار یا EBV، که مسئول مونو نوکلئوز است.
 • ویروس سیتومگا
 • ویروس اوریون
 • ویروس آنفلونزا B
 • بیماری های دست، پا و دهان(ویروس کوکساکی)

عوامل خطر فلج بل

برخی از عوامل خطر، ایجاد شده است. پیوندهایی بین میگرن و ضعف صورت و دست یا پا وجود دارد. مطالعه ی انجام شده در سال 2015 یافت که افرادی که مبتلا به میگرن هستند بیشتر در خطر ابتلا به فلج بل قرار دارند. این بیماری معمولا موارد زیر را تحت تاثیر قرار می دهد:

 • افراد 15 تا 60 سال
 • افراد مبتلا به دیابت و بیماری های تنفس فوقانی
 • زنان باردار، مخصوصا در سه ماهه بارداری
 • زنانی که کمتر از یک هفته بچه به دنیا آورده اند
 • فلج بل مردان و زنان را به طور یکسان تحت تاثیر قرار می دهد.

فلج بل

درمان فلج بل

بیشتر افراد در 1 تا 2 ماه بهبودی کامل پیدا می کنند، مخصوصا کسانی که عضلات صورتشان به مقدار کمی حرکت می کند. درمان با هورمونی به نام پردنیزولون، می تواند بهبود را سریعتر کند. مطالعه ای دریافت که پردنیزولون اگر در مدت 72 ساعت از شروع بیماری تجویز شود، می تواند بعد از 12 ماه، شدت علائم و بروز را کاهش می دهد.

پردنیزولون

این استروئید، التهاب را کاهش می دهد. بهبود عصب آسیب دیده، را سرعت می بخشد. پردنیزولون از ترشح موادی مانند پروستاگلاندین و لکوترین که در بدن باعث التهاب می شوند، جلوگیری می کند. بیماران آن را از طریق دهان مصرف می کنند و معمولا باید روزی دو قرص را تا 10 روز استفاده کنند. عوارض جانبی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • درد شکم، نفخ
 • آکنه
 • مشکل در خوابیدن
 • خشکی پوست
 • سردرد، سرگیجه( احساس چرخش)
 • افزایش اشتها
 • افزایش عرق کردن
 • سوء هاضمه
 • تغییرات خلق و خوی
 • حالت تهوع
 • برفک دهان
 • بهبود آهسته زخم
 • نازک شدن پوست
 • خستگی

این عوارض جانبی معمولا بعد از چند روز بهتر می شوند. هر گونه آلرژی ای به مصرف پردنیزولون باید سریعا به پزشک اطلاع داده شود. علائم آلرژی عبارت است از:

اگر بیمار احساس سرگیجه یا خواب آلودگی کرد، باید از رانندگی کردن یا کار با ماشین آلات سنگین خودداری کند. اگر این علائم به طور مستقیم و واضح ظاهر نشد، توصیه می شود که صبر کنید و یک روز از رانندگی کردن و کار با ماشین آلات سنگین خودداری کنید.

پزشکان معمولا دوز را به نسبت پایان دوره داروهای استروئیدی کاهش می دهند. این به جلوگیری از علائم ترک دارو مانند استفراغ یا خستگی کمک می کند.

فلج بل

روغن کاری چشم

اگر بیمار نتواند پلک بزند، چشم در معرض خطر قرار می گیرد و اشک خشک می شود. بسیاری از بیماران کاهش تولید اشک را تجربه می کنند. هر دو مشکل ممکن است خطر آسیب یا عفونت در چشم را افزایش دهد. پزشک ممکن است اشک مصنوعی را به شکل قطره ی چشم و همچنین پماد تجویز کند. قطره های چشم معمولا در ساعات بیداری ریخته می شود درحالی که، پماد قبل از خواب استفاده می شود.

بیمارانی که نمی توانند چشم خود را به درستی در هنگام خواب ببندند، برای بسته نگه داشتن آن باید از نوار جراحی استفاده کنند. بیمارانی که علائم وخیم تر شدن چشم را تجربه می کنند، باید سریعا به کمک پزشکی مراجعه کنند. اگر نمی توانید با پزشک خود تماس بگیرد، به اورژانس نزدیک ترین بیمارستان بروید.

ضد ویروس ها

در بیشتر موارد، ضد ویروس ها، مانند آسیکلوویر ممکن است در کنار پردنیزولون مصرف شود. با این حال، شواهد نشان می دهد که کمک آن ها به بهبودی ضعیف است.

مراقبت در خانه

ورزش صورت: زمانی که عصب صورت شروع به ترمیم می کند، سفت شدن و ریلکس کردن عضلات صورت به تقویت آن ها کمک می کند.

مراقبت از دندان ها: اگر احساس کمی در دهانتان وجود دارد، برای مواد غذایی آسان می شود که منجر به پوسیدگی دندان ها و بیماری های لثه شود. برای جلوگیری از این امر، مسواک بزنید و دندان هایتان را نخ بکشید.

مشکلات غذا خوردن: اگر در بلع مشکل دارید، فرد باید غذا را به خوبی بجود و آن را به آرامی بخورد. انتخاب غذاهای نرم مانند ماست می تواند کمک آفرین باشد.

تسکین دهنده ی درد OTC: هرگونه ناراحتی را رفع می کند. برخی از داروهای تسکین دهنده ممکن است به صورت آنلاین در دسترس باشد مانند ایبوپروفن و ادویل.

علائم فلج بل

عصب صورت، پلک زدن، باز و بسته کردن چشم، لبخند زدن، بزاق، ترشح (تولید اشک) و اخم را کنترل می کند. آن ها همچنین با عضلات استخوان رکابی نیز در ارتباط هستند، استخوانی در گوش که در شنوایی نقش دارد. زمانی که عصب صورت عملکرد خوبی ندارد، مثلا در بیماری فلج بل، علائم زیر آشکار می شود:

 • فلجی/ضعیفی ناگهانی در یک طرف صورت
 • مشکل در بستن یکی از پلک ها
 • سوزش در چشم زیرا نمی تواند پلک بزند و چشم بسیار خشک است
 • تغییر در میزان اشکی که چشم تولید می کند
 • افتادن بخشی از صورت، مانند یک طرف از دهان
 • افتادگی یک طرف از دهان
 • مشکل در احساس صورت
 • حس چشایی ممکن است تغییر کند
 • گوش تحت تاثیر قرار گرفته ممکن است به صدا حساس شود
 • درد در جلو یا پشت گوش، در طرف آسیب دیده
 • سردرد

فلج بل

ورزش های مفید در فلج بل

انجمن فلج بل در انگلیس تمرینات ورزشی زیر را پیشنهاد می کند:

تمرینات صورت

 • جلوی آیینه آرام بنشینید
 • ابروها را به آرامی بالا ببرید، در صورت نیاز از انگشتانتان استفاده کنید
 • ابروهایتان را درهم بکشید و اخم کنید
 • بینی تان را چین بدهید
 • نفس عمیق بکشید و با فشار از سوراخ بینی بیرون دهید
 • سعی کنید گوشه دهانتان را به بیرون حرکت دهید
 • یک طرف دهان را بکشید و سپس طرف دیگر را تا یک لبخند شکل دهید
 • اگر از انگشتان خود استفاده کرده اید، ببیند آیا بعد از برداشتن آن ها می توانید لبخند خود را حفظ کنید

برای بستن چشم

 • سر را ثابت نگه دارید، فقط با چشمان خود به پایین نگاه کنید
 • یک انگشت را بر روی پلک خود قرار دهید تا بسته شود
 • با دست دیگر، ابروها را بالا بکشید، امتداد خط ابرو را ماساژ دهید تا از سفتی جلوگیری شود
 • بدون استفاده از دست، سعی کنید پلک ها را به هم فشار دهید
 • چشم را نیمه باز نگه دارید

چگونه می توانم بهبودی بهتری از فلج بل داشته باشم؟

شما می توانید به بهبودی خود از راه های زیر کمک کنید:

 • از تجویز قطره و پماد چشمی به طور مرتب استفاده کنید
 • در طول روز از عینک یا عینک حفاظ دار استفاده کنید
 • در صورت توصیه از چشم بند استفاده کنید

اگر درد شما را آزار می دهد، روزی چند بار یک دستمال مرطوب را بر روی صورتتان قرار دهید یا داروهای مسکن بدون نسخه مصرف کنید. بسیاری از افراد بعد از 2 هفته بهبود می یابند و در 3 تا 9 ماه کاملا خوب می شوند. تعداد کمی از افراد هستند که کاملا بهبود نمی یابند و برخی ضعف ها و فلجی های عضلات در صورتشان باقی می ماند.

تشخیص فلج بل

انجمن پزشکی آمریکا(AMA) می گوید که درمان زمانی خیلی موثر واقع می شود که بیماری به سرعت تشخیص داده شود. بنابراین بیماران سریعا بعد از تجربه ی علائم، باید به پزشک مراجعه کنند. تشخیص فلج بل اغلب فرآیند از بین بردن است. پزشک شواهد دیگر بیماری ها مانند تومور، بیماری لایم و سکته مغزی را که باعث فلج صورت شده است را مطالعه می کند. آن ها سر، گردن و گوش بیمار را بررسی می کنند.

آن ها همچنین عضلات صورت را ارزیابی می کنند تا ببینند آیا دیگر عصب ها از عصب صورت آسیب دیده جدا شده اند یا خیر. اگر دیگر دلایل کنار گذاشته شوند، پزشک فلج بل را تشخیص می دهد. اگر تشخیص اطمینان بخش نباشد، بیمار باید به پزشک متخصص گوش، حلق و بینی مراجعه کند. متخصص بیمار را معاینه می کند و همچنین ممکن است آزمایش های زیر را انجام دهد:

فلج بل

الکترومیوگرافی (EMG)

 الکترود بر روی صورت بیمار انجام می شود. دستگاه فعالیت الکتریکال عصب ها و عضلات را در پاسخ به تحریکات، اندازه گیری می کند. این آزمایش میزان آسیب دیدگی عصب و همانطور مکان آن را مشخص می کند.

MRI، CT اسکن یا اشعه X

 این آزمایشات برای این است که تشخیص دهند آیا دیگر بیماری های اساسی مانند عفونت باکتریایی، شکستگی جمجه یا تومور باعث این علائم شده اند یا خیر.

چشم انداز فلج بل

بیشتر بیماران در حدود 9 ماه بهبودی کامل پیدا می کنند. کسانی که آسیب جدی ای به عصبشان وارد شده است و به درمان های بیشتری نیاز دارند، باید درمان های زیر را دنبال کنند:

 تقلید (لال بازی) درمانی

این یک نوع جسم درمانی است. بیمار تمریناتی را یاد می گیرد که عضلات صورتش را تقویت می کند. این معمولا منجر به هماهنگی بهتر و دامنه وسیع تر حرکات می شود.

جراحی پلاستیک

 این امر می تواند ظاهر و تقارن صورت را بهبود ببخشید. برخی از بیماران اگر بتوانند دوباره لبخند بزنند، فواید عظیمی را تجربه می کنند. این درمان، مشکل عصب را رفع نمی کند.

بوتاکس

 تزریق بوتاکس در طرف آسیب دیده صورت می تواند عضلات سفت صورت را شل کند و هر گونه انقباض ناخواسته ی عضلانی را کاهش دهد.

عوارض فلج بل

اکثر افراد مبتلا به فلج بل بهبودی کامل پیدا می کنند. بنابراین، اگر آسیب به عصب صورت شدید باشد، برخی از عوارض ممکن است به وجود بیاید که عبارت اند از:

رشد مجدد فیبرهای عصبی غلط

 فیبرهای عصب به شکل نامنظمی دوباره رشد می کنند. این امر می تواند منجر به انقباضات غیرارادی برخی از عضلات شود. بیمار ممکن است در هنگام لبخند زدن، به طور غیرارادی یک چشم را ببندد. مشکل ممکن است جور دیگر باشد- وقتی فرد یک چشم را می بندد، یک طرف دهان به طور غیرارادی بلند می شود.

اختلال چشایی

 از بین رفتن حس چشایی

رفلکس گوستاتولاکریمال

 همچنین به سندورم اشک تمساح نیز معروف است. زمانی که فرد در حال غذا خوردن است، چشمان او اشک می ریزد و سرانجام تمام می شود. در موارد بسیار نادر، مشکل می تواند دوام بیشتری داتشه باشد.

فلج بل

زخم قرینه

 زمانی که پلک نمی تواند کاملا بسته شود، ممکن است غشاء اشکی محافظ و روان کننده چشم، ناکارآمد شود. این امر می تواند منجر به خشک شدن قرنیه شود. خطر زخم قرنیه زمانی که فلج بل باعث کاهش تولید اشک می شود، بسیار زیاد است. زخم قرنیه می تواند باعث عفونت قرنیه شود و بینایی را از بین ببرد.

چه تحقیقاتی در مورد فلج بل انجام شده است؟

در دولت فدرال، سازمان ملی اختلالات عصبی و سکته مغزی(NINDS)، بخشی از سازمان ملی بهداشت و سلامت(NIH)، مسئول پشتیبانی و انجام تحقیقات بر روی مغز و اختلالات سیستم عصبی مانند فلج بل است. NINDS تحقیقات را در آزمایشگاه خود در NIH در بتسدا، مریلند انجام داد و از تحقیقات از طریق کمک های مالی موسسات پزشکی در سراسر کشور، حمایت کرد.

NINDS یک برنامه تحقیقاتی گسترده از علوم پایه را انجام می دهد و از آن پشتیبانی می کند تا درک کند چگونه سیستم عصبی کار می کند و چه دلایلی باعث خراب شدن سیستم و اختلال در عملکرد آن می شود. بخشی از این برنامه ی تحقیقاتی، بر روی کسب اطلاعات بیشتر درباره ی شرایطی که منجر به آسیب عصبی می شود، تمرکز دارد.

دانش به دست آمده از این تحقیق ممکن است به دانشمندان در یافتن دلیل قطعی فلج بل کمک کند و باعث شود تا روش های درمانی موثرتری را برای این اختلال کشف کنند. سایر تحقیقات با پشتیبانی NINDS، با هدف گسترش روش هایی برای ترمیم عصب های آسیب دیده و بازگرداندن استفاده کامل و تقویت مناطق آسیب دیده است و همچنین به دنبال یافتن روش هایی برای جلوگیری از بروز صدمات و آسیب های عصبی می باشد.

13 درمان طبیعی برای فلج بل

مراقبت از چشم

اگر یکی از چشمانتان بسته نمی شود، ضروری است که توصیه های پزشک را دنبال کنید. از عینک در طول روز و از چشم بند در شب استفاده کنید. استفاده از قطره ی آبرسان چشم از آسیب طولانی مدت به چشم جلوگیری می کند.

گرمای مرطوب

اکثریت فکر می کنند که پارچه ی گرم می تواند درد و ناراحتی را تسکین دهد. برای تسکین تنش یا داشتن خوابی آرامی، یکی یا چند مورد از روغن های موردعلاقه ی من را برای اضطراب مانند اسطوخودوس، گل رز، یلانگ یانگ یا بابونه را استفاده کنید. هر زمان که درد دوباره شروع شد، کمپرس گرم را تکرار کنید یا ریلکس کنید.

ماساژ

از فیزیوتراپ خود تکنیک های ماساژ را سؤال کنید و آن را در خانه انجام دهید. بسیاری از بیماران، می دانند ماساژ ملایم صورت، علائم و ناراحتی را کم می کند. به علاوه، به یک مساژور حرفه ای که در درمان فلج بل ماهر باشد مراجعه کنید و یک قرار ماساژ نه فقط برای صورت بلکه برای کل بدن بگذارید. ماساژ کل بدن فوایدی از قبیل: کاهش التهاب، کاهش استرس و اضطراب و تقویت عملکرد سیستم ایمنی را دارا می باشد.

فلج بل

طب سوزنی

با توجه به کلینیک مایو، طب سوزنی اعصاب و ماهیچه ها را تحریک می کند و بیماران را تسکین می دهد. در حقیقت، بسیاری از افراد تنها بعد از یک یا دو جلسه بهبود می یابند. نکته اصلی این است که یک پزشک طب سوزنی با تجربه در منطقه خود پیدا کنید که در درمان فلج بل تخصص داشته باشد. هرچه زودتر جلسات طب سوزنی را شروع کنید، بهتر است.

ویتامین B12

در ارتباط با رشد عصب و کاهش التهاب، ویتامین B12 از استروئیدهایی که در مطالعه ی سال 1995 آمده است، موثرتر هستند. بیماران در این مطالعه تزریق ویتامین B12،(متیل کوبالامین)، استروئید یا تزریق ویتامین B12 یا استروئید را دریافت می کردند. گروهی که ویتامین B12 مصرف کرده بودند، زمان بهبودی آن ها فقط 2 هفته بود، درحالی که گروهی که فقط استروئید مصرف کرده بود، تقریبا 10 هفته بهبودی آن ها طول کشید.

علاوه بر لذت بردن از غذاهای سرشار از ویتامین B12 مانند گوشت گاو، کبد گاو، ماهی ساردین، ماهی های وحشی،پنیر بز و تخم مرغ، اضافه کردن مکمل B12 با کیفیت بالا به بهبود شما کمک می کند. در این مطالعه، تزریق های B12 مستقیما به عصب های آسیب دیده وارد می شد. با پزشک خود درباره ی این تزریق صحبت کنید که آیا می توانید یکی از داوطلبان برای این درمان باشید. یا خیر.

ویتامین B6

در ارتباط با عملکرد سالم سیستم عصبی و چشم، باید اطمینان پیدا کنید که در برنامه های درمانی برای فلج بل، به اندازه ی کافی ویتامین B6 دریافت می کنید. از آنجا که B6 به صورت محلول در آب است، معمولا مکمل آن توصیه نمی شود. به مراتب بهتر است که غذاهای سرشار از ویتامین B6 مانند سینه بوقلمون، گوشت گاوی که خوراکش چمن است، شیره چغندر، دانه آفتابگردان، دانه های کنجد و نخود مصرف کنید.

روی

روی در هر سلول از بدن ما وجود دارد و یکی از اصلی ترین ماده معدنی است که باید جزئی از برنامه ی درمانی فلج بل باشد. روی هزاران سال برای بهبود زخم ها، تقویت پاسخ سیستم ایمنی و حمایت از عملکرد سالم تیروئید مورد استفاده قرار گرفته است، روی همچنین یک درمان ثابت شده برای سرما خوردگی، بیماری های تنفسی خاص و ویروس ها نیز به حساب می آید.

اضافه کردن غذاهای غنی از روی به رژیم غذاییتان مانند گوشت گوسفند، دانه های کدو تنبل، گوشت گاو چمن خوار، نخود، بادام هندی و غذاهای دیگر، به بهبود سریعتر از ویروس و بیماری های اساسی که باعث به وجود آمدن علائم شما شده اند، کمک می کنند.

مراقبه و آرامش

تنش عضلانی و درد مزمن را با مراقبه، یوگا، ورزش های منظم و نفس عمیق تسکین دهید. برخی از مطالعات نشان می دهد که استرس ممکن است علائم را تشدید کند و برخی از گزارش ها حاکی از آن است که استرس مزمن، ممکن است منجر به عود بیماری شود.

کمپرس روغن کرچک

هزاران سال پیش برای تقویت گردش خون، جلوگیری از رشد باکتری، ویروس ها و قارچ ها، پشتیبانی از عملکرد لنفاوی از روغن کرچک استفاده می کردند. کمپرس روغن کرچک با تقویت جریان خون به مناطق آسیب دیده، به بهبودی کمک می کند. به اندازه ی یک قاشق غذا خوری روغن کرچک را گرم کنید و بر روی صورتتان آن را ماساژ دهید. صورت را با یک دستمال مرطوب بپوشانید و به مدت 20-30 دقیقه آن را رها کنید. کمپرس روغن کرچک را دو بار در روز تکرار کنید تا علائم کاهش یابد.

فلج بل

ورزش های فلج بل

فیزیوتراپ، ورزش های مرتبط با صورت را به شما می دهند تا عملکرد مغز-عصاب را تقویت کند. ورزش های ساده شامل چروک دادن بینی، لبخند زدن، اخم کردن، باز کردن دهان، بالابردن ابرو، چشمک و پلک زدن می باشند که به روند بهبودی کمک می کنند. تمرینات ورزشی را چند بار در روز انجام دهید تا نتیجه ی بهتری بگیرید.

بیوفیدبک یا بازخورد زیستی

چندین دهه است که برای درمان طیف گسترده ای از بیماری ها از جمله استرس، بی خوابی، درد مزمن و تنش عضلانی از بازخورد زیستی استفاده می شود. شواهدی وجود دارد که از درمان بیوفیدبک به عنوان درمان فلج بل حمایت می کند. محققان بر این باورند که فیدبک الکترومیوگرافی، عملکرد موتور عضلات صورت را تقویت می کند و به بیماران کمک می کند تا به حالت طبیعی برگردند.

با جستجو در وب سایت فهرست راهنمای پزشکان شرکت انجمن راهنمای روانشناسی و بیوفیدبک، یک درمانگر را در منطقه خود پیدا کنید.

اکینیشا

اکینیشا یکی از قوی ترین گیاهان ضد ویروسی موجود است که به تقویت عملکرد سیستم ایمنی، کاهش التهاب و مبارزه با عفونت های ویروسی و مواردی که با این بیماری درارتباط هستند، کمک می کند. یک مکمل اکینیشای مایع با کیفیت را برای جذب بهتر انتخاب کنید. سرویس حفاظت از منابع طبیعی(USDA) بیان می کند که برای عملکرد سیستم ایمنی، دوز مناسب از این گیاه 10 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم از وزن بدن در کل ده روز است. از ماشین حساب آنلاین برای تعیین بهترین مقدار دوز برای خودتان استفاده کنید.

اقطی

یکی دیگر از گیاهان ضد ویروسی برجسته، اقطی است. ثابت شده است که این گیاه به کاهش مدت سرماخوردگی، کاهش علائم انفونزا، مبارزه با عفونت های ویروسی و تنفسی و دیگر بیماری های که با این علائم مرتبط است، کمک می کند. طیف گسترده ای از محصولات اقطی به صورت چای، شربت، پماد، قرص مکیدنی و قرص موجود است. اقطی ایمن است و خطری ندارد.

با این حال، این گیاه را نباید همراه با داروی مسهل مانند تئو دور، برخی داروهای دیابت، دیورتیک ها و برخی داروهای پاسخ ایمنی مانند پردنیزون را مصرف کرد. همچنین باید اضافه کرد، افرادی که شیمی درمانی می کنند نیز از مصرف این گیاه خودداری کنند.

پیش آگهی راجع به فلج بل

بیشتر موارد فلج بل خفیف است و علائم آن طی یک یا دو ماه برطرف می شود. با این حال، عوارض بالقوه جدی ممکن است وجود داشته باشد. در موارد بسیار شدیدتر، فلج کامل ناحیه آسیب دیده ممکن است ادامه داشته باشد و منجر به آسیب جبران ناپذیر عصب صورت شود.

برای برخی افراد، انقباضات غیرارادی عضلات نیز ممکن است رخ بدهد و برطرف نشود. همچنین، ممکن است فلجی یا نابینایی چشم در طرف آسیب دیده نیز اتفاق بیفتد. علاوه بر فلج بل، ضعف یا فلجی صورت ممکن است با بیماری لایم، اختلالات ژنتیکی، تومور مغزی، سکته مغزی، عفونت گوش و آسیب دیدگی جسمی ایجاد شود و بسیار ضروری است که با شروع علائم به دنبال مراقبت پزشکی باشید.

فلج بل

زندگی با فلج بل

فلج بل معمولا به موقع برطرف می شود و عوارض طولانی مدتی ندارد. با این حال، بسیار مهم است که داروها را طبق دستورالعمل مصرف کنید. همچنین حیاتی است که چشم آسیب دیده را از خشک شدن محافظت کنید. استفاده از قطره چشم در طول روز و پماد در شب می تواند از خراشیدگی قرنیه محافظت کند.

سوالات متداول در مورد فلج بل

چه زمانی باید با درمانگر خود تماس بگیرم؟

فلج بل معمولا در 2 هفته شروع به بهبود می کند اما 3 تا 6 ماه طول می کشد تا به حالت طبیعی برگردد. اگر هیچ بهبودی حاصل نشد و یا علائم وخیم تر شد، حیاتی است که با درمانگر خود تماس بگیرید.

فلج بل چقدر طول می کشد؟

بیشتر افراد در 9 ماه بهبودی کامل پیدا می کنند اما احتمال دارد بیشتر نیز طول بکشد. در موارد بسیار کمی، فلجی صورت ممکن است ادامه دار شود. اگر بعد از 6 تا 9 ماه، فلجی صورتتان باقی ماند، به درمانگرتان مراجعه کنید. عمل جراحی یکی از گزینه های درمانی امکان پذیر است.

شما برای کمک به کودک خود چه کاری می توانید انجام دهید؟

کودک شما ممکن است در غذا خوردن، شستشو یا پلک زدن مشکل داشته باشد. بنابراین، فلج ناگهانی می تواند شرایط دشواری را برای سازگاری با آن مخصوصا در کلاس درس، به وجود بیاورد. کودکان دیگر می توانند بی ادب، کنجکاو باشند.

به کودک خود بگویید که این شرایط زیاد طول نمی کشد و در چند ماه بهبودی کامل پیدا می کنند. اگر لازم می بینید، با معلم کودکتان صحبت کنید تا با همکلاسی کودکتان درباره ی این بیماری صحبت کند. پرستار مدرسه نیز باید به کلاس بیاید و این شرایط را توضیح دهد. در خانه، به کودکتان عشق بورزید و از او حمایت کنید. عزت نفس کودکتان ممکن است پایین بیاید.

فلج بل

راه های دیگری وجود دارد که می توانید در فلج بل به کودکتان کمک کنید، این راه ها عبارت اند از:

از چشمی که بسته نمی شود محافظت کنید

شاید لازم باشد به کودکتان بگویید که برای جلوگیری از سوزش، چشم آسیب دیده اش را ببندد. همچنین، شما باید قطره ی آبرسان چشم را چند بار در روز در چشم کودکتان بریزید. عینک، چشم بند می تواند از چشم محافظت کند.

درد را مدیریت کنید

آستامینفون یا ایبوپروفن برای درمان درد گوش یا فک استفاده می شود. به کودکتان ASA(استیل سالیسیلیک اسید) ندهید. استفاده از دستمال مرطوب، می تواند درد صورت کودکتان را تسکین دهد.

تمرینات فیزیوتراپی را انجام دهد

کودکتان را همراه با فیزیوتراپش تشویق کنید تا تمرینات ورزشی را انجام دهد.

سندرم آنجلمن چیست؟ + روش های تشخیص و درمان

سندرم آنجلمن بیماری ژنتیکی است که باعث تاخیر در رشد، مشکلات گفتاری و تعادل، ناتوانی ذهنی و گاهی اوقات تشنج می شود. افراد مبتلا به سندرم آنجلمن غالباً لبخند می زنند و می خندند و شخصیت های شاد و هیجان انگیزی دارند. تاخیر در رشد، که از حدود 6 تا 12 ماهگی شروع می شود، معمولاً اولین علامت سندرم آنجلمن است. تشنج ممکن است بین سنین 2 تا 3 سال شروع شود. افراد مبتلا به سندرم آنجلمن معمولا طول زندگی مشابهی با افراد عادی دارند اما این اختلال قابل درمان نیست. درمان بر روی اختلالات خواب و رشد متمرکز است. در این مقاله از بخش بیماری های دکتر سلام راجع به سندرم آنجلمن صحبت خواهیم کرد.

سندرم آنجلمن

رژیم شوک نوروزی !

فرصت استثنایی کاهش وزن برای نوروز
تنظیم رژیم اختصاصی با توجه به علایق غذایی و مزاح شما
لاغری تضمینی و اصولی
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید

تاریخچه سندرم آنجلمن

سندرم آنجلمن به نام دکتر هری آنجلمن است که برای اولین بار در سال 1965 سه کودک مبتلا به این سندرم را توصیف کرد. پس از کار با کودکان، او پس از دیدن یک نقاشی در موزه ای در ورونای ایتالیا با عنوان “پسری با عروسک”، این نقاشی به او ایده نوشتن مقاله ای با عنوان “بچه های عروسکی” را داد.

دکتر آنجلمن در یادداشت های خود، کودکان را به دلیل شخصیت شاد و حرکات تند و تیز به عنوان “بچه های عروسکی شاد” توصیف کرد و این اصطلاح تا اواخر دهه هشتاد مورد استفاده گسترده قرار گرفت. در سال 1982، دو محقق (ویلیامز و فریاس) اصطلاح “عروسک شاد ” را توهین آمیز دانستند بنابراین نام این اختلال به “سندرم آنجلمن” تغییر یافت.

سندرم آنجلمن به نام یک متخصص اطفال انگلیس، هری آنجلمن نامگذاری شد که در سال 1965 این بیماری را بر اساس علائم مشخصه آن توصیف کرد. این خصوصیات را می توان به طور گسترده ای با عناوین جسمی، رشدی، رفتاری و عصبی طبقه بندی کرد.

خصوصیات جسمانی سندرم آنجلمن

بر خلاف سندرم داون که می توان آن را با ناهنجاری های خاص سر و صورت تشخیص داد، سندرم آنجلمن با مشاهده دور سر مشخص می شود که به طور نامناسبی کوچک است. این علامت معمولاً در بدو تولد مشاهده نمی شود بلکه فقط با رشد کودک مشاهده می شود که در طول این مدت، رشد سر متناسب با بقیه بدن نمی باشد. این امر  منجر به بروز میکروسفالی می شود یعنی شرایطی که در آن مغز به طور غیرطبیعی کوچک است.


بیشتر بدانید: ناهنجاری های کرانیوفاسیال (صورت و جمجمه) و راه های درمان


برخلاف برخی از اشکال میکروسفالی که در بدو تولد مشهود است (مانند نوزادانی که به طور مادرزادی به ویروس Zika آلوده شده اند)، موارد ایجاد شده توسط سندرم آنجلمن فقط بین سنین یک تا دو سال شناخته می شوند.

علاوه بر اندازه سر، علائم دیگر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • براکی سفالی (صافی پشت سر)
 • تلکانتوس (چشم های پهن)
 • چین خوردگی های دو طرفه اپی کانتیک (چین های برجسته پوست روی پلک های فوقانی و تحتانی)
 • استرابیسموس (چشم های متقاطع)
 • ماکرواستومی (دهان پهن)
 • دندان های پهن و فاصله دار
 • انگشتان دست یا پا با انگشت شست پهن
 • کف دست صاف و دارای چین های غیر طبیعی
 • هیپوپیگمانتاسیون پوست، مو و یا چشم (عدم وجود رنگ)

سندرم آنجلمن با قد غیر طبیعی، اندازه اندام و رشد جنسی مرتبط نیست. بلوغ و باروری در هر دو جنس نر و ماده تحت تأثیر قرار نمی گیرند. قاعدگی و اسپرماتوژنز (رشد اسپرم در دوران بلوغ) همزمان با سایر کودکان اتفاق می افتد. با رشد کودکان مبتلا به سندرم آنجلمن ممکن است انحنای جانبی تدریجی ستون فقرات (اسکولیوز) آشکار شود. همچنین برخی از بزرگسالان دچار ماکروگناتیا (بزرگ شدن غیر طبیعی فک) و کراتوکونوس (قوز قرنیه) می شوند. چاقی نیز عارضه ای رایج به ویژه در بین بزرگسالان خانم می باشد.

سندرم آنجلمن

ویژگی های  رشد سندرم آنجلمن

سندرم آنجلمن با ناتوانی شدید رشدی و ذهنی مشخص می شود. همزمان با وجود علائم جسمی این اختلال، علائم رشد ممکن است تا زمانی که کودک بین شش تا 12 ماه نباشد و کارهایی از قبیل خزیدن را انجام نداده است، متوجه نشوند. با بزرگتر شدن کودک، نقص آشکارتر می شود. اگر چه که دامنه اختلالات مختلف می تواند متفاوت باشد، ولی همه کودکان و بزرگسالان مبتلا به سندرم آنجلمن دچار ناتوانی ذهنی شدید تا عمیق خواهند شد.

در حالی که مقادیر تشخیصی برای سنجش سطح هوش موضوعی بحث برانگیز است ولی ضریب هوشی بزرگسالان مبتلا به سندرم آنجلمن معمولاً برای توانایی شناختی (توانایی درک و استدلال) معمولاً زیر 70 است. به طور کلی، نمرات زیر 70 نشان دهنده ناتوانی در میزان یادگیری یا رشد است. اغلب مبتلایان به سندرم آنجلمن بیش از پنج تا 10 کلمه در واژگان خود ایجاد می کنند (اگرچه به طور متناقض، آنها به شدت در پذیرش اشکال غیر کلامی ارتباطات ناتوان باقی می مانند).

سایر نقایص رشدی و فکری عبارتند از:

 • ناتوانی شدید در یادگیری به دلیل ضعف حافظه
 • اختلال در مهارت های حرکتی ظریف به دلیل علائم عصبی فراوان بیماری

با وجود این محدودیت ها، سندرم آنجلمن یک بیماری پیشرونده نیست. بنابراین با ادامه درمان جسمی، شغلی و ارتباطی افراد مبتلا به این اختلال می توانند یاد بگیرند که لباس بپوشند، با چاقو و چنگال بخورند، به دستورالعملهای اساسی پاسخ دهند و کارهای خانگی را انجام دهند.

ویژگی های رفتاری سندرم آنجلمن

شاید برجسته ترین ویژگی سندرم آنجلمن، خوشحالی باشد. این یک ویژگی رفتاری منحصر به فرد است که در آن فرد بالغ یا کودک آسیب دیده و همزمان با حفظ حالت شاداب و تحریک پذیری (اغلب با دست زدن یا حرکات موجی) می خندد و لبخند می زند. کودکان مبتلا به سندرم آنجلمن غالباً بیش فعالی هستند و فاصله بسیار کوتاهی دارند. خنده و یا لبخند زدن اغلب طولانی خواهد شد، بدون تحریک و در بعضی مواقع نامناسب.

علیرغم محدودیت های جسمی و فکری، کودکان آسیب دیده تمایل به کنجکاوی بی حد و حصر دارند و ممکن است به نظر می رسد در یک حرکت ثابت باشند. کودکان مبتلا به سندرم آنجلمن غالباً بیش فعال هستند و فواصل توجهی بسیار کوتاهی دارند. خنده و یا لبخند زدن اغلب طولانی، بدون تحریک و در بعضی مواقع نامناسب خواهد شد.

علیرغم محدودیت های جسمی و فکری، کودکان آسیب دیده تمایل به کنجکاوی بی حد و حصر دارند و ممکن است به نظر برسد در یک حرکت ثابت باشند. خواب نامنظم نیز معمول است، به طور کلی خواب بیش از چهار تا پنج ساعت طول نمی کشد. کمبود مزمن خواب ممکن است باعث افزایش بیش فعالی زمینه ای شود.

سایر علائم رفتاری عبارتند از:

 • چرخش زبان یا زبان بیرون زده
 • گول زدن
 • جویدن زیاد یا حرکات دهان
 • شیفتگی غیرطبیعی با آب

با بزرگتر شدن کودک، برخی از این رفتارها شروع به تعدیل می کنند. با نزدیک شدن به بزرگسالی، بیش فعالی و الگوهای خواب اغلب کاملاً فروکش یا ناپدید می شوند.

سندرم آنجلمن

ویژگی های نورولوژیکی سندرم آنجلمن

سندرم آنجلمن به عنوان یک اختلال ژنتیکی عصبی طبقه بندی می شود، به این معنی که علت ژنتیکی باعث اختلال در عملکرد سیستم عصبی مرکزی و محیطی می شود که می تواند منجر به ایجاد مجموعه ای از علائم شود که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر حرکت و سایر عملکردهای فیزیولوژیکی تأثیر می گذارد. علائم اولیه سندرم آنجلمن به طور معمول شامل  اختلالات تعادلی و حرکتی مرتبط با آتاکسی (عدم توانایی در هماهنگی حرکات عضلات) است.

در نتیجه حرکات اغلب تند و تیز است و با لرزش های ظریف در بازوها و پاها همراه است. کودکان غالباً دارای حرکات سختی خواهند بود و با آرنج های بلند شده و مچ دست خمیده قدم می زنند. در حدود 10 درصد موارد کودک بدون کمک قادر نخواهد بود راه برود. با گذشت زمان، افزایش تن عضلانی در بازوها و پاها همراه با کاهش تن عضلانی در باسن منجر به هایپر رفلکسی (پاسخهای رفلکس شدید یا تکراری) می شود.

یکی دیگر از علائم عصبی برجسته تشنج است. این علایم  به طور اولیه در سنین دو یا سه سالگی بروز می کند. برخلاف سایر اشکال صرع، تشنج در افراد مبتلا می تواند بسیار متفاوت باشد و ممکن است شامل تشنج کلونیک، میوکلونیک و آبسنس باشد. کودکان مبتلا به تشنج مرتبط با آنجلمن، همیشه الکتروانسفالوگرام (EEG)، دستگاهی که فعالیت الکتریکی مغز را اندازه گیری می کند، غیرطبیعی خواهند داشت.

از جمله علائم غیرمستقیم شایع سندرم آنجلمن، تغذیه نامناسب در نوزادان به دلیل عدم توانایی آنها در هماهنگی عضلات مورد نیاز برای بلع یا مکیدن، است. این مشکل می تواند در بزرگسالی ادامه یابد و منجر به علائم اختلال ریفلاکس معده در دستگاه گوارش (GERD) مثل برگشت مواد غذایی و اسیدها (ریفلاکس) از معده به داخل روده شود.

زمان مراجعه به پزشک

بیشتر نوزادان مبتلا به سندرم آنجلمن هنگام تولد علائمی از خود نشان نمی دهند. اولین علامت سندرم آنجلمن معمولاً شامل تأخیر در رشد، مانند عدم خزیدن، بین 6 تا 12 ماهگی است. اگر به نظر می رسد کودک دارای تاخیر در رشد است و یا اگر دارای علائم دیگری از سندرم آنجلمن هست، به پزشک مراجعه کنید.

علل سندرم آنجلمن

بسیاری از ویژگیهای سندرم آنجلمن ناشی از فقدان عملکرد ژنی به نام UBE3A است. افراد معمولاً از هر والدین یک نسخه از ژن UBE3A را به ارث می برند. هر دو نسخه از این ژن در بسیاری از بافت های بدن روشن (فعال) است. با این وجود در مناطق خاصی از مغز، فقط نسخه ای که از مادر شخص به ارث رسیده (نسخه مادر) فعال است. این فعال سازی ژن خاص والدین در اثر پدیده ای به نام برداشت ژنومی ایجاد می شود.

اگر نسخه مادر از ژن UBE3A به دلیل تغییر کروموزومی یا جهش ژن از بین برود، فرد فاقد نسخه فعالی از آن در برخی از قسمت های مغز خواهد بود. چندین مکانیسم ژنتیکی مختلف می توانند نسخه مادری ژن UBE3A را غیرفعال و یا از بین ببرند. اغلب موارد سندرم آنجلمن (حدود 70 درصد) هنگامی رخ می دهد که بخشی از کروموزوم 15 مادر که حاوی این ژن است حذف شود. در موارد دیگر (حدود 11 درصد)، سندرم آنجلمن به دلیل جهش در کپی مادرانه ژن UBE3A ایجاد می شود.

در درصد کمی از موارد سندرم آنجلمن زمانی ایجاد می شود که فرد دو نسخه از کروموزوم 15 را از پدر خود (نسخه های پدری) به جای یک نسخه از هر والدین به ارث می برد. این پدیده به نام “بی نظمی والدینی”  نامیده می شود. به ندرت سندرم آنجلمن می تواند ناشی از بازآرایی کروموزومی به نام جابجایی یا جهش یا نقص دیگری در ناحیه DNA باشد که فعال سازی ژن UBE3A را کنترل می کند. این تغییرات ژنتیکی می تواند UBE3A یا سایر ژنها را  در نسخه مادری کروموزوم 15 به طور غیرطبیعی خاموش و غیرفعال کند.

سندرم آنجلمن

علل سندرم آنجلمن در 10 تا 15 درصد افراد مبتلا ناشناخته است. تغییراتی که مربوط به سایر ژنها یا کروموزومها باشد ممکن است در این موارد مسئول این اختلال باشد. در برخی از افرادی که مبتلا به سندرم آنجلمن هستند، از بین رفتن ژنی به نام OCA2 با موهای روشن و پوست صاف مرتبط است. ژن OCA2 در کروموزوم 15 قرار دارد که اغلب در افراد مبتلا به این اختلال حذف می شود. با این حال از بین رفتن ژن OCA2 سبب ایجاد علایم دیگری از سندرم آنجلمن نمی شود. پروتئین حاصل از این ژن به تعیین رنگ (رنگدانه) پوست، مو و چشم کمک می کند.

الگوی وراثتی

اغلب موارد سندرم آنجلمن ارثی نیست، به ویژه مواردی که در اثر حذف کروموزوم 15 مادری یا بی نظمی پدری ایجاد می شود. این تغییرات ژنتیکی به عنوان وقایع تصادفی در هنگام تشکیل سلولهای تولید مثلی (تخم مرغ و اسپرم) یا در مراحل اولیه رشد جنینی اتفاق می افتد. افراد مبتلا معمولاً در خانواده خود سابقه این اختلال را ندارند. به ندرت، یک تغییر ژنتیکی مسئول سندرم آنجلمن به ارث می رسد. به عنوان مثال ممکن است جهش در ژن UBE3A یا در نزدیکی DNA وجود داشته باشد که کنترل کننده فعال سازی ژن از یک نسل به نسل دیگر باشد.

تغییرات مرتبط با سن

با افزایش سن، تعدادی از تغییرات ذکر شده است. این موارد شامل کاهش تحرک، انحنای ستون فقرات و خصوصیات ظاهری صورت مرتبط با سندرم آنجلمن است. افراد مبتلا به سندرم آنجلمن غالباً تمرکز ضعیفی دارند و به راحتی می توانند حواسشان پرت شود. به نظر می رسد تمرکز و بیش فعالی با افزایش سن افراد به تدریج بهبود می یابد. شروع بلوغ در افراد مبتلا به سندرم آنجلمن نسبت به کودکان بدون سندرم یکسان است.

عوارض سندرم آنجلمن

عوارض مرتبط با سندرم آنجلمن شامل موارد زیر است:

اختلالات تغذیه ای

سختی در هماهنگی بین مکیدن و بلعیدن ممکن است باعث مشکلات تغذیه ای در نوزادان شود. ممکن است متخصص اطفال رژیم غذایی پر کالری را برای کمک به کودک در افزایش وزن توصیه کند.

سندرم آنجلمن

بیش فعالی

کودکان مبتلا به سندرم آنجلمن اغلب به سرعت از یک فعالیت به فعالیت دیگر می پردازند، فواصل توجهی کوتاهی دارند و دست یا اسباب بازی خود را در دهان خود نگه می دارند. بیش فعالی اغلب با افزایش سن کاهش می یابد و معمولاً نیازی به دارو نیست.

اختلالات خواب

افراد مبتلا به سندرم آنجلمن غالباً دارای الگوی خواب غیر طبیعی هستند و ممکن است نسبت به اغلب افراد نیاز به خواب کمتری داشته باشند. اختلالات خواب ممکن است با افزایش سن بهبود یابد. دارو و رفتار درمانی ممکن است به کنترل اختلالات خواب کمک کند.

انحنای ستون فقرات (اسکولیوز)

برخی از مبتلایان به سندرم آنجلمن با گذشت زمان دچار انحنای ستون مهره ای نسبت به طرفین می شوند.

چاقی

کودکان مبتلا به سندرم آنجلمن اشتهای زیادی دارند که ممکن است منجر به چاقی شود.

پیشگیری از سندرم آنجلمن

در موارد نادری سندرم آنجلمن ممکن است توسط ژنهای معیوب از والدین مبتلا به کودک منتقل شود. اگر در مورد سابقه خانوادگی سندرم آنجلمن نگران هستید و یا کودکی با این اختلال دارید، برای حاملگی های بعدی با پزشک یا مشاور ژنتیک صحبت کنید.

تشخیص بیماری سندرم آنجلمن

سندرم آنجلمن نوعی اختلال ژنتیکی شدید است که با معلولیت جسمی و روحی روانی پیشروی می کند. این بیماری با بسیاری از اختلالات شایع مانند اوتیسم، فلج مغزی و انسفالومیوپاتی میتوکندریایی همراه است و تشخیص آن دشوار است. در حدود نیمی از بیماران مبتلا به سندرم آنجلمن در ابتدا نادرست تشخیص داده می شوند.

تشخیص صحیح و زودرس به دلایل بسیاری از اهمیت بسیاری برخوردار است، مهمترین دلیل این است که برخی علائم بیماری مانند تشنج می تواند تهدید کننده زندگی باشد. پزشکان می توانند از روشهای مختلفی برای تشخیص سندرم آنجلمن استفاده کنند و این موارد در زیر خلاصه می شود.

ارزیابی بالینی

پزشک شرح مفصلی از تاریخچه پزشکی بیمار بدست می آورد و معاینه کامل جسمی را انجام می دهد. در صورت بروز تأخیر در رشد جسمی و روانی ممکن است به سندرم آنجلمن مشکوک شود. شاخص های خاص بیماری جسمی شامل وجود اختلال حرکتی و تعادلی، اندازه کوچک سر (معروف به میکروسفالی)، صافی پشت سر (معروف به براکیسفالی)، بیش فعالی و لبخند زدن مکرر و خندیدن بدون دلیل مشخص است.

سندرم آنجلمن

الکتروانسفالوگرام (EEG)

الکتروانسفالوگرام (EEG) روشی است که  الگوهای الکتریکی مغز را اندازه گیری می کند. بیماران مبتلا به سندرم آنجلمن دارای چندین الگوی مجزا هستند که با استفاده از این آزمایش قابل مشاهده است و پزشکان می توانند از آنها برای تشخیص سندرم آنجلمن از سایر بیماری ها استفاده کنند.

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI)

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) برای ساخت تصویری از مغز قابل استفاده است. افراد مبتلا به سندرم آنجلمن ممکن است مقدار کمتری از میزان نرمال ماده سفید در مغز داشته باشند (ماده سفید فیبرهای طولانی سلولهای عصبی است). این الیاف عصبی به طور معمول توسط یک لایه پروتئینی به نام غلاف میلین محاصره و محافظت می شوند . ساخت میلین در بیماران مبتلا به سندرم آنجلمن کاهش می یابد.

اسکن توموگرافی انتشار پوزیترون (PET)

اسکن توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) یک آزمایش تصویربرداری است که می تواند برای تصویرسازی بافت و عملکرد اعضای بدن مورد استفاده قرار گیرد. یک ردیاب رادیواکتیو توسط بیمار مصرف یا استنشاق می شود یا به بدن بیمار تزریق می شود و یک دستگاه با حرکت در بدن، ردیاب را تصویربردای می کند. در سندرم آنجلمن از اسکنهای PET برای اندازه گیری میزان عملکرد گیرنده های مولکول سیگنالینگ در مغز استفاده می شود.

اسکن توموگرافی کامپیوتری (CT)

اسکن توموگرافی کامپیوتری (CT) از تعدادی تصاویر اشعه ایکس تهیه شده که برای ساخت یک مدل مقطعی از استخوان ها و بافت ها استفاده می شود. CT اسکن اغلب در مراحل ابتدایی تشخیص سندرم آنجلمن تهیه می شود. ویژگی های متمایز بیماری معمولاً با سی تی اسکن بیماران آنجلمن مشاهده نمی شود.

آزمایش ژنتیک

سندرم آنجلمن به دلیل فقدان یا غیرفعالی ژن مادری UBE3A ایجاد می شود که برای برخی از عملکردهای عصبی مورد نیاز است. حدود 70 درصد موارد سندرم آنجلمن با حذف ناحیه ای از کروموزوم 15مادری که حاوی ژن UBE3A است، ایجاد می شود.  درصد کمتری از موارد، ژن مادر UBE3A ممکن است وجود داشته باشد اما غیرفعال باشد.

نادرترین علت یک پدیده ژنتیکی است که به نام دیسومی شناخته می شود و در آن بیمار دو نسخه کروموزوم 15 را از پدر به ارث می برد، بنابراین هیچ ژن UBE3A مادری در سلول های آنها وجود ندارد. به طور معمول برای شناسایی سندرم آنجلمن به دلیل نقایص ژنتیکی مختلفی که می تواند باعث بروز این اختلال شود، لازم است:

سندرم آنجلمن

تجزیه و تحلیل سیتوژنتیک

یک تست استاندارد کروموزوم که برای جستجوی تغییرات واضح در کروموزوم ها، از جمله حذف های بسیار بزرگ (یا تکه های DNA از دست رفته)، بازآرایی مجدد یا تکثیر استفاده می شود. به طور کلی این آزمایش به تنهایی برای تشخیص بیماری به اندازه کافی دقیق نیست اما به پزشکان اجازه می دهد سایر اختلالات عصبی که ممکن است به راحتی با سندرم آنجلمن اشتباه گرفته شوند را رد کنند. این آزمایش مشابه تست غربالگری ژنتیکی قبل از تولد است که ممکن است برای یک زن باردار انجام شود.

ارزیابی فعالیت کروموزوم 15

فعالیت کروموزوم 15 را می توان با استفاده از آزمون متیلاسیون DNA ارزیابی کرد. برای این تست قسمت های مشخصی از هر دو کروموزوم 15 مادری و پدری  برچسب گذاری شده اند که به دانشمندان اجازه می دهد الگوهای مشخصی را در کروموزوم شناسایی کنندو وجود این الگوهای در نسخه های مادری یا پدری را مشخص کنند. اگر الگوی خاص مادر نشان دهد که ژن UBE3A وجود ندارد، پزشک می تواند نتیجه بگیرد که بیمار دارای سندرم آنجلمن است. یک آزمایش متیلاسیون DNA مثبت می تواند حدود 80 درصد از بیماران آنجلمن را شناسایی کند.

تشخیص ژن UBE3A حذف شده

از تکنیکی به نام فلورسانس در هیبریداسیون Situ (FISH) یا آزمایش ژنومی مقایسه ای (CGH) می توان برای شناسایی قطعات گم شده یا حذف شده یک کروموزوم استفاده کرد. این آزمایش باید همراه با آزمایش متیلاسیون DNA انجام شود تا بتواند سندرم پرادر ویلی- اختلال متفاوتی که در آن حذف در کروموزوم پدری اتفاق می افتد- را رد کند.

برطرف کردن دیسومی و نقایص ایمپرینتینگ

اگر آزمایش متیلاسیون DNA مثبت باشد اما آزمایش FISH منفی باشد، پزشک احتمالاً یک آزمایش زنجیره پلیمراز (PCR) را درخواست کند. این آزمایش نیاز به نمونه خون از بیمار و هر دو والدین دارد، بنابراین می توان وراثت کروموزوم 15 کودک را تعیین کرد. اگر شواهدی از کپی شدن کروموزوم 15مادر در DNA کودک وجود نداشته باشد، پزشک بیمار را مبتلا به سندرم آنجلمن تشخیص می دهد که علت اصلی آن تشخیص ناهنجاری های مادرزادی است.


بیشتر بدانید: بیماری های مغز و اعصاب کودکان؛ فلج مغزی و راه های درمان آن


روش PCR همچنین می تواند جهش ها یا حذف های کوچکی را در کروموزوم 15مادر  کودک به نام نقص مرکز تحریک کننده شناسایی کند و این باعث سندرم آنجلمن نیز می شود. گاهی اوقات یک اشتباه در DNA کودک می تواند به تغییر مشابهی در DNA مادر منجر شود که موردی غیرمعمول از سندرم ارثی آنجلمن است.

شناسایی جهش های ژنی

سندرم آنجلمن هر چند به طور نادر می تواند توسط یک ژن فعال UBE3A با خطا در توالیDNA ایجاد شود. اگر تمام آزمایشات دیگر منفی باشد، توالی نوکلئوتیدها یا بلوک های ساختاری DNA در ژن UBE3A بررسی خواهد شد. این آزمایش در حدود 20 درصد بیماران انجام می شود.

سندرم آنجلمن

تشخیص های افتراقی

 • چندین ویژگی آن با اوتیسم مشترک است. بسیاری از آنها تشخیص ثانویه اوتیسم داده می شوند. با این حال کودکان مبتلا به سندرم آنجلمن بر خلاف همسالان معمولی اوتیسم، بسیار اجتماعی تر هستند.
 • همپوشانی قابل توجهی با سندرم Rett دارد.
 • بلع و اختلالات تغذیه ای ممکن است منجر به بروز موارد عدم تحمل لاکتوز یا ریفلاکس گاستروازوفاژئال شود.

تحقیقات

 • مغز از نظر ساختاری در CT اسکن یا MRI طبیعی است. با این حال در صورت وجود هرگونه ناهنجاری، معمولاً آتروفی خفیف قشر مغز و یا کاهش خفیف میلین وجود دارد.
 • در صورت وجود آزمایشات طبیعی شیمیایی، خون شناسی، متابولیک و تصویربرداری طبیعی از مغز، تجزیه و تحلیل کروموزوم از والدین انجام می شود.
 • فلورسانس در هیبریداسیونSitu (FISH) قادر به تشخیص 80- 85٪ از کل حذف ها است.
 • آزمایش متیلاسیون DNA میزان برداشت را افزایش می دهد.

چه نوع تشنجی در سندرم آنجلمن رخ می دهد؟

تشنج اغلب در کودکی مشاهده می شود که ممکن است ادامه یا متوقف شوند و بعداً در بزرگسالی ظاهر شوند. تشنج معمولاً بین 1 تا 3 سالگی شروع می شود. کودک ممکن است انواع مختلف تشنج داشته باشد، به عنوان مثال:

 • معمولاً تشنجهای کلی تونیک- کلونیک، آبسنس، پیچیده نسبی، میوکلونیک، تونیک، ثانویه کلیشده و جزئی مشاهده می شود.
 • تشنج آبسنس آتیپیک و میوکلونیک بسیار شایع است.
 • بیماری صرع که اورژانس تشنجی می باشد، ممکن است دیده شود. صرع غیر تشنجی (که شامل دوره های مکرر یا طولانی مدت آبسنس، آبسنس آتیپیک یا تشنج نسبی است) بیشتر از صرع با تشنج کلونیک تونیک اتفاق می افتد.
 • دوره های مکرر یا طولانی بیماری صرع غیر تشنجی می تواند منجر به ضعف شناختی برای کودکان مبتلا به سندرم آنجلمن شود.
 • معمولاً کنترل بسیاری از کودکان مبتلا به سندرم آنجلمن و تشنج با داروهای تشنج دشوار است.

EEG  در سندرم آنجلمن چه چیزی را نشان می دهد؟

EEG در فرد مبتلا به سندرم آنجلمن فعالیتی را منعکس می کند که ممکن است منجر به تشنج مکرر و همچنین سایر مشکلات رشدی یا عصبی شود. الگوهای EEG در سندرم آنجلمن ممکن است فعالیت های آهسته و یا تیز امواج را در نواحی جلوی مغزی نشان دهد. کاهش سرعت نیز ممکن است بیشتر در مناطق مرکزی و تمپورال مغز مشاهده شود. مناطق مرکزی در عملکردهای حرکتی و حسی نقش دارند. تغییراتی نیز در ناحیه خلفی یا پشت مغز مشاهده می شود.

با استفاده از اصطلاحات EEG، الگوهای EEG در سندرم آنجلمن ممکن است شامل موارد زیر باشد: الف) فعالیت ضربانی ریتمیک 2 تا 3 هرتز دلتایی عمدتا در مناطق پیشانی دیده می شود و دارای نوعی از امواج تند و تیز است. ب) امواج طولانی مدت تتا ریتمیک 4 تا 6 هرتز با در مناطق سانتروتمپورال. ج) دامنه فعال 3 تا 6 هرتز فعالیت ریتمیک در مناطق خلفی

سندرم آنجلمن

درمان سندرم آنجلمن

داروهای ضد صرع

صرع معمولاً با سندرم آنجلمن همراه است که باعث تشنج، حرکات تند و تیز و طولانی شدن مدت عدم پاسخگویی موسوم به صرع غیر تشنجی (NCSE) می شود. داروهای متداول مورد استفاده برای مدیریت تشنج شامل Depacon (سدیم والپروات)، کلونوپین (کلونازپام)، لاموتریژین، لومینال (فنوباربیتال)، توپاماکس (توپیرامات) و Keppra (levetiracetam) است. در بسیاری از بیماران مبتلا به سندرم آنجلمن، تشنج اغلب در بزرگسالی بهبود می یابد.

فیزیوتراپی و کاردرمانی

بیماران مبتلا به سندرم آنجلمن می توانند با مشکل در راه رفتن و حرکت روبرو شوند. فیزیوتراپی می تواند مشکل را شناسایی کرده و یک برنامه ورزشی متناسب را معرفی کند که به عنوان مثال می تواند مهارت های حرکتی، قدرت، استقامت و تعادل را بهبود بخشد. یک کاردرمان یا فیزیوتراپ می تواند نیاز به بریس را تشخیص دهد و استفاده از آنها را برای شخص مناسب کند.

در برخی از بیماران، ممکن است یک بریس پشتی برای جلوگیری از خم شدن بیش از حد ستون فقرات (که به عنوان اسکولیوز شناخته می شود) در طول رشد لازم باشد. بریس های مچ پا و پا ممکن است به مشکلات راه رفتن کمک کند.

جراحی

در موارد شدید اسکولیوز یعنی جایی که ستون فقرات بطور قابل توجهی خمیده است و احتمال آسیب رساندن به اندام ها را دارد یا باعث درد قابل توجهی می شود، ممکن است به عمل جراحی نیاز باشد.

گفتار درمانی

سندرم آنجلمن اغلب با اختلال گفتاری همراه است. متخصصین گفتاردرمانی باید از مراحل اولیه تا رشد گفتار در کودک را ارزیابی کنند و به شناسایی روش های سودده برای آنها بپردازند که می تواند شامل یادگیری زبان نشانه یا معرفی وسایل ارتباطی تقویتی مانند کارت تصویر یا Dynavox باشد.

رفتار درمانی

سندرم آنجلمن می تواند باعث بروز تعدادی از اختلالات رفتاری از جمله بیش فعالی، رفتار پرخاشگرانه، اختلالات خواب، آسیب  به خود و شیفتگی از آب شود. رفتار درمانی ممکن است بتواند در رفع این مشکلات کمک کند. از داروهایی مانند Risperdal (risperidone) ممکن است برای مدیریت رفتارهای بیش فعالانه و ضد اجتماعی استفاده شود اما نباید از آن به عنوان راه حلی طولانی مدت استفاده کرد.

سندرم آنجلمن

رژیم غذایی

ریفلاکس اسید (یا ریفلاکس معده) می تواند در سندرم آنجلمن شایع باشد. این امر را می توان با حفظ وضعیت قائم در طول و بعد مصرف غذا یا با داروهایی مانند گاویسون و رانیتیدین درمان کرد. در موارد نادر و شدید ممکن است نوعی جراحی به نام فوندوپلاسیون مورد نیاز باشد.

درمان های تجربی برای سندرم آنجلمن

سندرم آنجلمن (ع) نوعی اختلال ژنتیکی است که می تواند رشد را به تأخیر بیندازد و باعث ایجاد اختلالات عصبی و تشنج شود. در حال حاضر هیچ درمانی برای سندرم آنجلمن وجود ندارد. داروی موجود فقط می تواند تشنج را کنترل کند و برای مدیریت سایر علائم درمان باید با همراه درمان های جسمی، ارتباطی و رفتاری باشد. تحقیقات در مورد ژن های خاص ایجادکننده سندرم آنجلمن ادامه دارد که می تواند منجر به ایجاد روش های درمانی جدید شود که برای هدف قرار دادن این ژنها طراحی شده اند. نمونه هایی از تحقیقات در حال انجام در زیر شرح داده شده است.

ژن درمانی

ژن درمانی شامل تهیه یک نسخه عملکردی از ژن های حذف شده یا جهش یافته  سلول های یک بیمار است، بنابراین درمان اصلی بیماری است. در سندرم آنجلمن، این ژن UBE3A است. هر فرد دو نسخه از هر ژن دارد، یکی از مادر به ارث می برد و دیگری از پدر. به طور معمول تنها کپی مادری ژن UBE3A فعال است، در حالی که نسخه پدری “خاموش” است. بنابراین در صورت حذف یا جهش در ژن UBE3A به ارث رسیده از مادر، کودک دچار سندرم آنجلمن می شود.

در حال حاضر Agilis Biotherapeutics در حال ایجاد درمانی به نام AGIL-AS است که هدف آن ارائه یک نسخه کاربردی از ژن UBE3A به مغز و نخاع جهت درمان سندرم آنجلمن است. این کار با استفاده از یک ویروس اصلاح شده به نام آدنو ویروس همراه یا AAV به عنوان یک وکتور انجام می شود. وکتور حاملی  است که برای حمل ژن درون سلول ها استفاده می شود.

مطالعات انجام شده در مدلهای سندرم آنجلمن نشان داده است که انتقال مستقیم ژن UBE3A به سلولهای عصبی با استفاده از بردار AAV می تواند مشکلات شناختی مانند یادگیری را بهبود بخشد. این نتایج در مجله علمی PLoS One منتشر شده است.

مهارکننده های توپوایزومراز

مکانیسم دیگری که برای بازگرداندن بیان ژن UBE3A مورد بررسی قرار می گیرد، فعال کردن نسخه پدری ژن است. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کارولینای شمالی، داروهای مورد تأیید FDA را برای شرایطی دیگری که می توانند ژن UBE3A را فعال کنند، آزمایش کردند. با این رویکرد آنها دارویی را که در درمان سرطان به نام مهار کننده توپوایزومراز 1 یا توپوتکان شناخته می شود، شناسایی کردند که با موفقیت ژن UBE3A خفته را در مدل موشی مبتلا به سندرم آنجلمن فعال کرد.

این نتایج در مجله معتبر علمی Nature منتشر شد. هنوز آزمایشات بالینی برای تعیین ایمنی و اثربخشی توپوتکان در بیماران مبتلا به سندرم آنجلمن انجام نشده است.

مینوسیکلین

دانشمندان نشان داده اند که مینوسیکلین آنتی بیوتیکی موثر بر سیستم عصبی است و در بیماران با اختلالات عصبی مختلف از جمله بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون و سندرم X شکننده مفید است.

سندرم آنجلمن

پیش آگهی های سندرم آنجلمن

بیشتر افراد مبتلا به سندرم آنجلمن دچار تاخیر شدید در رشد، محدودیت گفتار و مشکلات حرکتی خواهند شد. با این حال افراد مبتلا به سندرم آنجلمن می توانند زندگی عادی داشته و به طور کلی با افزایش سن، رگرسیون رشد را نشان نمی دهند. تشخیص زودهنگام و مداخلات و روشهای درمانی مناسب به بهبود کیفیت زندگی کمک می کند.

چه تحقیقاتی در باره سندرم آنجلمن در حال انجام می باشد؟

NINDS در مورد اختلالات عصبی مانند سندرم آنجلمن تحقیقاتی را انجام می دهد تا روشهایی برای تشخیص، معالجه، پیشگیری و در نهایت درمان آنها ایجاد کند.

بعد از داشتن فرزند مبتلا به سندرم آنجلمن، این شانس وجود دارد که فرزندان بعدی نیز آن را به ارث ببرند؟

اگرچه بیشتر موارد سندرم آنجلمن، به ویژه موارد ناشی از حذف کروموزوم 15 مادر، ارثی نیست ولی خطر ابتلا فرزند دیگری به سندرم آنجلمن بستگی به علت خاص آن دارد. برای آگاهی از خطر بارداری های آینده ویژه وضعیت فرد، باید با یک متخصص ژنتیک صحبت کرد.

آیا راهی برای جلوگیری از تولد فرزند مبتلا به سندرم آنجلمن در بارداری های بعدی وجود دارد؟

تعدادی آزمایش ژنتیکی وجود دارد که می توان از آنها برای اطلاع از نتایج احتمالی یک بارداری فعلی یا آینده استفاده کرد. نمونه هایی از این دو آزمایش عبارتند از: تشخیص قبل از تولد و تشخیص ژنتیکی بررسی نقائص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی ( PGD) است. برای تشخیص وضعیت در جنین در حال رشد می توان از تشخیص قبل از تولد استفاده کرد. اگر علت ژنتیکی یک اختلال در یک خانواده شناخته شده باشد، می توان آزمایش را برای تجزیه و تحلیل مواد ژنتیکی جنین تکمیل کرد.

نمونه برداری به طور معمول حدود هفته 10-13  بارداری از ویلوس کوریونی یا حدود هفته 15 از طریق آمنیوسنتز انجام می شود. تشخیص قبل از تولد ممکن است به والدین کمک کند تا از نظر عاطفی برای تولد آماده شوند و برنامه ریزی  لازم برای زایمان را همراه مراقبین بهداشتی خود انجام دهند. والدین همچنین می توانند از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد ادامه یا پایان بارداری استفاده کنند.

PGD ​​جایگزینی برای آزمایش قبلی است. به دنبال لقاح آزمایشگاهی برای تشخیص بیماری یا بیماری ژنتیکی در جنین از این آزمایش استفاده می شود. فقط جنین هایی که این بیماری باعث ایجاد جهش در آنها نمی شوند در رحم مادر کاشته می شوند. PGD ​​انجام آزمایش تا قبل از شروع بارداری را فراهم می کند. در بسیاری موارد، قبل از انجام PGD یا تشخیص قبل از تولد بیماری ایجاد کننده جهش باید در والدین مبتلا شناسایی شود.

مکمل های تقویت سیستم ایمنی از بدن در برابر ابتلا به ویروس کرونا محافظت می کنند

داروی فکسوفنادین

ورود ویروس کرونا به کشور به طور رسمی اعلام شده است و همین امر موجی از نگرانی را در میان همگان به وجود آورده است. اما بهتر است بدانید با تقویت سیستم ایمنی بدن و استفاده از مکمل های ویژه می توانید از خود در برابر ویروس کرونا محافظت کنید.

سیستم ایمنی بدن سیستم بسیار منحصر به فردی است. این سیستم با ورود هر ویروس و یا باکتری به بدن سریعا آنتی بادی خاصی را تولید می کند و به مقابله با آن ویروس و یا باکتری می پردازد.

اخیرا ویروس کرونا به بحث داغ تمامی محافل تبدیل شده است. قدرت شیوع این ویروس بسیار بالاست و به راحتی از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا می کند. سازمان بهداشت جهانی راهکارهایی را برای حفاظت از خود در برابر ویروس کرونا ارایه کرده است.

پوشش دهان در هنگام عطسه و سرفه، استفاده از ماسک های فیلتر دار در اماکن شلوغ و شستشوی دست ها از جمله راهکارهایی هستند که بارها و بارها در این مدت در مورد آنها شنیده ایم.

در کنار تمامی این موارد، راهکارهای دیگری نیز وجود دارند که از سلامتی افراد در برابر ویروس کرونا بیشتر محافظت می کنند. استفاده از مکمل های ویژه برای تقویت سیستم ایمنی بدن راهکار بسیار مهمی است که بسیاری از پزشکان پیشنهاد می دهند.

علایم بیماری کرونا چیست و چگونه درمان می شود؟

دروغگویی به پزشک

تقویت قدرت تنفسی

در این میان، استفاده از مکملهایی که به تقویت قدرت تنفسی کمک می کنند و علایم سرماخوردگی مانند عطسه و سرفه را بهبود می بخشند اهمیت بسیار بالایی دارد. به طور مثال «شربت سوسپانسیون آسماویت میر» قدرت تنفسی افراد را بالا می برد. «کپسول ویتامین سی 100 او پی دی فارما» سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند و «شربت برون کلد هلث» علایم سرماخوردگی را بهبود می بخشد. محصولات دیگری نیز در بازار وجود دارند که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنند.

با توجه به اینکه این ویروس به شدت مسری است بهتر است تا جایی که امکان دارد از منزل خارج نشوید. خروج از خانه برای رفتن به داروخانه ای معتبر برای خرید مکمل های تقویت سیستم ایمنی در این دوران کار پرخطری است. زیرا ماندن در ترافیک و هوای آلوده بدن را ضعیف می کند و خطر ابتلا به بیماری کرونا را افزایش می دهد.

به خصوص اگر از بیماری های ریوی رنج می برید بهتر است هرگز خطر نکنید و تا جایی که می توانید از خانه خارج نشوید. هوا آلوده و ترافیک مانند سمی برای این دسته از افراد است. زیرا این ویروس بدن افرادی را که ریه های ضعیفی دارند بیشتر مورد هدف قرار می دهد. بهتر است مکمل های تقویت سیستم ایمنی بدن را آنلاین سفارش دهید و درب منزل تحویل بگیرید.

داروخانه آنلاین با فراهم سازی بستری امن و اینترنتی این امکان را برای تمامی افراد فراهم ساخته است تا مکمل های دارویی مورد نظر خود از جمله مکمل های تقویت سیستم ایمنی را تنها با یک کلیلک از خانه سفارش دهند و محصول مورد نظر را درب منزل تحویل بگیریند.

تمامی محصولات داروخانه آنلاین دارای تاییدیه وزارت بهداشت هستند. دیگر نباید نگران ویروس کرونا باشید. زیرا این بستر اینترنتی به شما کمک می کند سلامت خود را تضمین کنید.

پلک متورم؛ علل، علائم و راه های درمان پلک متورم

پلک زمانی متورم می ‌شود که التهاب یا مایع اضافی در بافت‌ های اطراف چشم جمع شود. پلک متورم ممکن است که دردناک یا بدون درد باشد و این شرایط می ‌تواند هر دو پلک را تحت تاثیر خود قرار دهد. چشم و پلک متورم می ‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد از جمله، عفونت چشم، جراحت چشم یا تروما و در بیشتر موارد حساسیت. چشم و پلک متورم می ‌تواند نشانه بیماری‌ های جدی دیگری باشد و تهدیدی جدی برای سلامتی به شمار آید از جمله سلولیت اربیت، بیماری گریوز و تبخال چشمی. بسیار مهم است در صورتی که علائم پلک متورم در شما مشاهده می ‌شود و یا در حال بدتر شدن است حتما به پزشک مراجعه کنید. در ادامه این مقاله از بخش چشم و چشم پزشکی دکتر سلام به توضیج کامل درباره علل، علائم و راه های درمانی پلک متورم پرداخته و با آن آشنا می شویم.

پلک متورم

رژیم شوک نوروزی !

فرصت استثنایی کاهش وزن برای نوروز
تنظیم رژیم اختصاصی با توجه به علایق غذایی و مزاح شما
لاغری تضمینی و اصولی
برای دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام روی دکمه زیر کلیک کنید

علائم پلک متورم چشم

پلک متورم چشم به دلیل مشکلاتی مانند آلرژی یا عفونت ایجاد می ‌شود.

چشم و پلک متورم معمولا به دلیل یک یا چند مورد زیر ایجاد خواهد شد:

 • تحریک چشم از جمله خارش یا سوزش
 • حساسیت به نور
 • تولید زیاد اشک در نتیجه چشم فرد همیشه آبریزش دارد
 • کم شدن میزان دید فرد که بستگی به میزان تورم دارد
 • قرمزی پلک ‌ها
 • قرمزی چشم و التهاب
 • ترشحات چشمی
 • خشکی پلک و یا پوسته پوسته شدن
 • درد به ویژه زمانی که پلک متورم به دلیل عفونت ایجاد شده است

علت ایجاد تورم پلک

التهاب (به دلیل آلرژی، عفونت یا جراحت) عفونت و تروما می ‌توانند موجب پلک متورم شوند. در برخی از موارد پلک متورم ممکن است تنها یک نشانه باشد اما، در برخی دیگر از افراد پلک قرمز، پوسته پوسته و زخم می‌گردد و خارش خواهد داشت.

شالازیون یا برآمدگی کوچک پلک

شالازیون موجب ایجاد برآمدگی کوچکی بر روی پلک چشم خواهد شد. اگرچه می ‌تواند موجب بروز پلک متورم گردد، به ویژه اگر پلک دچار التهاب و عفونت شده باشد. شالازیون زمانی اتفاق می ‌افتد که یکی از غدد میبومین یا تارسال موجود در پلک مسدود شوند، در نتیجه مایع کمی به اندازه 2 تا 8 میلی‌متر در پلک جمع می ‌شود و ایجاد تورم می ‌کند که به آن کیست نیز می ‌گویند. ایجاد شالازیون بیشتر در پلک بالا شایع است. در این حالت پلک معمولا قرمز، دردناک و دارای خارش نمی ‌باشد.


بیشتر بخوانید: برآمدگی پلک یا شالازیون چیست؟ + درمان خانگی


گل ‌مژه و پلک متورم

گل ‌مژه یکی از مشکلات دردناک پلک می ‌باشد، جایی که مقدار کمی عفونت در پایه مژه‌ ها تشکیل می ‌گردد، و همچنین موجب پلک متورم و قرمزی آن خواهد شد. گل ‌مژه مانند یک نقطه پر از چرک به نظر می رسد. با این وجود، عفونت و التهاب در کل پلک پراکنده می شود و تمام آن را متورم خواهد کرد. با ایجاد تورم معمولا پلک چشم قرمز رنگ خواهد شد و گاهی اوقات زخم ایجاد می شود.

پلک متورم

اکتروپیون و انتروپیون یا برگشتگی پلک به داخل چشم

اکتروپیون حالتی است که بخشی یا تمام قسمت داخلی پلک به سمت بیرون چشم قرار بگیرد. انتروپیون زمانی رخ می ‌دهد که لایه درونی چشم به سمت درون چشم بچرخد و باعث می ‌شود که مژه ها درست در مقابل چشم قرار بگیرند. پلک‌ها گاهی اوقات می تواند ملتهب و کمی متورم شوند. اگرچه، این اتفاق همیشه ناراحت کننده نیست و همیشه هم موجب قرمزی و زخم پلک نمی شوند.

بلفاریت

بلفاریت نوعی بیماری التهابی پلک چشم است و موجب ایجاد درد و زخم در پلک‌ ها می گردد. در این حالت پلک ها معمولا پف کرده، به رنگ قرمز – صورتی و کمی متورم می باشند به ویژه در ناحیه انتهای مژه ها. بلفاریت می تواند یک بیماری آزار دهنده باشد و حتی در مواردی با دیگر بیماری ها همراه خواهد شد از جمله روزاسه و درماتیت سبوره.

التهاب ملتحمه و پلک متورم

التهاب ملتحمه التهاب یا عفونت ملتحم است که با یک غشای نرم و درخشان سفیدی چشم و زیر پلک ها را پوشانده است. این بیماری به دلیل آلرژی و حساسیت (به عنوان مثال وارد شدن محصولات به چشم) یا توسط عفونت ایجاد می گردد. از علائم اصلی التهاب ملتحمه می توان به قرمزی چشم ها و احساس شن بودن در چشم‎ ها و درد اشاره کرد.

همان طور که التهاب ملتحمه بر روی قسمت دورنی پلک تاثیر می گذارد موجب پف کردن پلک ها و کمی قرمز شدن آن ها می گردد همچنین به دلیل انتشار عفونت به درون پلک ها یا ملتهب شدن یا واکنش نسبت به مواد شیمیایی نیز نشانه هایی در پلک ها ایجاد خواهد شد.

عفونت پوست پلک

هرگونه عفونت چسمی موجب ایجاد تورم، قرمزی، خارش و درد در چشم می گردد. عفونت می تواند از نقطه ای به نقطه دیگر پلک سرایت کند. عفونت پوست شامل سلولیت، زرد زخم و بیماری پوستی باد سرخ می باشد که همگی از انواع مختلف عفونت پوستی هستند و بر سطح های مختلف پوست تاثیر می گذارند. در صورتی که پوست آسیب دیده باشد ریسک انتشار عفونت در پوست بالا خواهد رفت. علت ایجاد آن می تواند نیش حشرات، جراحت یا دیگر بیماری ها از جمله اگزما، آبله مرغان یا زونا باشد.

سینوزیت

سینوزیت معمولا توسط باکتری ها یا ویروس های عفونی ایجاد می گردد اگرچه یکی از دلایل ایجاد آن می تواند آلرژی باشد. سینوزیت سینوس های نزدیک به چشم را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه در اطراف چشم ایجاد ورم خواهد کرد. در این حالت پلک ها قرمز، دردناک یا دچار خارش نخواهند شد.

پلک متورم به دلیل آلرژِی

آلرژی زمانی رخ می دهد که بدن نسبت به ماده ای خارجی از خود واکنش نشان دهد در این حالت بدن مواد شیمیایی ترشح می کند که موجب تورم، قرمزی و خارش می گردد. وقتی پلک متورم ناشی از واکنش آلرژیک باشد ممکن است که دردناک باشد زیرا بافت پلک کشیده می شود و تمایل دارد که در مقابل آلرژی واکنش نشان دهد.

پلک ها می تواند نسبت به هر ماده آلرژی زایی از خود واکنش نشان دهند از جمله:

 • مواد طبیعی مانند آلودگی ها، موی حیوانات خانگی یا گرد و خاک
 • مواد شیمیایی مانند شامپو، لوازم آرایشی، قطره چشم و محلول لنز
 • عاملان ایجاد کننده عفونت مانند ویروس ها و باکتری ها (در برخی از موارد موجب ایجاد حساسیت و عفونت DNA در یک زمان می شوند).

آلرژی و پلک متورم غالبا قابل توجه است. در این حالت پلک‌ ها سفت خواهند شد و ممکن است به حدی متورم شوند که بیمار نتواند چشم خود را باز کند. با گذر زمان مایع اضافی درون پلک ها به دلیل نیروی جاذبه به سمت پایین حرکت خواهند کرد و در زیر چشم و بالای گونه تجمع می‌کنند در نتیجه زیر چشم کیسه های متورمی ایجاد خواهد شد.

پلک متورم

آنژیو ادم (گاهی آنژیو ادم عصبی نامیده می‌شود)

این نوعی واکنش پوستی است، معمولا از نوعی آلرژی است، که موجب تورم پوست می گردد گاهی با خارش همراه است. اکثرا بر روی پلک ها تاثیر می گذارد و تاثیر آن بر صورت کمتر است، بر روی مسیر تنفسی تاثیر می گذارد که موجب سخت شدن تنفس در فرد بیمار می شود همچنین بر روی دست ها و پاها بی اثر نیست.

آنژیو ادم غالبا یک نوع آلرژی است. معمولا آلرژی نسبت به چیزی که خورده می شود، داروها، جراحت های پوست (نیش حشرات) یا گاهی اوقات به دلیل لمس مواد شیمایی و خاصی مانند لاتکس در فرد ایجاد می گردد. در برخی از مواقع می تواند غیر آلرژی باشد و دمای بدن را به شدت بالا ببرد که علت این امر عفونت ایجاد شده در بدن بیمار می باشد. به ندرت این بیماری ارثی است.

آنافیلاکسی

آنافیلاکسی یا شک آنافیلاکسی یک شرایط اورژانسی و آلرژی بسیار شدید است که تمام سیستم‌ های موجود در بدن را تحت تاثیر خود قرار می دهد. از جمله تاثیر های آن تورم دردناک پلک چشم می باشد که یک هشدار خطرناک محسوب می شود اگرچه در برخی از موارد پلک متورم چشم زیاد مهم نیست. آنافیلاکسی می تواند موجب غش، تنگی نفس و سقوط فرد گردد.

آنافیلاکسی به سرعت در فرد ایجاد می گردد گاهی تاثیر کامل آن تنها طی چند دقیقه نمایان می شود. گاهی اوقات آنافیلاکسی که در اثر واکنش بدن به خوردن ماده غذایی خاصی ایجاد می شود، تنها یک ساعت بعد از مصرف ماده غذایی علائم خود را نشان خواهد داد اما این یک الگوی عادی نیست. اگر دچار پلک متورم شده اید اما دیگر علائم مشخص در شما ظاهر نشده است بعید به نظر می رسد که مبتلا به آنافیلاکسی شده باشید.

تحریک پلک چشم و پلک متورم

پلک جشم می تواند پف کند، متورم و قرمز شود زیرا توسط گرد و خاک، دود سیگار یا دیگر آلودگی‌های تحریک شده است بدون این که واکنش آلرژیک درستی از خود نشان دهد. چشم همچنین می تواند قرمز یا دچار آبریزش گردد.

آفتاب سوختگی پلک چشم

آفتاب سوختیگ پلک چشم به راحتی اتفاق می افتد به ویژه اگر زیر نور خورشید بخوابید. پلک ها متورم، قرمز و دردناک خواهند شد. اما ممکن است که صورتتان نیز دچار آفتاب سوختگی گردد که تشخیص آن به راحتی امکان پذیر است. استفاده از عینک آفتابی می تواند از آفتاب سوختگی پلک ها در برابر نور خورشید جلوگیری کند.

باقی ماندن مایعات در پلک چشم به دلیل دیگر موارد پزشکی

اگر مایعات در بدن باقی بمانند به هم می پیوندند که به این شرایط ادما می گویند. تجمع مایعات معمولا در ناحیه انگشتان، اطراف لب ها و پایین صورت، پاها، مچ پاها و قسمت پایین پشت قابل توجه است. ممکن است که ابتدا تجمع آب درون پلک توجه شما را به خود جلب کند زیرا در صورت قرار دارد و روزانه افراد صورت خود را چندین بار در آینه چک می کنند. تجمع مایعات و تورم بافت به دلیل واکنش بدن به آلرژی زاها اتفاق خواهد افتاد یا به بدلیل مصرف داروها برای بیماری های خاص مانند نارسایی قلبی یا پره اکلامپسی (مسمومیت بارداری).

مایعات درون وریدی که به عنوان درمان پزشکی وارد بدن می شوند گاهی موجب تورم صورت و پلک ها به ویژه اگر مقداری مایع به سرعت وارد بدن گردد، خواهند شد به عنوان مثال وقتی که فرد دچار کمبود آب بدن است. این حالت مشابه زمانی است که حال شما خوب نیست و بر روی زمین دراز کشیده اید پس مایعات اضافی در ناحیه صورت و پلک ها جمع می شوند و راحتی از بین نخواهند رفت. با این حال، تورم ناشی از مایعات اضافی یک واکنش بدن نسبت به آلرژی محسوب می گردد.

پلک متورم

پلک متورم ناشی از ترومای پلک چشم و سیاهی چشم

هر گونه جراحت مستقیم پلک می تواند موجب ایجاد تورم و کبودی گردد و معمولا تورم روز بعد از حادثه بدتر خواهد شد. سیاهی چشم به دلیل جراحت مستقیم پلک رخ می دهد اما معمولا ثر آن از زیر بینی تا پیشانی می باشد. سیاهی چشم در هر دو طرف آن امکان پذیر است و جراحی زیبایی بینی نیز می‌ تواند نتیجه مشابه داشته باشد.

از دست دادن پوست پلک چشم باعث می شود که خون بعد از جراحت به راحتی در این ناحیه تجمع یابد و جایی که خون جمع می شود تورم ایجاد خواهد شد. هر چه که کبودی چشم بهبود یابد تورم کاهش خواهد یافت و تیرگی دور چشم طی چند روز به کلی از بین خواهد رفت. ممکن است که در بعضی از افراد به چند هفته زمان برای از بین رفتن کامل تورم زمان نیاز باشد.

تروما سر

علاوه بر این اطلاعات مهم که در مورد سیاهی چشم بیان شد، جراحت کوچک اما قابل توجه سر می تواند موجب شکستگی جمجمه در نتیجه تورم و سیاهی چشم گردد.

جراحی صورت، بینی و پلک

جراحی پلک گاهی به دلیل درمان بیماری های اینتروپیون و اکتروپیون (همان طور که قبلا در مورد آن ها بحث شد) یا به دلیل زیبایی انجام می گردد. این یک مشکلی کلی است که بعد از جراحی فرد دچار تورم و کبودی گردد. تورم چشم بعد از این موارد می تواند آنقدر شدید باشد که فرد برای چند روز قادر به دیدن نخواهد شد.

کبودی و پلک متورم چشم می تواند نتیجه دیگر جراحی ها باشد که خود را در این ناحیه نشان می دهد از جمله جراحی بینی که موجل تورم و کبودی چشم می گردد. علت این امر تجمع خون زیر پوست صورت است که به راحتی بعد از جراحی ایجاد می شوند و یکی از مکان های مناسب برای تجمع پلک ها می باشند. کبودی و پلک متورم می تواند دردناک باشد و به مدت چند هفته زمان نیاز است که به طور کامل اثرات آن ها از بین برود.

تحریک ناشی از مواد شیمیایی و سوختگی

برخی از مواد شیمیایی می توانند پلک ها را تحریک کنند در نتیجه آن‌ها متورم خواهند شد. از جمله مواد شیمیایی تحریک کننده پلک چشم محصولات آرایشی و صابون ها هستند. افراد زیادی با پلک متورم چشم ناشی از کلر زیاد در استخر آشنایی دارند. گاز اشک آوری که معمولا برای متفرقه کردن جمعیت استفاده می شود موجب تورم و التهاب پلک ها می گردد. اگرچه درد و آبریزش از چشم از مهم ترین علائم در معرض آن بودن است.

برخی از مواد شیمیایی می توانند موجب جراحت جدی در پلک ها گردند و همچنین تورم و درد را به همراه داشته باشند. علت ایجاد پلک متورم توسط مواد شیمیایی استفاده از آن ها در مواد شوینده به عنوان تمیز کننده و سفید کننده هایی که به صورت روزانه در منازل مورد استفاده قرار می گیرند، است. این شوینده ها حاوی مواد قلیایی بسیار قوی می‌ باشند که ممکن به پلک چشم منتقل شوند. زیرا برای استفاده از آن‌ ها از اسپری استفاده می شود که امکان ریختن قطراتی از آن ها بر روی بدن وجود دارد.

اگر احساس کردید که مواد شیمیایی بر روی پلک یا چشمان شما ریخته است به سرعت نسبت به شستن آن اقدام کنید. شیر آب را باز کنید و 20 لیتر آب بر روی ناحیه آسیب دیده بریزید. چشمان خود را باز نگه دارید و 5 تا 10 دقیقه زیر آب شیر بگیرید. این کار را قبل از این که به دنبال مراقبت پزشکی بروید انجام دهید.

پلک متورم ناشی از گریه کردن

ترکیبات آبی موجود در اشک چشم توسط غدد لاکریمال نزدیک به چشم تولید می شوند و برای سلامت چشم بسیار ضروری هستند، چشم ها را تمیز، از آن ها محافظت و به روان بودن آن ها کمک خواهد کرد. اشک به دورن حفره های بینی تخلیه می شود و همین امر دلیل آبریزش بینی بعد از گریه کردن است.

سه نوع اشک وجود دارد:

اشک های بازال:

این انوع اشک یک لایه برای مرطوب نگه داشن چشم ایجاد می کند.

اشک بازگشتی:

این نوع اشک از چشم وقتی که در برابر مواد محرک قرار می گیرند، محافظت خواهد کرد از جمله این مواد می توان به دود اشاره کرد.

اشک احساسی:

این نوع اشک زمانی که فرد تحت تاثیر احساسات شدید قرار می گیرد تولید می گردد.

پلک متورم

برای تولید اشک های احساسی غدد اشکی به اوردرایو فرستاده می شوند و در آن جا به صورت متناوب اشک آبی تولید می کنند. بافت های اطراف چشم مقداری از این اشک را جذب خود می کنند و این خود موجب تورم و پف کردن چشم ها بعد از گریه می گردد. افزون بر این سیستم عصبی خودکار به احساسات شدید واکنش نشان می دهد از جمله فرد را به گریه تشویق می کند و این کار را با افزایش جریان خون به سمت صورت انجام می دهد. این کار موجب تورم بیشتر چشم ها خواهد شد.

وقتی بعد از گریه کردن چشم ها متورم می شوند به صورت کاملا نا خواسته به سلامت آن ها کمک کرده اید. متخصصان بیان می کنند که گریه کردن می تواند به شما از نظر فیزیکی و احساسی بیشتر کمک کند البته به این نوع گریه گریه خوب می گویند. گریه خوب می تواند اثر سمیت ناشی از بالا بودن استرس را کاهش دهد.

لنز چشم

افرادی که از لنز استفاده می کنند باید بسیار مراقب خود باشند. استفاده از لنز های آلوده و شنا کردن با لنز و یا نگه داری از لنز ها در یک کاور کثیف می تواند موجب عفونت و پلک متورم گردد. استفاده از لنز های آسیب دیده چشم را تحریک می کند و در پی آن پلک متورم را به دنبال خواهد داشت.


بیشتر بخوانید: انواع لنز چشم و استفاده درست از آن


بلفاریت

این بیماری نوعی التهاب پلک می باشد که معمولا به دلیل عملکرد بد غدد روغنی نزدیک به لبه های پلک و در پایه های مژه قرار دارند ایجاد می گردد. بلفاریت را از طریق تورم و دردی که در پلک ایجاد می کند شناسایی می کنند. این بیماری موجب ایجاد شوره و پوسته پوسته شدن پلک و در نتیجه ریختن مژه ها می گردد. بلفاریت معمولا یک شرایط حاد است که علائم آن با درمان اولیه و اقدامات مناسب کنترل کرد اما به طور کامل درمان نخواهد شد. بلفاریت معمولا با عفونت باکتریایی همراه است اما می توان آکنه روزاسه و سندروم خشکی چشم را به آن ربط داد.

سلولیت پری اربیتال

این بیمای نوع رایج و معمول عفونت یا التهاب می باشد که در ناحیه پلک ها و اطراف چشم خود را نشان می دهد.این عفونت ممکن است توسط باکتری ها، ویروس ها یا دیگر عوامل بیماری زا ایجاد گردد. پری اربیتال معمولا پرسپتال سلولیت نامیده می شود. این بیماری لایه ای سخت و فیبری در پشت پلک از طرف داخل چشم ایجاد می کند.

سلولیت اربیتال

این بیماری نادر است اما نوعی عفونت باکتریایی است که بافت اطراف چشم را درگیر خود می کند. نتیجه این بیماری تورم و درد پلک های پایین و بالا و گونه می باشد. دیگر نشانه های این بیماری عبارتند از ورم چشم، کاهش قدرت دید، تب و درد چشم هنگامی که آن را حرکت می دهید. سلولیت اربیتال یک وضعیف اورژانسی است و به منظور جلوگیری از آسیب اعصاب بینایی، کاهش قدرت دید یا کوری و دیگر مشکلات جدی نیاز به مراقبت ویژه دارد.

پلک متورم ناشی از تبخال چشمی

این بیماری توسط ویروس‌ های ساده تبخال منتقل می شوند. تبخال چشمی گاهی موجب زخم و التهاب قرنیه چشم می شود. علائم تبخال همانند قرمزی چشم است با این وجود، ممکن است که دردناک باشد و احساس درد در ناحیه پلک چشم داشته باشید. تاری دید یا احساس هاله ابری بر روی قرنیه و تورم از علائم این بیمای در موارد بسیار مزمن و حاد می باشد که می تواند قدرت دید فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

انواع تبخال چشمی از خفیف تا شدید و جدی تقسیم بندی می شوند که می توانند سلامت چشم را به خطر بیندازند و ممکن است در شرایط بسیار جدی نیاز به پیوند قرنیه باشد و یا حتی فرد به طور کامل بینایی خود را دست بدهد.

بیماری گریوز

این اختلال چشمی، به دلیل پرکاری تیروئید ایجاد می شود و معمولا با بروز پلک متورم و ورم چشم همراه است. موجب می شود که فرد دید واضحی نداشته باشد و اجسام را به صورت دو تایی ببیند و افتادگی پلک چشم در او ایجاد می گردد. اگر هر کدام از این علائم را در خود مشاهده می کنید به چشم پزشک مراجعه کنید تا در صورت تشخیص بیماری به سرعت درمان مناسب پلک متورم را آغاز کنید.

پلک متورم

درمان پلک متورم و تورم چشم

درمان پلک متورم و تورم چشم به مواری بستگی دارد که در ادامه در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد. چشم پزشک ممکن است که داروهای خاص یا داروهایی که نیاز به نسخه ندارند برای شما تجویز کنند از جمله استفاده از قطره چشم. به طور کلی اگر پلک متورم و تورم چشم به دلیل آلرژی است، قطره های آنتی هیستامین یا داروهای خوراکی به خوبی روان کننده ها که به آن ها اشک مصنوعی می گویند می توانند در رفع علائم به شما کمک کنند. چشم پزشک شما ممکن است که قطره های استروئیدی خفیف برای آلرژی های شدید تجویز کنند.

دیگر دلایل ایجاد کننده پلک متورم و تورم چشم مانند عفونت ملتحمه و تبخال چشمی به خوبی نسبت به داروهای ضد ویروسی و ضد التهابی که به صورت پماد، قطره و آنتی بیوتیک مورد استفاده قرار می گیرند جواب می دهند. تورم های جزئی پلک را می توان توسط درمان های خانگی از بین برد. ابتدا از مالیدن چشم های خود اجتناب کنید زیرا این کار موجب بدتر شدن شرایط پلک متورم خواهد شد.

اگر دچار حساسیت به نور و التهاب مزمن پلک چشم هستید، استفاده از لنز های ضد نور توانند حساسیت شما نسبت به نور را کاهش دهند. همچنین اگر از لنز استفاده می کنید تا زمانی که پلک ها متورم هستند نباید از آن ها استفاده کنید. استفاده از کمپرس سرد گاهی اوقات می تواند به کاهش پلک متورم کمک کند. اگر علائم پلک متورم وخیم تر شدند یا ادامه دار بودند یا اگر احساس درد در ناحیه چشم ها داشتید فورا به چشم پزشک مراجعه کنید تا عوامل ایجاد کننده چشم و پلک متورم را شناسایی کند.

جلوگیری از تورم پلک

راه هایی برای جلوگیری از پلک متورم وجود دارد. به عنوان مثال، برای جلوگیری از سیاه شدن چشم، همیشه از عینک آفتابی استفاده کنید. عینک آفتابی از پلی کربنات تهیه می شود که یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از آسیب چشم ها می باشد. پلی کربنات سبک، مواد مقاوم به ضربه و دارای پوشش محافظتی در برابر اشعه یو وی می باشد. پلی کربنات باداوم است و معمولا مورد استفاده کودکان و ورزشکاران قرار می گیرد.

دیگر راه ها برای جلوگیری از پلک متورم:

 • از مصرف زیاد سدیم، کافئین و الکل دوری کنید.
 • به مقدار لازم شب استراحت کنید.
 • قبل از رفتن به رخت خواب از کمپرس آب سرد استفاده کنید.
 • داروهای را طبق تجویز و نظر پزشک مصرف کنید.
 • از مواد تحریک کننده و آلرژی زا استفاده نکنید.
 • مصرف ویتامین های مورد نیاز بدن را افزایش دهید.
 • از پزشک خود در مورد لیست غذاهایی که به سلامت چشم ها و پوست شما کمک می کنند را بپرسید.
 • مقدار زیادی آب بنوشید.
 • در مورد هر مشکلی که احساس می کنید با چشم پزشک خود صحبت کنید.

تفاوت پف کردن چشم و پلک متورم

گاهی دو کلمه پف کردن چشم و تورم چشم را به جای یکدیگر استفاده می کنند. تورم چشم به دلیل پاسخ بدن نسبت به مواد آلرژی زا، عفونت یا جراحت ایجاد می شود در حالی که پف چشم به دلیل مشکلات فیزیکی چشم به عنوان مثال باقی ماندن آب در بدن، کمبود خواب یا ژنتیک در فرد ایجاد می شود و موجب ایجاد حلقه سیاه دور چشم می گردد.

درمان تورم چشم ناشی از گریه کردن

مواردی که باید به خاطر بسپارید

گریه کردن یک بخش مهم از زندگی افراد محسوب می شود حال این گریه کردن می تواند ناشی از اتمام یک رابطه عاشقانه باشد یا به دلیل مشکلات زندگی. این یک واکنش طبیعی بدن انسان نسبت به واقع اطراف او می باشد. حتی گریه کردن به زنده ماندن افراد کمک خواهد کرد. حتی قرمز شدن و پف کردن چشم ها بعد از گریه نمی تواند مانع از این عمل گردد.

پلک متورم

در ادامه راه های آسان و راحت برای از بین بردن علائم بعد از گریه را خواهید آموخت. اگر دچار پف کردن چشم بعد از گریه می شوید، همان طور که قبلا بیان کردیم علت آن تجمع مایع درون پلک و نواحی اطراف چشم می باشد. با خنک نگه داشتن این نواحی و خارج کردن مایع به دام افتاده در بافت های اطراف چشم می توانید تورم را از بین ببرید.

کمپرس آب سرد و درمان پلک متورم

کمپرس آب سرد می تواند به کاهش تورم کمک کند. یک لیف تمیز را بردارید و آن را با آب خنک خیس کنید. توی تخت خود یا بر روی یک صندلی راحت بنشینید. آنگاه لیف خیس را بر روی چشم و نواحی اطراف آن قرار دهید و برای چند لحظه آن را روی پوست خود نگه دارید می توانید کمی بر روی لیف فشار اعمال کنید.

استفاده از برش های خیار یا کیسه چای

برش های خیار می توانند به کاهش ورم و پف چشم کمک کنند اما باید آن ها را در یخچال قرار دهید. ابتدا خیار را بشویید سپس به قطعات یک چهارم اینچی برش دهید. می توانید برای خنک ماندن خیار ها آن ها را در یخچال نگه دارید و بعد از این که روی پوست گذاشته شدند و گرم تر شدند می توانید دوباره آن ها را در یخچال نگه دارید.

ایده استفاده از کیسه چای به دلیل کافئین می باشد. انواع مختلف چای سیاه حاوی کافئین می باشد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد کافئین از طریق روزنه های پوست به راحتی به درون پوست نفوذ می کنند، پف چشم و پلک را کاهش می دهند و چرخش خون اطراف این ناحیه را افزایش می دهند. برای استفاده از این روش، دو کیسه چای را خیس کنید، برای مدت 20 دقیقه در یخچال بگذارید و سپس آن ها را به مدت 15 تا 30 دقیقه بر روی چشم های خود بگذارید.

به آرامی پلک خود را ماساژ دهید تا چرخش خون در این ناحیه افزایش یابد

می توانید با ماساژ ناحیه ای که دچار تورم شده است گردش خون را افزایش دهید.

برای انجام این کار:

 • انگشت خود را از گوشه داخلی ابرو به سمت بیرون با کمی فشار حرکت دهید. این کار به کاهش التهاب پلک کمک خواهد کرد.
 • با دو انگشت از هر دو دست بر روی سینوس های بینی فشار وارد کنید و به سمت بیرون حرکت دهید.
 • حتی ممکن است که متوجه خارج شدن مایع از این ناحیه شوید. برای ماساژ این ناحیه از حرکت دایره ای استفاده کنید.
 • ماساژ را برای مدت 3 دقیقه ادامه دهید و چند بار که نیاز باشد آن را دوباره تکرار کنید.

استفاده از فندوق و درمان پلک متورم

ممکن است که مقداری فندوق در سبد داروهای خود در کابینت داشته باشید. فندوق به رفع التهاب و قرمزی چشم و پلک کمک خواهد کرد و انتخاب خوبی برای از بین بردن پف چشم می باشد. برای استفاده، مقداری پودر فندوق بر روی پنبه بریزید و آن را برای مدت 5 تا 10 دقیقه روی چشم خود قرار دهید.

از غلتک چشم استفاده کنید

ژل های خنک کننده چشم در بسته بندی هایی به بازار عرضه شده اند که با حرکت غلتک فلزی آن بر روی ناحیه مورد نظر التهاب را کاهش دهند. اولین هدف غلتک های چشم این است که کافئین مورد استفاده در فورمولاسیون آن ها همان کار مشابه کیسه چای را انجام دهد. استفاده از این غلتک های چشم علاوه بر ماساژ موجب خنک و هیدراته شدن چشم و پلک می گردند. همانند مداد چشم آن را بر روی ناحیه مورد نظر حرکت دهید تا آن را ماساژ دهد.

استفاده از کرم خنک کننده و سرم

باز هم خنک کردن ناحیه متورم می تواند موجب کاهش پف و ورم آن گردد برای این کار می توانید رگ های خونی را منقبض کنید. می توانید از کرم های خنک کننده مورد علاقه خود یا دیگر محصولات مانند کرم چشم استفاده کنید. صابون های آرامش بخشی که شبانه مورد استفاده قرار می گیرند نیز می توانند مفید واقع شوند این محصولات حاوی آلوورا می باشند که به آرامش شما کمک خواهد کرد.

پلک متورم

کرم های جوان کننده پوست که با هدف رفع تیرگی دور چشم و ورم آن تولید می شوند می توانند کمک کننده باشند. البته این محصولات طبیعی هستند و بر روی نمونه های حیوانانی تست نشده اند. اگر بعد از گریه کردن دچار قرمزی چشم می شوید ناشی از رگ های خونی موجود در چشم می باشد. تنها عامل قرمزی چشم رگ های می باشند. آرایش کردن نیز می تواند تاثیر مشابهی بر روی چشم ها و قرمزی آن ها داشته باشد.

قطره چشم و درمان پلک متورم

قطره چشم می تواند به رفع خشکی چشم و تولید اشک طبیعی کمک کند. برخی از افراد ممکن است از داروهای منقبض کننده عروق برای جلوگیری از قرمزی چشم بعد از گریه یا ایجاد آلرژی استفاده کنند. برای جلوگیری از تحریک بیشتر، از محلول هایی استفاده کنید که دارای مواد افزودنی کمتری هستند. بیشتر فرمولاسیون ها به افرادی که از لنز استفاده می کنند توصیه نمی شود. بنابراین برچسب محصولات را به دقت قبل از استفاده از آن ها مطالعه کنید.

برای استفاده از این محصولات دو یا سه قطره از آن ها را تا حداکثر 4 مرتبه در هر روز به دورن چشم خود بریزید:

 • قطره رفع قرمزی چشم تا حداکثر 12 ساعت قرمزی و رطوبت چشم را کنترل می کند.
 • همچنین به آرام کردن سوزش و تحریک چشم نیز کمک خواهد کرد.
 • قطره مقاوم کننده قدرت بینایی، به قرمزی و دیگر علائم بیماری در چشم حداکثر تا 10 ساعت کمک خواهد کرد.
 • قطره چشم های حساس گزینه ای برای رفع سوزش و مشکلات ناشی از استفاده از لنز می باشد.
 • این قطره های نمکی قرمزی را از بین نخواهند برد اما به التهاب و خشکی کمک بسیاری خواهند کرد.

خط چشم آبی

خط چشم آبی برای مدت های طولانی برای افزایش سفیدی چشم مورد استفاده قرار می گرفت. خط باریک تکنیکی مشابه خط آبی می باشد. گاهی اوقات به آن خط چشم نامرئی می گویند زیرا همانند ناحیه تیره رنگ انتهای مژه ها می باشد. برای انجام این کار یک خط چشم آبی بردارید و آن را در انتهای مژه های خود بکشید. ممکن است نیاز باشد از خط چین برای کامل کشید خط چشم استفاده کنید.


بیشتر بخوانید: شايع ترين عوارض استفاده از ريمل و خط چشم تقلبی


از کانسیلرهای تغییر دهنده رنگ استفاده کنید

پوست زیر چشم ممکن است که بعد از گریه کردن تیره تر شود. ممکن است که دور بینی یا دیگر نقاط صورت تان قرمز شود. یک کانسیلر خوب می تواند در پنهان کردن این مشکلات و بازیابی چهره کمک کند. از کانسیلر سبز رنگ استفاده کنید. سبز به خنثی کردن رنگ قرمز کمک می کند.کانسیلر را بر روی نقاط آسیب دیده بمالید آنگاه با انگشت خود تمام نقاط را پوشش دهید. می توانید از کانسیلرهای پودری برای پوشش دهی بهتر صورت استفاده کنید.

پلک متورم

از دیگر رنگ ‌های  لوازم آرایشی استفاده کنید

استفاده از رنگ صورتی در دیگر نقاط صورت می تواند به کمتر دیده شدن رنگ قرمز کمک کند. برای انجام این کار، می توانید گونه ها را سرخ و رژ لب قرمز استفاده کنید. اگر آرایش شما در طول روز پاک شد می توانید دوباره آن را تمدید کنید. بعد از گریه کردن در ناحیه چشم ها احساس خشکی، قرمزی و ورم خواهید کرد. نه تنها در اطراف چشم بلکه در تمام نقاط صورت ممکن است که احساس خشکی کنید. هیدراته نگهداشتن بدن و پوست می تواند به بازگرداندن رطوبت به بدن کمک کند.

 برای درمان پلک متورم آب بنوشید

لیوان بزرگی را پر از آب کنید و مدام در حال نوشیدن آب باشید. آب موجب هیدراته ماندن بدن خواهد شد. اگرچه برای هیدراته ماندن متخصصان پیشنهاد می کنند که روزانه 8 لیوان آب بنوشید، اما در این حالت توصیه این است که 15.5 فنجان برای مردان و 11.5 فنجان برای زنان کافی است. این میزان مقدار زیادی آب است پس باید آب موجود در میوه ها و غذاها را نیز در نظر گرفت.

اگر تمایلی به خوردن آب ساده ندارید می توانید مقداری آب لیمو به آن اضافه کنید. همچنین می توانید آب دیگر میوه های مورد علاقه خود را استفاده کنید. دیگر گزینه برای افزودن مزه به آب استفاده از طعم دهنده های بدون قند، کالری و دارای آنتی اکسیدان می باشد.

تمیز کردن صورت با شوینده های مرطوب کننده

از شوینده های صورتی که رطوبت پوست را بیش از حد از بین نمی برند و موجب خشکی زیاد پوست نمی گردند استفاده کنید. برخی از برندها با تمیز کردن آلودگی و آرایش از روی پوست از پوست محافظت خواهند کرد. فرمولاسیون این محصولات توسط متخصصان پوست تهیه شده است و همچنین فاقد فلوراید و فتالات می باشند و روزنه های پوست را مسدود نخواهند کرد.

ژل های پاک کننده از دیگر محصولات بهداشتی هستند که می توانید آن ها را در اکثر داروخانه ها بیابید. این ژل های شوینده حاوی هیالورونیک اسید می باشند که به آبرسانی پوست کمک خواهند کرد. هر محصول بهداشتی فرمولاسیون مخصوص خود را دارد بنابراین برچسب آن ها را به دقت مطالعه کنید. شستشو در صبح و شب کافی است. از آب ولرم و انگشتان خود را برای شستشو استفاده کنید و بعد از آن پوست خود را با حوله نرم خشک کنید.

از مرطوب کننده استفاده کنید

به بعد از شستن پوست بلافاصله از مرطوب کننده استفاده کنید. با انجام این کار رطوبت بیشتری در پوست باقی خواهد ماند. به دنبال انواع مرطوب کننده هایی باشید که مناسب پوست معمولی و خشک است و دارای عناصر ضد آکنه نمی باشد مانند سالسیلیک اسید. مرطوب کننده های خوب حاوی هیالورونیک اسید، آلوورا، موم عسل، روغن نارگیل و ویتامین های مختلف و دیگر عناصر طبیعی می باشند.

پلک متورم

سخن آخر

این روش ها به کاهش علائم بعد از گریه کمک خواهند کرد. ممکن است به احساس بهتر در شما کمک کنند. هنگام استرس و ناراحتی دو فاکتور مهم که باید به آن ها توجه کنید مراقبت از خود و دوست داشتن خود است. هر روز زمانی را به خود اختصاص دهید حتی برای چند دقیقه کوتاه. بهتر است که در مورد افکار خود با اعضای خانواده یا دوستان نزدیک خود صحبت کنید. کمک از درمان‌‌گر های متخصص گزینه دیگری می باشد. آن ها به شما در کنترل احساسات کمک خواهند کرد و در صورت لزوم دارو تجویز می نمایند. فقط مد نظر داشته باشید که نباید به تنهایی جایی بروید.